Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα οδοντιατρικά συστήματα Cad/Cam

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα οδοντιατρικά συστήματα Cad/Cam”, διάρκειας 34 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ. και θα υλοποιηθεί με διά ζώσης εκπαίδευση.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Κοσμάς Τολίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ.  Ο Καθηγητής κ Τολίδης έχει σημαντικό συγγραφικό έργο σε Ελληνικά και Διεθνή οδοντιατρικά περιοδικά, μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε συνέδρια καθώς και συμμετοχή σε πρακτικά σεμινάρια ώς εκπαιδευτής.  Έχει διατελέσει ΕΥ πολλών προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης που είχαν σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγήτριες/Καθηγητές του ΑΠΘ καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της Αισθητικής/Αποκαταστατικής οδοντιατρικής με κλινική εμπειρία και εμπειρία στην εκπόνηση τέτοιων προγραμμάτων.

Στόχος του προγράμματος

O όρος της τεχνολογίας ψηφιοποιημένης σχεδίασης και μηχανοποιημένης κοπής ή αλλιώς CAD/CAM προσδιορίζει τη συνεργασία ανάμεσα σε ένα σύστημα CAD και ένα σύστημα CAM προκειμένου το πρώτο να καθοδηγήσει μια εργαλειομηχανή ηλεκτρονικά ώστε να κατασκευάσει ένα ψηφιοποιημένο σχέδιο.

Για το οδοντιατρικό σύστημα CAD/CAM τα δεδομένα προκύπτουν από μια κάμερα ή έναν παντογράφο που ψηφιοποιεί τα δεδομένα που προκύπτουν από το στόμα του ασθενή. Στη συνέχεια, τα δεδομένα μεταφέρονταν σε ένα κοπτικό μηχάνημα το οποίο δημιουργεί με κοπή την οδοντική αποκατάσταση. Η διαδικασία της αποτύπωσης, μέχρι πρότινος γινόταν με συμβατικά αποτυπωτικά υλικά (σιλικόνες προσθήκης) ενώ η κατασκευή της αποκατάστασης γινόταν με τη βοήθεια των οδοντοτεχνιτών και με πολλαπλές επισκέψεις του ασθενούς στο οδοντιατρείο.

Στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφώσει και να εκπαιδεύσει τον κλινικό οδοντίατρο στην αποτύπωση των οδοντικών ιστών με τους ενδοστοματικούς σαρωτές, στον σχεδιασμό των αποκαταστάσεων μέσω του ειδικού οδοντιατρικού λογισμικού και στην κατασκευή τους με το κοπτικό μηχάνημα

Αναγκαιότητα προγράμματος

Τα συστήματα οδοντιατρικού σχεδιασμού και μηχανοποιημένης κοπής χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην καθημερινή παροχή οδοντιατρικής φροντίδας σε σχέση με το παρελθόν. Η αύξηση της υπολογιστικής δύναμης αλλά και η δημιουργία νέων λογισμικών με τεχνητή νοημοσύνη έχει σαν αποτέλεσμα τα συστήματα CAD/CAM να μπορούν να δημιουργήσουν οδοντικές αποκαταστάσεις με απόλυτα προβλέψιμο και επιτυχή τρόπο αλλά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα φθάνοντας την 1 επίσκεψη στο οδοντιατρείο, κάτι που στο παρελθόν ή για κάποιον που δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό είναι αδύνατο.  Υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν την εξοικονόμηση χρόνου από τον οδοντίατρο για την ολοκλήρωση μιας οδοντιατρικής αποκατάστασης με τη χρήση CAD/CAM αλλά και ερευνητική βιβλιογραφία που αποδίδει στις οδοντιατρικές αποκαταστάσεις CAD/CAM υψηλή ακρίβεια κατασκευής. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες του κλινικού οδοντιάτρου που αφορούν τη θεωρητική του εκπαίδευση για τις νέες τεχνολογίες στο CAD/CAM αλλά και την πρακτική του άσκηση που αφορά την πλήρη αποκατάσταση σε έναν ασθενή μιας οδοντιατρικής εργασίας με τη χρήση του CAD/CAM. Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας τους πλέον σύγχρονους ενδοστοματικούς σαρωτές, ενώ θα έχουν σχεδιάσει εξ ολοκλήρου αποκαταστάσεις με το ειδικό οδοντιατρικό λογισμικό. Τέλος, θα εκπαιδευτούν στην επιλογή του κατάλληλου υλικού για την οδοντιατρική προσθετική αποκατάσταση την οποία θα κατασκευάσουν οι ίδιοι μέσω του οδοντιατρικού κοπτικού μηχανήματος. Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην εκτενή κάλυψη της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την τεχνολογία CAD/CAM, αλλά κυρίως στο γεγονός πως οι συμμετέχοντες θα κληθούν, μετά το θεωρητικό κομμάτι της παρουσίασης και την επίδειξη κλινικών περιστατικών, να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικό κλινικό περιστατικό. Τα περιστατικά θα αποκατασταθούν από τους συμμετέχοντες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών μέσα από συγκεκριμένη μεθοδολογία και θεραπευτικά βήματα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η/Ο εκπαιδευόμενη/ος θα κατανοήσει πλήρως την τεχνολογία CAD/CAM που εφαρμόζεται στην οδοντιατρική σε οποιαδήποτε έκτασή της. Θα κληθεί να χρησιμοποιήσει τους διάφορους ενδοστοματικούς σαρωτές που διαθέτει το εργαστήριο της Οδοντικής Χειρουργικής, τα σχεδιαστικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται για τις οδοντιατρικές αποκαταστάσεις καθώς και το κοπτικό μηχάνημα για την κατασκευή τους. Απώτερος στόχος θα είναι η εξ’ολοκλήρου αποκατάσταση ενός ασθενούς στο πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Φοιτήτριες/τές οδοντιατρικής καθώς και επαγγελματίες οδοντιάτρους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:  Φοιτήτριες/τές οδοντιατρικής, Επαγγελματίες οδοντίατροι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  Κατ’ εξαίρεση και μετά από έγκριση του ΕΥ μπορεί να γίνουν δεκτοί και τελειόφοιτοι Φοιτήτριες/τές οδοντιατρικής.

Οι συμμετέχουσες/ντες θα πρέπει να έχουν:

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της προκαταβολής

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα υλοποιείται με διά ζώσης παρουσία σε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα και ασκήσεις.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Σημειώσεις

2. Παρουσιάσεις power point

3. Εργαλεία/υλικά

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

1η Θεματική ενότητα: Θεωρία – Εισαγωγή στην τεχνολογία CAD/CAM – επιστημονική βάση συστημάτων CAD/CAM (17 ώρες)

2η Θεματική ενότητα: Πρακτική άσκηση – κλινικές επιδείξεις (17 ώρες)

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 34 ώρες και παρέχονται 1.5 μονάδα ECTS

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την πρακτική εξέταση

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 2000 Ευρώ.

Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ με την εγγραφή και κατοχύρωση θέσης στο πρόγραμμα.

Παρέχεται εκπτωτική πολιτική σύμφωνα με τα κάτωθι:

  • Μείωση 30% σε όσες/ους έχουν παρακολουθήσει προηγούμενα προγράμματα Δια Βίου του Εργ. Οδοντικής Χειρουργικής
  • Μείωση 30% σε όσες/ους βρίσκονται εντός της πρώτης τριετίας από τη λήψη του πτυχίου

Για την παροχή της έκπτωσης είναι απαραίτητη η κατάθεση του πτυχίου όπου φαίνεται ο χρόνος λήψης του.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διοίκηση και στην Εκπαίδευση: Εργαλεία και Τεχνικές με τη χρήση του ChatGPT και του Gemini

Περιγραφή Προγράμματος Το διεθνώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί την προσαρμογή των εργαζομένων στην υιοθέτηση και εφαρμογή εργαλείων και πλατφορμών που κάνουν χρήση της ΤΝ, η οποία τους επιτρέπει αφενός να απαλλάσσονται από χρονοβόρες υποχρεώσεις και αφετέρου να αναπτύσσουν τις δημιουργικές […]

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διαχείριση Εταιρειών

Περιγραφή Προγράμματος Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένες πρακτικές γνώσεις σε στελέχη που είτε ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν είτε ήδη δραστηριοποιούνται ως Χρηματοοικονομολόγοι (Treasurers), στα αντίστοιχα τμήματα των επιχειρήσεων.   Η καινοτομία του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει τη θεωρία […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Φιλοσοφία – Θεολογία – Βιοηθική

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Φιλοσοφία – Θεολογία – Βιοηθική», διάρκειας 39 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 και […]

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (10ος κύκλος)

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (10ος κύκλος), διάρκειας […]

Η Τέχνη της Αγιογραφίας. Θεωρία και Τεχνικές

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Η Τέχνη της Αγιογραφίας. Θεωρία και Τεχνικές», διάρκειας εννέα μηνών (440 διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram