Επαγγέλματα του Μέλλοντος: Μεθοδολογικά Εργαλεία

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος «Επαγγέλματα του Μέλλοντος: Μεθοδολογικά Εργαλεία» είναι η παρουσίαση των σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων της συμβουλευτικής και του  επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνδυασμό με εμπειρικό υλικό και στατιστικά δεδομένα που αφορούν σε δυναμικά επαγγέλματα στη χώρα μας. Ως δυναμικά επαγγέλματα θεωρούνται αυτά που αύξησαν την απασχόλησή τους την προηγούμενη δεκαετία και αναμένεται να συνεχίσουν να την αυξάνουν στο προσεχές μέλλον. Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που αφορούν στη συμβουλευτική, διακρίνοντάς την από τις συναφείς έννοιες, τα πεδία εφαρμογής της και οι φορείς υλοποίησής της στη χώρα μας. Ταυτοχρόνως, αναλύονται οι σύγχρονες θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως εφαρμόζονται στους ενήλικες, που εστιάζουν στην εξέλιξη του ατόμου, στον επαγγελματικό του προσανατολισμό και στην απόφασή του στην επιλογή ενός επαγγέλματος, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία και τη χρησιμότητα της συμβουλευτικής για τους ενήλικες.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παρουσίαση εμπειρικού υλικού και στατιστικών δεδομένων για δυναμικά επαγγέλματα στη χώρα μας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται και αναλύονται οι εξελίξεις σε γενικές κατηγορίες επαγγελμάτων (διευθυντικά επαγγέλματα, ιατρικά και εκπαιδευτικά επαγγέλματα, επαγγέλματα πωλητών, τεχνιτών, κ.ά.) που καλύπτουν όλο το φάσμα ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσονται και λειτουργούν. Περιγράφονται και αναλύονται οι εξειδικεύσεις των επαγγελμάτων, τα οικονομικά (εργατικό δυναμικό, απασχόληση, ανεργία) και δημογραφικά (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο) χαρακτηριστικά τους, οι προοπτικές τους στο προσεχές μέλλον, τα βασικά τους  καθήκοντα και ο βαθμός χρήσης τους, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκησή τους και οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας μέσα στους οποίους τα επαγγέλματα αυτά αναπτύσσονται και λειτουργούν. Ταυτοχρόνως, σε κάθε διδακτική ενότητα παρουσιάζεται ως μελέτη περίπτωσης (case study) το επαγγελματικό περίγραμμα ενός δυναμικού επαγγέλματος, που αύξησε την απασχόλησή του την περίοδο 2011-2022, εμφανίζοντας συγχρόνως προοπτικές αύξησης στο προσεχές μέλλον.                                                                                                             

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Το Επάγγελμα του Recruiter-Η Επιστήμη και η Τέχνη του Recruiting

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το επάγγελμα του recruiter - Η επιστήμη και η τέχνη του recruiting» έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει και να ενισχύσει το νέο ή έμπειρο επαγγελματία recruiter με όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει, να εφαρμόζει καθημερινά, ώστε να […]

Στρατηγική και Ηγεσία στον Ιαπωνικό Πολιτισμό

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε βασικά στοιχεία της ηγεσίας και της στρατηγικής, όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί στον  ιαπωνικό πολιτισμό. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά της ιαπωνικής στρατηγικής, οι βασικές φιλοσοφικές […]

Το Ανθρώπινο Δυναμικό στον Δημόσιο Τομέα: Οργάνωση του Κράτους και Εργασιακή Αποτελεσματικότητα

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με τους πολιτικούς θεσμούς και τον τρόπο οργάνωσης του κράτους, αυτόνομα και σε σχέση με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν και θα […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ο Ρόλος της Διατροφής στην Αντιμετώπιση Ιικών Ασθενειών

Σκοπός του Προγράμματος είναι να αναλυθεί και να εξεταστεί ο ρόλος των αντιφλεγμονωδών τροφίμων, της ισορροπημένης διατροφής, όπως είναι η Μεσογειακή, και άσκησης στην καταπολέμηση της χρόνιας φλεγμονής, προκειμένου να αυξηθεί η προστασία έναντι των νέων ιών, όπως ο ιός […]

Supply Chain Manager - Operational Level

Σκοπός του προγράμματος «Supply Chain Manager – Operational Level» είναι η παροχή στους εκπαιδευόμενους συμπυκνωμένων γνώσεων πάνω στις αρχές, τις διαδικασίες, τις τεχνολογίες και τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε μια εφοδιαστική αλυσίδα, που χρειάζεται να κατέχει ένας εργαζόμενος σε θέσεις […]

Δημιουργική Σκέψη και Καινοτομία

Το πρόγραμμα επιχειρεί να αναδείξει τη συμβολή των μεταφερόμενων δεξιοτήτων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Πρόκειται για δεξιότητες οι οποίες μπορούν να μεταφέρονται από το ένα επάγγελμα στο άλλο ή από έναν οργανισμό, κλάδο, θέση στην ιεραρχία ή εργασιακό χώρο στον […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram