Θρησκεία και Ευρώπη 2

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο:“Θρησκεία και Ευρώπη” , διάρκειας 90 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέσω της πλατφόρμας Zoom).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος, Καθηγητής Κοι­νωνιολογίας του Χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, ΑΠΘ. Ο κ. Κωνσταντί­νος Κωτσιόπουλος είναι Μέλος στις Επιτροπές: 1) Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΔΟΑΤΑΠ, 2) Μέλος Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.,.3) Μέλος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Α.Π.Θ., 4) Μέλος Επιτροπής Βιοηθικής Α.Π.Θ. 5) Μέλος Επιτροπής Φύλου και Ισότητας Α.Π.Θ., 6) Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού Θεολογία. (Έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος). Επίσης, είναι Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών και Ιδρυμάτων: 1) Μέλος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 2) Μέλος Ιδρύματος Παιδαγωγικών και Κοινωνικών Εφαρμογών «Απ. Μάρκος», Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας, 3) Μέλος Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών), 4) Τακτικός Εισηγητής της Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 5) Επιστημονικός Σύμβουλος της Συνοδικής Επιτροπής Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, 6) Μέλος της Θεματικής Επιτροπής Κοινωνιολογίας της Θρησκείας της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας. 7) Επιστημονικός Υπεύθυνος των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ. Α.Π.Θ. με θέμα: «ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΣΗ» και «ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ».

Επιπλέον, έχει συγγράψει πληθώρα μελετών και άρθρων δημοσιευμένων σε έγκριτους εκδοτικούς οίκους και επιστημονικά περιοδικά.  Έχει συμμετάσχει σε πολλά Διεθνή Συνέδρια και Ημερίδες. Επίσης, καταθέτει συνεχώς τον επιστημονικό του λόγο στα Μ.Μ.Ε. για τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και την σχέση τους με την Θεολογία και τον Πολιτισμό και την Ευρώπη.

Επίσης, Διδακτικό προσωπικό είναι ο Μεταδιδάκτορας Θεολογίας και Διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολο­γίας και Χριστιανικού Πολιτισμού κ. Αχιλλέας Παπατόλιος. Ο κ. Αχιλλέας Παπατόλιος έχει εκπονήσει στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα: ΄΄Ιεραποστολή και Εκκοσμίκευση΄΄ στην οποία πραγ­ματεύεται εκτενώς ζητήματα: Παγκοσμιοποίησης και Εκκοσμίκευσης, Κοινότητας και Κοινωνίας, σχέσεων Ορθοδοξίας και Ευρώπης, ζητήματα πολιτιστικού πλουραλισμού και αναγνώρισης του διαφορε­τικού, Θρησκείας και Πολιτικής, όπως επίσης και με τα φλέγοντα ζητήματα του θρησκευτικού φοντα­μενταλισμού και του προσηλυτισμού.

Επιπλέον, ο κ. Παπατόλιος είναι διδάκτορας στο ίδιο Τμήμα στο Γνωστικό Αντικείμενο της Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού. Έχει δε συγγράψει Διδακτορική Διατριβή με θέμα: «Ιεραπο­στολή και Θρησκευτική Ελευθερία. Κοινωνιολογική διερεύνηση», και έχει κριθεί με το βαθμό Άριστα.

Ο κ. Παπατόλιος έχει εντρυφήσει τόσο στην κοινωνιολογική όσο και στην θεολογική έρευνα, έχει γράψει πολλές επιστημονικές μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και Μονογραφίες που άπτονται ζητημάτων: Θρησκευτικής ελευθερίας, ειρήνης ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, Παγκοσμιοποίησης και Παγκοσμιότητας, Θρησκείας και Ύστερης Νεωτερικότητας, εκκοσμίκευσης, ιδιοπροσωπίας λαών και πολιτισμών, φυλετικών διακρίσεων, προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ζητήματα Ταυτότητας και Ετερότητας.

Επιπροσθέτως, ο κ. Παπατόλιος έχει διδάξει επί μία Πενταετία (2018-2022) στο Τμήμα Κοι­νωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ., ως Συμβασιούχος Επίκουρος Καθηγητής (ΠΔ 407/80) και ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος (ΕΔΒΜ96 – στο πλαίσιο Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας) και επί δύο Χρόνια (Ακαδημαϊκά Έτη 2021-2022, 2022-2023) Διδάσκων στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ. του Α.Π.Θ. στα Επιστημονικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα: «Θρησκεία και Παγκοσμιοποίηση» και «Θρησκεία και Ευρώπη».

Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διασύνδεση της προβληματικής της Θρησκείας με το γεγονός της Ενωμένης Ευρώπης. Θα αναλυθεί η προσφορά του θρησκευτικού παράγοντα της χριστιανικής πίστης στην οικοδόμηση της Ευρώπης και θα αναλυθούν οι τρεις πυλώνες αυτής (Αρχαιότητα, Ρωμαϊκό Δίκαιο, Χριστιανισμός).

Ειδικότερα θα αναπτυχθούν τα ζητήματα της Χριστιανικής κοινωνικής διδασκαλίας σε σχέση με την Παγκοσμιότητα, τον Μεταμοντερνισμό, την Πολυπολιτισμικότητα, και την Πολιτική Ορθότητα, που αναπτύσσονται ως κοινωνικές θεωρίες στην Ενωμένη Ευρώπη.

Θα τονισθεί η συμβολή της Ορθοδοξίας στην συζήτηση των παραπάνω θεμάτων καθώς και η συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών (ΠΣΕ) και η επιρροή της στα ζητήματα της Πολιτιστικής Διπλωματίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η αναγκαιότητα του προγράμματος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις στην Ενωμένη Ευρώπη που αμφισβητούν την ενότητα και την εμβάθυνσή της. Παράλληλα το πρόγραμμα συμπίπτει με τον αρξάμενο από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης σε πολιτικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα θα επεκταθεί στη διερεύνηση των αναγκαίων ζητημάτων των σχέσεων ταυτότητας και ετερότητας, ιδιοπροσωπείας και Οικουμενικότητας, Θρησκείας και πολιτισμού, Χριστιανισμού και πολιτικής, Σύγκρουσης πολιτισμών και Ευρώπης, Ορθοδοξίας και Διεθνών Σχέσεων, Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  κ.ά.

Γίνεται αντιληπτή η επιτακτική ανάγκη για την άρθρωση ενός σύγχρονου λόγου των Εκκλησιών και των θρησκευτικών κοινοτήτων απέναντι στις Ευρωπαϊκές κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις στο πλαίσιο των δεδομένων της «πολλαπλής Νεωτερικότητας».

Θα αναλυθεί ο λόγος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Οικουμενικού Πατριάρχη ως προ­σκεκλημένου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και πολλών Συνεδρίων που διοργανώθηκαν από Ευρωπαϊκούς πολιτικούς φορείς, ενώ θα συνεκτιμηθούν και οι συμβολές της Πανορθόδοξης Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης (2016).

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι Εκπαιδευόμενες/οι θα μάθουν να κρίνουν και να αποτιμούν την κοινωνική διδασκαλία και πολιτισμική προσφορά του Χριστιανισμού στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Θα αναλύσουν τις επίκαιρες προτάσεις του, στον αρξάμενο σύγχρονο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης, συνεκτιμώντας τα πορίσματα των διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων σχετικά με το φλέγον ζήτημα θρησκείας και πολιτικής.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Απόφοιτες/τους και Τελειόφοιτες/ους Ελληνικών Πανεπιστημίων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., οι οποίες/οι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν αυτήν την ιδιαίτερη πτυχή, σε Απόφοιτες/ους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κληρικούς και Λαϊκούς, σε στελέχη της Εκκλησίας, σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Υπαλλήλους.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσες/όσοι έχουν:

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα τυπικά τους προσόντα:

1.      Μεταπτυχιακές σπουδές

2.      Πτυχίο

3.      Βαθμός πτυχίου

4.      Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου

Μέθοδος υλοποίησης

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας του Zoom.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχεται:

Ηλεκτρονική αποστολή έντυπου υλικού.

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Προσφέρονται εβδομήντα οχτώ ώρες μαθημάτων κατανεμημένες σε δέκα τρεις εβδομάδες (6 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα), και δώδεκα ώρες αξιολόγησης κατανεμημένες σε δύο εβδομάδες (6 ώρες την εβδομάδα) = 90 ώρες  = 8 ECTS

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές ενότητες:

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

1.      ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  (3 ώρες)

2.      ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (3 ώρες)

3.      ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

4.      ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

5.      ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

6.      ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

7.      ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (3 ώρες)

8.      ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

9.      ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (3 ώρες)

10.   ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

11.   ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ (HUNTINGTON) (3 ώρες)

12.   ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (3 ώρες)

13.   ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ (3 ώρες)

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ

1.      ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

2.      ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

3.      ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

4.      ΕΛΛΑΔΑ. Η ΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ (3 ώρες)

5.      Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΩΣ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

6.      ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΩΣ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (3 ώρες)

7.      ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

8.      ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

9.      ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

10.   ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (3 ώρες)

11.   ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

12.   ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

13.   ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΓΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (3 ώρες)

[ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ] (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ) (12 ώρες)

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/οντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την γραπτή εργασία.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων πριν το πέρας των μαθημάτων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Γενικής Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 200€, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν σε δυο δόσεις. Κατά την έναρξη του προγράμματος θα καταβληθεί το ποσό των 100€ και πριν τη λήξη του προγράμματος θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό των 100€.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, παρακαλείσθε να καταθέσετε στο Λογαριασμό του ΕΛΚΕ (Όνομα Δικαιούχου: Ε.Λ.Κ.Ε Α.Π.Θ.), ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381   το ποσό των 100 ευρώ μέχρι τις 3 Μαρτίου 2023.

Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός έργου: 74530

Το αποδεικτικό κατάθεσης των διδάκτρων αποστέλλεται στο email επικοινωνίας [email protected]

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποστείλουν εναλλακτικά στο e-mail: [email protected]

1. Βιογραφικό

2. Πτυχίο (εφόσον υπάρχει)

3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (εφόσον υπάρχει)

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ανάλυση Συμπεριφοράς

Περιγραφή Προγράμματος Βασικός στόχος του προγράμματος είναι, αφενός για τον ίδιο τον/την εκπαιδευόμενο/η, η βελτίωση της ικανότητάς του/της να ερμηνεύει επιστημονικά τους λόγους για τους οποίους ο εκάστοτε άνθρωπος, σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει και […]

Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό» διάρκειας 300 ωρών.   […]

Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e-learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Θεματικές Ενότητες 1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-learning. 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλοντα e-learning. 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 4. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 5. Σχεδιασμός και […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία στην επιστημονική έρευνα στις επιστήμες του Ανθρώπου 2

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία στην επιστημονική έρευνα στις επιστήμες του Ανθρώπου», διάρκειας 146 ώρες, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το […]

Φιλοσοφία – Θεολογία – Βιοηθική

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Φιλοσοφία – Θεολογία – Βιοηθική», διάρκειας 39 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 και […]

Σύγχρονο Παιδικό και Εφηβικό Βιβλίο: Αναγνωστικές Προσεγγίσεις και Δημιουργική Γραφή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σας καλωσορίζει στο κοινό εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο Σύγχρονο Παιδικό και Εφηβικό Βιβλίο: Αναγνωστικές Προσεγγίσεις […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram