Επιχειρηματική Διοίκηση και Νέες Τάσεις στην Ελληνική και στην Παγκόσμια Οικονομία την Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του Προγράμματος είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους για τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τον μελλοντικό κόσμο στο Κοινωνικό και Μακροοικονομικό πεδίο, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν τις συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής διοίκησης και της λήψης αποφάσεων σε ζωτικά ζητήματα. Στο πρόγραμμα, αρχικά, παρουσιάζονται τα mega trends στον κοινωνικό, στον μακροοικονομικό τομέα και τέλος στον πολιτικό τομέα όπου λαμβάνονται και οι τελικές αποφάσεις. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι επιμέρους σημαντικότερες τεχνολογικές μεταβολές της 4ης Τεχνολογικής Επανάστασης. Συγκεκριμένα, επισημαίνονται τα ζητήματα του τρόπου λειτουργίας του οικονομικού συστήματος, η εισαγωγή των λεγόμενων Distributed τεχνολογιών και η έννοια του πολυπολικού κόσμου και της παγκοσμιοποίησης.
Στις μεγάλες μακροοικονομικές τάσεις διακρίνουμε τους αισιόδοξους και απαισιόδοξους αναφορικά με τις μελλοντικές εξελίξεις, το πρόβλημα του χρέους που μεγεθύνθηκε με τον COVID-19 και τέλος τις μακροοικονομικές διαστάσεις της νέας ύφεσης. Επίσης, το πρόγραμμα εξετάζει τις κοινωνικοοικονομικές μεταβολές που συντελέσθηκαν κατά τις προηγούμενες Βιομηχανικές Επαναστάσεις και επιχειρεί να σχηματίσει μια συνολική εικόνα ενός ευρέως φάσματος νέων τεχνολογιών που αναδύονται στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.
Παρουσιάζονται νέες τάσεις της βιομηχανικής παραγωγής και οι τεχνολογίες που συντελούν στον μετασχηματισμό των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας. Αναλύεται η επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, στην εργασία και στην διακυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στα μεγάλα δεδομένα. Περιγράφονται νέες πηγές παραγωγής προστιθέμενης αξίας  και καλλιεργείται ένα συνεκτικό πλαίσιο για την εικόνα της σύγχρονης ψηφιακής επιχείρησης. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, οι λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες, υπό τις οποίες οι τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών (Blockchain) και κατανεμημένου καθολικού (DLT)  έγιναν από τα σημαντικότερα αντικείμενα συζήτησης στην παγκόσμια κοινότητα, με την παρουσίαση των πρώτων ψηφιακών νομισμάτων και του νέου και εξελιγμένου τρόπου συναλλαγής που τα πλαισιώνει. Αναλύονται οι εφαρμογές της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών και της νομισματοποίησης (tokenization) στον χρηματοοικονομικό κλάδο και  επεξηγούνται τα πλεονεκτήματα  και οι  δυνατότητες στα ψηφιακά νομίσματα, στον τραπεζικό τομέα, στο σύστημα συναλλαγών και στην αγορά άντλησης κεφαλαίων. Τέλος, αποτυπώνονται οι δυσκολίες, οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι  που φέρουν στην επιφάνεια οι εφαρμογές της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών και εξάγονται συμπεράσματα για το μέλλον των Blockchain και DLT στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως σε  οικονομολόγους, διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζικούς  υπαλλήλους, κρατικούς λειτουργούς και τεχνολόγους.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ιστορία και Αποφάσεις: Η Εξέλιξη της Ελληνικής Οικονομίας μέχρι και την Πανδημία του Κορονοϊού

Σκοπός του Προγράμματος δεν είναι μόνο να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με οικονομικού - ιστορικού χαρακτήρα γνώσεις, αλλά το σημαντικότερο να τους εκπαιδεύσει ώστε να αντιληφθούν ότι η γνώση της ιστορικής εξελικτικής πορείας είναι κρίσιμος παράγοντας για την λήψη αποφάσεων σε […]

Διαχείριση Κινδύνου, Αναπάντεχα Γεγονότα και Σενάρια Διαχείρισης: Η Περίπτωση της Πανδημίας του Κορονοϊού

Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αναλύσουν την έννοια της αβεβαιότητας στις Επιχειρηματικές Αποφάσεις με αναφορά στην περίπτωση του COVID-19.  Μεγάλο μέρος της προσοχής τους θα εστιάσει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και θα επικεντρωθούν στην […]

Αβεβαιότητα στην Επιχειρηματική Διοίκηση και η Εποχή της Πανδημίας του Κορονοϊού

Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αναλύσουν τις συνθήκες μεγέθυνσης και να εξοικειωθούν με το χειρισμό των συνθηκών αβεβαιότητας ιδιαίτερα μέσα από την αναφορά στην περίπτωση του COVID-19. Όπως θα δούμε, ορισμένοι από τους παράγοντες […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Πελατών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Πελατών» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σκοπό την απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων στο συγκεκριμένο θέμα. Αναλύονται κεντρικής σημασίας ζητήματα, όπως η άυλη φύση της εξυπηρέτησης, το περιβάλλον της, οι εξυπηρετούντες και η συμπεριφορά τους […]

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γσπ-Gis) στην Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Εφαρμογών και Μέθοδοι Υλοποίησης

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γσπ - GIS) ως εργαλείου διαχείρισης και ανάλυσης γεωγραφικών πληροφοριών αλλά και ως σύγχρονου εκπαιδευτικού εργαλείου.  Παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την […]

Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αποδοτικότερης Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους τμημάτων και διοικητικούς υπαλλήλους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις του διεθνούς περιβάλλοντος στον τομέα της ∆ιοίκησης Προσωπικού και να προσεγγίσουν το αντικείμενό τους με ένα σύγχρονο, προοδευτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Το πρόγραμμα εστιάζει […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2022 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram