Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Νέες Τεχνολογίες

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Το διεπιστημονικό (Νομική/Πληροφορική) πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες εξειδίκευση τόσο σε θεωρία όσο και σε προγράμματα Νομικής Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Στην Ελλάδα σήμερα δεν παρέχεται κανένα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να αφορά στον πιο καινοτόμο και ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο που συνενώνει τις επιστήμες της Νομικής και της Πληροφορικής και αναφέρεται διεθνώς με τον τίτλο ως Legal Tech και e-Justice.

Παραδείγματα νομικής τεχνολογίας είναι μεταξύ άλλων η τεχνητή νοημοσύνη, τα έξυπνα συστήματα δικαιοσύνης, τα εργαλεία ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, τα συστήματα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων, τα συστήματα ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής, καθώς και η χρήση οποιουδήποτε τεχνολογικού μέσου για την επίτευξη νομικού σκοπού.

Θεματικές Ενότητες
 • Εισαγωγή στην Νομική Τεχνολογία
 • Βασικές έννοιές και στόχοι της Νομικής Τεχνολογίας
 • Βασικές έννοιες και ορισμοί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Δικαιοσύνη
 • Πρακτική σε συστήματα eJustice
 • Καινοτομία Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
 • Μάνατζμεντ Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
 • Guest Speakers (Εμπειρία eJustice & Legal Tech από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικους συμμετέχοντες, που μπορεί να είναι νομικοί, στελέχη, ερευνητές, επαγγελματίες ή απόφοιτοι του κλάδου οικονομίας, κοινωνικών επιστημών, διοίκησης, τεχνολογίας ή πληροφορικής ή απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία, που αναζητούν περαιτέρω εξειδίκευση.

Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος και οι μαθησιακές δεξιότητες που αναπτύσσει είναι οι ακόλουθες:

Ο εκπαιδευόμενος θα δύναται μετά την παρακολούθηση των μαθημάτων να κατανοήσει:

 1. Ορισμούς, έννοιες και θεωρία Νομικής Τεχνολογίας
 2. Στόχους, εργαλεία, κατηγορίες και εξελίξεις Νομικής Τεχνολογίας
 3. Θεωρία (τεχνικό και νομικό πλαίσιο) Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
 4. Πρακτική Χρήση Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (ελληνικά και ευρωπαϊκά)

Ο εκπαιδευόμενος επίσης θα δύναται να:

 1. Χρησιμοποιήσει  τα διαθέσιμα προγράμματα Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
 2. Κατανοήσει την λειτουργία και τις δυνατότητες των προγραμμάτων νομικής τεχνολογίας
 3. Εργαστεί ως σύμβουλος σε θέματα νομικής τεχνολογίας και ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε δικηγορικά γραφεία, δικαστήρια, εταιρίες τεχνολογίας κ.α.  
Διάρκεια Προγράμματος

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 55 ώρες

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Άγγελος Μπώλος

Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Παντείου Παν/μίου, Δικηγόρος

Ο Άγγελος Μπώλος είναι Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι Συντονιστής Διαιτησίας του «Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ)», καθώς και συνεργαζόμενος με τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)», ταυτόχρονα δε έχει διατελέσει διαιτητής σε διεθνείς και εσωτερικές διαιτησίες. 

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ενώ διδάσκει συναφή με τα ανωτέρω μαθήματα εμπορικού δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι συγγραφέας σημαντικού ήδη αριθμού μονογραφιών και επιστημονικών μελετών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά επί θεμάτων Εμπορικού και Οικονομικού ευρύτερα Δικαίου.

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Δημήτριος Μελίδης

Δικηγόρος, MSc, Project Manager Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μεταρρύθμιση Ελληνικού Συστήματος Δικαιοσύνης 2015-2019».

Ο Δημήτρης Μελίδης είναι Δικηγόρος, MSc, εταίρος της Athens Legal Tech, πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Διοίκηση Υπηρεσιών. Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης (ΚΕΔ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2018 μέχρι σήμερα, Νομικός Σύμβουλος Υπουργού Δικαιοσύνης την περίοδο 2015-2019, μέλος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της Ελληνικής Δημοκρατίας με αντικείμενο τις Δημόσιες Συμβάσεις, τη Διαμεσολάβηση, τη Διαιτησία, την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη, τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το Πτωχευτικό Δίκαιο, το Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή κ.α. Το 2019 ήταν Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ). Διετέλεσε Project Manager και εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2016 έως το 2019 στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Μεταρρύθμιση Ελληνικού Συστήματος Δικαιοσύνης για τη Διαμεσολάβηση, το e-Justice και τα Δικαστικά Στατιστικά".  Διετέλεσε επίσης Νομικός Σύμβουλος στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας ACEin από το 2013 μέχρι το 2016 (Athens Centre for Entrepreneurship and Innovation) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εισηγητής Νομικών Ζητημάτων Startup Business στο ίδιο Κέντρο, Εισηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Seed 4 Business (2014-2016), καθώς και Νομικός Συνεργάτης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΕΓΑ ΓΕΕΘΑ) την περίοδο 2012-2013.

Αλέξανδρος Γουλές

Μηχανικός Πληροφορικής, MSc., Head of ICT component του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μεταρρύθμιση Ελληνικού Συστήματος Δικαιοσύνης 2015-2019»

Ο Αλέξανδρος Γουλές έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Πληροφορικής (ΤΕΙ Αθήνας) με ειδίκευση στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc. MBIT) στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών». Έχει μακρά επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ICT, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, όπου άρχισε να εργάζεται ως προγραμματιστής λογισμικού (Unixfor SA & Intrasoft SA), στη συνέχεια ως ERP Specialist και Project Manager (Robert Bosch SA) και στη συνέχεια ως Product & Pre-Sales Manager (Intracom S.A.). Από το 2009 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας σε συνεργασία με την Δίεδρος Α.Ε. ως Τεχνικός Σύμβουλος, Σύμβουλος Πωλήσεων και Project Manager, σε έργα τόσο Ιδιωτικού όσο και Δημοσίου Τομέα. Από το 2017 έως το 2020 συνεργάστηκε με την Αυστριακή εταιρία Center of Legal Competence ως ICT Overall Project & Program Manager για το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την DG Reform (former SRSS) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδος, με σκοπό τη "Μεταρρύθμιση του Ελληνικού Δικαστικού Συστήματος - Φάση ΙΙ και Φάση ΙΙΙ", ενώ συνεχίζει τη συνεργασία με το ίδιο Υπουργείο στο πλαίσιο του προγράμματος «Enhancing The reform of the Court System in Greece and the Efficiency of Justice 2020-2022». Από τον Νοέμβριο το 2016 έως το 2019 διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) και από το 2014 έως το 2019 μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της πόλης των Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων.

Κόστος Προγράμματος

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ. Επί του ποσού αυτού υφίσταται η δυνατότητα έκπτωσης, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Οι εκπτώσεις διαμορφώνονται αυστηρά ανά κατηγορία και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών, ως εξής:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ποσοστό 25% σε: ΑΜΕΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%), άνεργους, πολύτεκνους, απόφοιτους του Παντείου Παν/μίου, καθώς και σε εγγραφές άνω των 5 εκπαιδευομένων.

Ποσοστό 35% σε: Ομαδικές εγγραφές άνω των 10 ατόμων (π.χ. μέλη ΕΑΝΔΑ).

Ποσοστό 50% σε: Εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ειδική έκπτωση για: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ και ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Τελικό ποσό διδάκτρων: 300 ευρώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στο εν λόγω πρόγραμμα μετά από κλήρωση παρέχονται συγκεκριμένες θέσεις για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και άνω, ως εξής: α) Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα, β) Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 - 50 άτομα, γ) Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 - 100 άτομα, δ) Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν στον Φορέα, τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εγγραφής μέσω της πλατφόρμας του ΚΕΔΙΒΙΜ
 • Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων (θα αποσταλούν οδηγίες και τραπεζικός λογαριασμός στο e-mail σας, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή)
 • Αντίστοιχο δικαιολογητικό για κάθε κατηγορία ειδικής έκπτωσης (εφόσον προκύπτει)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Η εγγραφή στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, την αποστολή των δικαιολογητικών και το τραπεζικό αποδεικτικό καταβολής των διδάκτρων, όπως αυτά προκύπτουν μετά την εκάστοτε έκπτωση. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για την εγγραφή του με e-mail που αποστέλλει ο Φορέας.
 2. Οι υποψήφιοι εξοφλούν τα δίδακτρα του προγράμματος με κατάθεση των διδάκτρων, όπως αυτά διαμορφώνονται βάσει της εκάστοτε έκπτωσης. Η εξόφληση δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΔΙΒΙΜ ή/και εναλλακτικά με κάρτα.
 3. Μετά την εγγραφή, τα δίδακτρα επιστρέφονται ΜΟΝΟΝ εφόσον με υπαιτιότητα του Φορέα ακυρωθεί το πρόγραμμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν αξιολογείται ούτε εξετάζεται από τον Φορέα οποιοδήποτε αίτημα για την επιστροφή τους, όπως λ.χ. σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην αξιολόγηση. Σε περίπτωση που υπάρχει κώλυμα περάτωσης του προγράμματος του τρέχοντος κύκλου και έχει εξοφληθεί το σύνολο του ποσού, δίδεται η δυνατότητα επανεγγραφής σε επόμενο κύκλο σεμιναρίου του ίδιου θεματικού τίτλου χωρίς περαιτέρω κόστος.
 4. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να έχουν επιτύχει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 50% σε κάθε αξιολόγηση.
 5. Ο Φορέας εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει ή να ματαιώσει την έναρξη κάθε κύκλου, σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων.
Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν ενότητες και μαθήματα που τους εισάγουν στον κόσμο της Νομικής Τεχνολογίας, της Καινοτομίας και του Μάνατζμεντ της Δικαιοσύνης, της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και στις βασικές έννοιες και τους ορισμούς της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Παράλληλα, εκπαιδεύονται στη θεωρία και στην πρακτική χρήση εργαλείων Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης που έχουν υιοθετηθεί από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί πρωτογενές υλικό από τους εισηγητές, καθώς επίσης και υλικό από Υπουργεία, Διεθνείς Φορείς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.α. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις με διαφάνειες, καθώς και έντυπο υλικό.

Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων γίνεται με γραπτές εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ανάλυση Συμπεριφοράς

Περιγραφή Προγράμματος Ανάλυση Συμπεριφοράς σε 5 κατευθύνσεις Τα μαθήματα "Ανάλυσης Συμπεριφοράς" υλοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Πιστοποίηση και Μοριοδότηση σε πέντε κατευθύνσεις:  Ειδική Αγωγή Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ψυχική Υγεία Υγεία Διοίκηση Μοριοδότηση με: 2 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. […]

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το τριμηνιαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 170 ωρών. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στάση […]

Eτήσια επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο μυαλό ενός δράστη

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη», διάρκειας 400 ωρών. Το έγκλημα […]

Start-up με τη χρήση Ψηφιακών Προγραμμάτων (Λογισμικών)

Περιγραφή Προγράμματος 1. Marketing και Οργάνωση  Πωλήσεων Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 1.1.      Ανάλυση Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος της Επιχείρησης 1.2.      Υφιστάμενα Οικονομικά Στοιχεία 1.3.      Ανάλυση SWOT Β. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο 1.4.      Καθορισμός Στόχων & Κατάρτιση Διοικητικού Πλάνου 1.5.      Κατάρτιση Πλάνου […]

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Ψυχολογία της Νεανικής Σχέσης

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση ενηλίκων στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων μέσα από την οπτική της Ψυχολογίας των Στενών Διαπροσωπικών Σχέσεων. Η σεξουαλική έκφραση και οι ερωτικές σχέσεις είναι η πεμπτουσία της ζωής. […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Dexiotites.gr

Copyright © 2021 - 2022 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram