Η Φιλοσοφία των Ηθικών Διλημμάτων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Η ηθική αποτελεί εκείνο τον κλάδο της φιλοσοφίας που επιχειρεί να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με την πρακτική διάσταση του ανθρώπινου βίου και τα καθημερινά διλήμματα που ανακύπτουν σε αυτόν, αποτελώντας μέρος της πρακτικής φιλοσοφίας. Τα κύρια πεδία της ηθικής στα οποία θα αναφερθούμε είναι τρία: η κανονιστική ηθική, η μεταηθική, και η εφαρμοσμένη ηθική. Τα ερωτήματα τους συμπυκνώνονται σε ερωτήματα όπως: «Σε τι συνίσταται η ηθική;», «Υπάρχουν ηθικές αξίες που είναι έγκυρες και εφαρμόσιμες σε κάθε μέρος και σε κάθε ιστορική εποχή;», «Υπάρχουν ηθικές αρχές κατάλληλες για κάθε άνθρωπο;», «Ποιο είδος βίου είναι το ιδανικό για το ανθρώπινο ον;», «Πώς κατανοούμε ότι μια πράξη είναι ορθή ή εσφαλμένη;», «Ποια γνωρίσματα του χαρακτήρα μας οδηγούν σε ηθική δράση;», «Πώς λαμβάνουμε αποφάσεις που να διαθέτουν συγκεκριμένο ηθικό περιεχόμενο;», «Πώς επιλέγουμε όταν το όφελος μιας πράξης δείχνει να είναι ενάντιο με την ηθική;», «Είναι ‘λογικό’ να είναι κανείς σήμερα ηθικός;» κ.λπ. Στα μαθήματά μας θα δοθεί έμφαση στις τελεολογικές, δεοντοκρατικές και αρετοκρατικές θεωρίες καθώς και στα κριτήρια ηθικής δράσης που η καθεμιά περιλαμβάνει.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος: Σκοπός: 1 Το πρόγραμμα στοχεύει στη διδασκαλία και ενημέρωση των σπουδαστών της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των Ελλήνων στον γεωγραφικό χώρο του Πόντου και των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, μέσα από […]

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η διεύρυνση και επικαιροποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και της εμπειρίας των εκπαιδευόμενων (ομάδες-στόχος) για τις STEM και STE(A)M προσεγγίσεις. Ειδικότερα, η STE(A)M προσέγγιση αποτελεί την πλέον σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση στην μάθηση η οποία αξιοποιεί τις […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Επιστήμη και Θρησκεία

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος: Οι σχέσεις θρησκείας και επιστήμης είναι ένα αγαπημένο θέμα συζήτησης στη δημόσια σφαίρα, αλλά σπάνια τυγχάνουν εξειδικευμένης μελέτης. Ως αποτέλεσμα, οι σχετικές διενέξεις και συζητήσεις βρίθουν παρανοήσεων, τόσο σε ιστορικό, όσο και σε […]

Νομικός Οδηγός για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Εκπαίδευσης

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος: Βασικός σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μέσα από θεωρητικές αναλύσεις του θεσμικού πλαισίου αλλά και με […]

Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιτυχής δραστηριοποίηση των αποφοίτων σε θέματα περιβαλλοντικής επιστήμης, περιβαλλοντικής διαχείρισης, και διαχείρισης των αποβλήτων. Απευθύνεται σε πτυχιούχους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες και επιθυμούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram