Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (12ος κύκλος)

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (12ος κύκλος), διάρκειας 48 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 12 Μαΐου έως και 11 Ιουνίου 2023 και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας Zoom Meeting και διά ζώσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Θωμάς Μεταξάς, καθηγητής Α΄ Βαθμίδας του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ.

Ο κ. Θωμάς Μεταξάς είναι Καθηγητής Εργομετρίας – Ποδοσφαίρου στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητικής ποδοσφαίρου UEFA PRO και εκπαιδευτής προπονητών ΕΠΟ/UEFA. Διετέλεσε για περισσότερα από 25 χρόνια προπονητής ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα. Συμμετέχει ως υπεύθυνος μαθημάτων σε μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και καθοδηγεί σημαντικό αριθμό διδακτορικών διατριβών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με σημαντικό αριθμό αναγνωρισιμότητας (περισσότερες από 1.600 ετεροαναφορές και h index-16), ενώ είναι κριτής εργασιών σε περισσότερα από 35 διεθνή περιοδικά με πολύ υψηλό Impact Factor.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση βασικών επιστημονικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων βιντεοανάλυσης της απόδοσης elite, ερασιτεχνών και ποδοσφαιριστών αναπτυξιακών ηλικιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την κατανόηση και το διάβασμα του παιχνιδιού της ομάδας σου και των αντιπάλων, καθώς και στην ανίχνευση (scouting) ποδοσφαιριστών. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής απόδοσης, η ερμηνεία της καταγραφής των reports αγώνων και ο προπονητικός σχεδιασμός για τη βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε ατομικό, υποομαδικό και ομαδικό επίπεδο. Η επιμόρφωση αυτή παρέχει ένα συνεκτικό, σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που αντανακλά τις ανάγκες της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας με σκοπό να υποστηρίξει τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη όσων εργάζονται στο ποδόσφαιρο, ή σ’ ένα στενά συνδεδεμένο τομέα της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής προπόνησης και του αγώνα. 

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου οι συμμετέχοντες πετυχαίνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα να επιδράσουν με αποτελεσματικό τρόπο στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών και της ομάδας ως σύνολο. Το πρόγραμμα αυτό εξετάζει σε βάθος τους αριθμούς, ενώ παράλληλα με τη θεωρητική προσέγγιση συνδέει και την πρακτική εφαρμογή. Η χρήση της βιντεοανάλυσης της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε τεχνικο-τακτική συμπεριφορά και σε φυσικές ικανότητες, σε συνδυασμό με το ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα στην ελληνική επικράτεια και η συμμετοχή στην επιμόρφωση αυτή θα προσδώσει ένα σημαντικό εργασιακό πλεονέκτημα στους κατόχους αυτού του πιστοποιητικού εξειδίκευσης. Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια συστηματική και εις βάθος κατανόηση της γνώσης και μια κριτική συνειδητοποίηση των προβλημάτων ή / και νέων γνώσεων για την προηγμένη μελέτη της ανάλυσης ποδοσφαίρου.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γνώση και την κατανόηση της ανάλυσης ποδοσφαίρου για να αντιμετωπίσουν συστηματικά τα προβλήματα και να μεταφέρουν με σαφήνεια τα συμπεράσματά τους. Η εφαρμοσμένη ανάλυση θα επιτρέψει να κατανοήσετε θεμελιώδεις αρχές της ανάλυσης ποδοσφαιρικών αγώνων. Η αλληλεπίδραση της θεωρίας με την πράξη θα επιφέρει σημαντικές γνώσεις, ενώ και η κατανόηση στατιστικών και δεδομένων μέσω ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης θα συνεισφέρει σημαντικά σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, θα μάθετε τι απαιτεί ένας φορέας από έναν αναλυτή ποδοσφαίρου για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε διάφορες καταστάσεις, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και προσδιορίζοντας ποιες θεωρίες είναι οι πλέον εφαρμόσιμες όταν εργάζεστε σε ένα συγκεκριμένο εφαρμοσμένο πλαίσιο ανάλυσης επιδόσεων. Τέλος, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα σύγχρονα προγράμματα ανάλυσης, να ενσωματώνετε τη θεωρία με την πρακτική και στη συνέχεια να παρέχετε ανάλυση της απόδοσης στο πλαίσιο της ποδοσφαιρικής προπόνησης και του αγώνα. 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θετικών Επιστημών, Παιδαγωγικών και Πολυτεχνικών Σχολών, αποφοίτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ΙΕΚ, καθώς και σε Προπονητές Ποδοσφαίρου όλων των επιπέδων.   

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 • Τίτλοι σπουδών – Διπλώματα

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Κατοχή προσωπικού e-mail

Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Η επιλογή θα γίνει βάση σειράς προτεραιότητας με την ταυτόχρονη καταβολή της 1ης δόσης του προγράμματος. 

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 48 διδακτικές ώρες και πραγματοποιείται και διά ζώσης και εξ αποστάσεως. Το πρόγραμμα διακρίνεται σε μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων (32 ώρες) και στην ενότητα της παρουσίασης της πρακτικής εφαρμογής (16 ώρες).

Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 15.00 – 21.00

Σάββατο 13 Μαΐου 2023 και ώρα 09.00 – 14.00 & 15.00 – 21.00

Κυριακή 14 Μαΐου 2023 και ώρα 09.00 – 15.00

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 και ώρα 14.00 – 21.00

Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 09.00 – 14.00 & 15.00 – 21.00

Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 και ώρα 09.00 – 15.00 

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

 1. πρόσβαση στο elearning του μαθήματος
 2. ηλεκτρονικό υλικό από τις παρουσιάσεις όλων των διαλέξεων συμπεριλαμβανομένων και των πρωτοκόλλων αξιολόγησης.
 3. πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία και στις βάσεις δεδομένων με χορήγηση κωδικών από το ΚΗΔ του ΑΠΘ κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος, καθώς και μετά το πέρας, έως την έναρξη του επόμενου κύκλου.
 4. ηλεκτρονικά συγγράμματα
 5. βιβλιογραφία

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Η συμβολή της διά βίου επιμόρφωσης/εξειδίκευσης στην εξελισσόμενη αγορά εργασίας
Εισαγωγή στα δεδομένα ανάλυσης της απόδοσης στο ποδόσφαιρο
Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του αναλυτή αγώνων ποδοσφαίρου στο προπονητικό team
Θεωρητική προσέγγιση ανάλυσης παιχνιδιού – Σύνδεση με την πρακτική εφαρμογή
Μέθοδοι παρατήρησης – Στατιστική ανάλυση επεξεργασίας δεδομένων αγώνων ποδοσφαίρου
Στατιστική ανάλυση ποιοτικών τεχνικο-τακτικών χαρακτηριστικών
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
Νεότερα δεδομένα ανάλυσης της απόδοσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
Σχεδιαστικά προγράμματα – Λογισμικά προγράμματα ανάλυσης αγώνων ποδοσφαίρου
Τεχνικές σύγχρονου scouting ποδοσφαιριστών – Ανίχνευση (Scouting) ποδοσφαιριστών
Ατομική ανάλυση της ποδοσφαιρικής απόδοσης και του προφίλ αγωνιστικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

Ανάλυση της απόδοσης του ΤΦ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
Αναλύσεις αγώνων ποδοσφαίρου με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών
Παρουσίαση εφαρμογών νέων τεχνολογιών για την ανάλυση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών με τη χρήση GPS monitoring – Μια ολιστική προσέγγιση – Εφαρμογή στην πράξη
Παρουσίαση πλατφόρμας HUDL / WYSCOUT
Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα ποδοσφαιριστή της ομάδας σου
Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα γραμμής της ομάδας σου
Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα της ομάδας σου
Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα αντίπαλης ομάδας

ECTS: 6 πιστωτικές μονάδες         

 Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση αξιολόγησης των παρακάτω:

Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα ποδοσφαιριστή της ομάδας σου
Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα της ομάδας σου
Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα αντίπαλης ομάδας

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με πρωτόκολλα ανάλυσης αγώνων (θεωρητική προσέγγιση – βιντεοανάλυση) και παρουσίαση της εφαρμογής ανάλυσης παιχνιδιού.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν με την τελική αξιολόγηση ή το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 300 € (πληρωτέο εφάπαξ ή σε δύο ισόποσες δόσεις οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: η καταβολή της 1ης δόσης συνοδεύεται ταυτόχρονα με την αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα, και η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται με την καταβολή της 2ης δόσης (τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος).

Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) της τράπεζας Πειραιώς:

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού: 5202-057157-381

IBAN: GR9401722020005202057157381

Αιτιολογία: 74431  και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ συμμετέχοντος

Μόλις γίνει η κατάθεση, θα πρέπει να προσκομίσετε τα καταθετήρια στη γραμματεία του προγράμματος ηλεκτρονικά στο email: [email protected].

Εκπτωτική πολιτική

Έκπτωση 30%

Έκπτωση 30% δικαιούνται βάσει δικαιολογητικών οι παρακάτω:

 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής (πιστοποιητικό εργασίας)
 • Φοιτήτριες/ητές ΑΕΙ (αντίγραφο πανεπιστημιακής ταυτότητας)
 • Άνεργες/οι (βεβαίωση ανεργίας)
 • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (αντίγραφο κάρτας)
 • ΑμεΑ (πιστοποιητικό αναπηρίας)
 • Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Έκπτωση 15%

‘Εκπτωση 15% δικαιούνται βάσει δικαιολογητικών οι παρακάτω:

 • Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ (αντίγραφο Πτυχίου)
 • Όσες/οι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν (Βεβαίωση)
 • Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά και παρέχονται κατά σειρά προτεραιότητας σε ποσοστό έως 30% του συνόλου των συμμετεχουσών/όντων ανά κύκλο.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε εναλλακτικά να αποστείλετε στο e-mail: [email protected]

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 2. Τίτλοι σπουδών – Διπλώματα

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Mετεκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα καλύπτει ειδικότερες πτυχές της διαμεσολάβησης λαμβάνοντας υπόψιν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4640/2019 για την μετεκπαίδευση των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών. Υπό το πρίσμα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν ήδη αποδεδειγμένα βασικές γνώσεις στη διαμεσολάβηση, μπορούν να εμβαθύνουν […]

Eτήσια επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται […]

Παιδική, νεανική ηλικία και πολιτισμός

Περιγραφή Προγράμματος   Η έλλειψη σε πανελλαδικό ακαδημαϊκό επίπεδο προγραμμάτων εκπαίδευσης που καταπιάνονται με την παιδική και τη νεανική  ηλικία και τη διαδραστική τους σχέση με τον πολιτισμό, καθιστά σημαντική την ανάγκη επιμόρφωσης στα συναφή πεδία των κοινωνικών και των […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης για επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης για επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας», διάρκειας 32 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από απόσταση, σε […]

Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους 3ος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους», διάρκειας 6 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί σε πέντε αυτοδύναμους κύκλους σπουδών κατά το […]

Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching», (διάρκειας 420 ωρών), το οποίο θα διεξαχθεί από τον Σεπτέμβριο του 2023 […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram