Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διοίκηση και στην Εκπαίδευση: Εργαλεία και Τεχνικές με τη χρήση του ChatGPT και του Gemini

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Το διεθνώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί την προσαρμογή των εργαζομένων στην υιοθέτηση και εφαρμογή εργαλείων και πλατφορμών που κάνουν χρήση της ΤΝ, η οποία τους επιτρέπει αφενός να απαλλάσσονται από χρονοβόρες υποχρεώσεις και αφετέρου να αναπτύσσουν τις δημιουργικές και ποιοτικές όψεις των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει εκπαίδευση στους συμμετέχοντες, εφοδιάζοντάς τους με εργαλεία και καλές πρακτικές, ώστε να ενσωματώσουν αποτελεσματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στην καθημερινή τους επαγγελματική πρακτική. Στόχος είναι να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποδοτικότητα στον εργασιακό τους χώρο, ενώ παράλληλα να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους.

Συγκεκριμένα, στόχοι του σεμιναρίου είναι :

 • Η επισκόπηση και εποπτεία της τεχνολογίας της TN και των εφαρμογών της στη διοίκηση και την εκπαίδευση
 • Η ανάδειξη των οφελών και των προκλήσεων από τη χρήση της  TN στους παραπάνω τομείς
 • Η αυτοματοποίηση στη διαδικασία αξιολόγησης υφισταμένων και προϊσταμένων
 • Η ανάλυση υπηρεσιακών και επαγγελματικών εγγράφων και η διαχείριση της αλληλογραφίας
 • Η βελτιστοποίηση στη  λήψη αποφάσεων
 • Η παροχή στους συμμετέχοντες πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την εφαρμογή της TN στους Οργανισμούς τους
 • Η ενσωμάτωση της ΤΝ στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Ο σχεδιασμός και η οργάνωση μαθημάτων
 • Η δημιουργία τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Ο σχεδιασμός εξατομικευμένης μάθησης
 • Η διερεύνηση περιπτωσιολογικών μελετών επιτυχημένων εφαρμογών της TN στη διοίκηση και την εκπαίδευση
 • Ο εντοπισμός ηθικών και νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη χρήση της TN στους παραπάνω τομείς
 • Οι εκπαιδευόμενοι των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου έχουν δικαίωμα δανεισμού βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

 

Θεματικές Ενότητες
 1. Η γλώσσα επικοινωνίας της Τεχνητής Νοημοσύνης (3 ώρες)
 • Η φυσική γλώσσα επικοινωνίας των πλατφορμών ΤΝ. Περιορισμοί και τεχνικές στη χρήση της. Παραδείγματα.
 1. Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διοίκηση (12 ώρες)
 • Διαχείριση Αλληλογραφίας. Δημιουργία και Διαχείριση Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων
 • Δημιουργία και Ανάλυση Βιογραφικού και Προετοιμασία Συνέντευξης
 • Σύνθεση και Ανάλυση κειμένων για τη διοίκηση
 • Στοχοθεσία και Αξιολόγηση στη διοίκηση
 1. Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση (12 ώρες)
 • Δημιουργία Περιεχομένου Μαθημάτων, Σεναρίων Μαθημάτων, Τράπεζας Θεμάτων, κ.λπ.
 • Δημιουργία Τεστ Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Κουίζ
 • Δημιουργία παρουσιάσεων
 • Ανατροφοδότηση εργασιών
 1. Ανάπτυξη πρότζεκτ σχετικά με την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Διοίκηση και στην Εκπαίδευση (3 ώρες)
 • Σχεδιασμός – Υλοποίηση και Αξιολόγηση διοικητικού/εκπαιδευτικού πρότζεκτ σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους

  Σε ποιούς απευθύνεται

  Το πρόγραμμα προσβλέπει στην προσέλκυση διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων, όπως:

  Α. εργαζόμενους και στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να εκπαιδευτούν σε τεχνικές επικοινωνίας, αξιολόγησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (συνεντεύξεις) με τη χρήση της ΤΝ,

  Β. εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης του ιδιωτικού και του  δημοσίου τομέα για την αξιοποίηση της ΤΝ στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων

  Η ομάδα-στόχος του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

  • Εργαζόμενους και στελέχη του Δημοσίου
  • Εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης
  • Ερευνητές και ακαδημαϊκούς
  • Επαγγελματίες και επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέα
   Διάρκεια Προγράμματος

   Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε διάστημα 2.5 μηνών. 

   Σύνολο ωρών (σύγχρονη ή/και σύγχρονη τηλεκπαίδευση): 30 ώρες, εκ των οποίων 20 ώρες σύγχρονη και 10 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση και θα αποτελείται από μια σειρά από παρουσιάσεις, αναφορές σε μελέτες περιπτώσεων και διαδραστικές συνεδρίες.

   Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

   Σπυρίδων Θ. Πολυμέρης

   Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

   Ο Σπύρος Πολυμέρης, επιστημονικά υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος, διδάσκει στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με κύρια γνωστικά αντικείμενα την Πληροφορική στη Διοίκηση, την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τη Διοίκηση στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών.

   Είναι κάτοχος Διδακτορικόυ Διπλώματος με τίτλο «Ψηφιακό μέλλον και τέχνη: προοπτικές θεσμικής διαχείρισης», Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης  (M.D.A.) από την  Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών & Ε.Μ.Π. με τίτλο «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης», Μεταπτυχιακού Διπλώματος με τίτλο «Προγραμματισμός και Ανάλυση Συστημάτων», Πτυχίου από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) στον «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και Πτυχίου Μαθηματικών από το Ε.Κ.Π.Α..

   Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία Πιστοποιημένα Σεμινάρια με θέμα «Οδηγός χρήσης Chat GPT & Perplexity AI» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – ΑεξΑΕ» από το ΕΑΠ. Γνωρίζει Αγγλικά (C2) και Γαλλικά (Β2).

    

   Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

   https://pubadmin.panteion.gr/wp-content/uploads/2022/10/Polymeris_CV_GR_full_091022.pdf

    

   Εισηγητές - Εισηγήτριες

   Σπυρίδων Θ. Πολυμέρης

   Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

   Ο Σπύρος Πολυμέρης, επιστημονικά υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος, διδάσκει στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με κύρια γνωστικά αντικείμενα την Πληροφορική στη Διοίκηση, την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τη Διοίκηση στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών.

   Είναι κάτοχος Διδακτορικόυ Διπλώματος με τίτλο «Ψηφιακό μέλλον και τέχνη: προοπτικές θεσμικής διαχείρισης», Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης  (M.D.A.) από την  Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών & Ε.Μ.Π. με τίτλο «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης», Μεταπτυχιακού Διπλώματος με τίτλο «Προγραμματισμός και Ανάλυση Συστημάτων», Πτυχίου από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) στον «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και Πτυχίου Μαθηματικών από το Ε.Κ.Π.Α..

   Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία Πιστοποιημένα Σεμινάρια με θέμα «Οδηγός χρήσης Chat GPT & Perplexity AI» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – ΑεξΑΕ» από το ΕΑΠ. Γνωρίζει Αγγλικά (C2) και Γαλλικά (Β2).

    

   Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

   https://pubadmin.panteion.gr/wp-content/uploads/2022/10/Polymeris_CV_GR_full_091022.pdf

    

   Βασιλική Χατζή

   Δρ (Διοικητική Επιστήμη)  Βασιλική Χατζή – Επιτελικό Στέλεχος Δημόσιας Διοίκησης

   Η Βασιλική Χατζή, είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με αντικείμενο την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Στο ίδιο Τμήμα έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Π.Μ.Σ. «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ» και είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Τέλος, έχει ολοκληρώσει το Ειδικό πρόγραμμα πιστοποίησης «Εκπαίδευση δημόσιων υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. επιτελικών στελεχών» στην ειδικότητα Αναλυτών Δημόσιας Πολιτικής. Γνωρίζει Αγγλικά (C2) , Γερμανικά (C1) και Ιταλικά (C1).

   Έχει πολυετή και πολυεπίπεδη εμπειρία στον δημόσιο τομέα σε θέματα διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης. Έχει ασκήσει καθήκοντα  στον τομέα προμηθειών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε θέση ευθύνης, καθώς και στον τομέα προμηθειών του Υπουργείου Εσωτερικών.  Έχει απασχοληθεί  στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου με αντικείμενο την εποπτεία και προώθηση δράσεων απλούστευσης των διαδικασιών. Τέλος, ως συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναλάβει, σε επιτελικό και συντονιστικό επίπεδο,  θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (αξιολόγηση, στοχοθεσία, προγραμματισμός προσλήψεων), παρακολούθησης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του φορέα, καθώς και αξιοποίησης των Ψηφιακών Τεχνολογιών για την καλύτερη οργάνωση και ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών.

   Κόστος Προγράμματος

   Το κόστος των διδάκτρων είναι 220€ (εφάπαξ)

   Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης σύμφωνα με τα παρακάτω:

   Δικαιούχοι έκπτωσης:

   -25% σε αποφοίτους του Παντείου  Πανεπιστημίου,

   -25%  επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω,

   - 25%  τρίτεκνοι και πολύτεκνοι,

   - 50% εργαζόμενοι του Παντείου Πανεπιστημίου με την προϋπόθεση ότι η σύμβαση εργασίας τους είναι σε ισχύ,

   -15%  σε ομαδικές εγγραφές άνω των 5 ατόμων. 

   Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

   Υποτροφίες

   Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας πλήρους απαλλαγής των διδάκτρων, για ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α.,  για συνεχές διάστημα 18 μηνών και άνω.

   Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής σας εμπίπτετε σε κάποια από τις ομάδες δικαιούχων. Τα ποσοστά έκπτωσης δεν αθροίζονται. Επιστροφή διδάκτρων γίνεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. Μετά την εγγραφή σας και σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στον κύκλο για τον οποίον εγγραφήκατε, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενη περίοδο υλοποίησης (εκπαιδευτικό κύκλο) του ίδιου σεμιναρίου.

   Τεχνικός Εξοπλισμός

   Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Σύγχρονης και  Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:

   1. Ηλεκτρονικό υπολογιστή

   2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο

   3. Μικρόφωνο, ακουστικά και κάμερα

   4. Σουίτα γραφείου (Office)

   Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

   Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως μάθηση, μέσω πλατφόρμας που παρέχει τη δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

   Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω της εκπόνησης  ατομικής εργασίας.

   Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

   Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

   Παιδική, νεανική ηλικία και πολιτισμός

   Περιγραφή Προγράμματος   Η έλλειψη σε πανελλαδικό ακαδημαϊκό επίπεδο προγραμμάτων εκπαίδευσης που καταπιάνονται με την παιδική και τη νεανική  ηλικία και τη διαδραστική τους σχέση με τον πολιτισμό, καθιστά σημαντική την ανάγκη επιμόρφωσης στα συναφή πεδία των κοινωνικών και των […]

   Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e-learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

   Θεματικές Ενότητες 1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-learning. 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλοντα e-learning. 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 4. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 5. Σχεδιασμός και […]

   Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

   Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα «Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις»,  έχει σκοπό να μυήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες  στις  έννοιες του σύγχρονου Management και των αρχών του PsychoManagement, όπως και στο περιεχόμενο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης για την δημιουργία του […]

   Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

   Ετήσια επιμόρφωση στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

   Περιγραφή Προγράμματος Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού […]

   Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

   Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

   Ετήσια επιμόρφωση στην Παιδοψυχολογία: ολιστική προσέγγιση

   Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, από τη βρεφική έως την παιδική ηλικία. Η προσέγγιση είναι ολιστική, καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τους κυριότερους τομείς ανάπτυξη, παρουσιάζοντας τις αντιτιθέμενες θεωρίες ερμηνείας της αναπτυξιακής […]

   Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

   Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

   Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

   Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

   Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

   Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
   share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram