Επαγγέλματα του Μέλλοντος: Μεθοδολογικά Εργαλεία

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος «Επαγγέλματα του Μέλλοντος: Μεθοδολογικά Εργαλεία» είναι η παρουσίαση των σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων της συμβουλευτικής και του  επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνδυασμό με εμπειρικό υλικό και στατιστικά δεδομένα που αφορούν σε δυναμικά επαγγέλματα στη χώρα μας. Ως δυναμικά επαγγέλματα θεωρούνται αυτά που αύξησαν την απασχόλησή τους την προηγούμενη δεκαετία και αναμένεται να συνεχίσουν να την αυξάνουν στο προσεχές μέλλον. Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που αφορούν στη συμβουλευτική, διακρίνοντάς την από τις συναφείς έννοιες, τα πεδία εφαρμογής της και οι φορείς υλοποίησής της στη χώρα μας. Ταυτοχρόνως, αναλύονται οι σύγχρονες θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως εφαρμόζονται στους ενήλικες, που εστιάζουν στην εξέλιξη του ατόμου, στον επαγγελματικό του προσανατολισμό και στην απόφασή του στην επιλογή ενός επαγγέλματος, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία και τη χρησιμότητα της συμβουλευτικής για τους ενήλικες.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παρουσίαση εμπειρικού υλικού και στατιστικών δεδομένων για δυναμικά επαγγέλματα στη χώρα μας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται και αναλύονται οι εξελίξεις σε γενικές κατηγορίες επαγγελμάτων (διευθυντικά επαγγέλματα, ιατρικά και εκπαιδευτικά επαγγέλματα, επαγγέλματα πωλητών, τεχνιτών, κ.ά.) που καλύπτουν όλο το φάσμα ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσονται και λειτουργούν. Περιγράφονται και αναλύονται οι εξειδικεύσεις των επαγγελμάτων, τα οικονομικά (εργατικό δυναμικό, απασχόληση, ανεργία) και δημογραφικά (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο) χαρακτηριστικά τους, οι προοπτικές τους στο προσεχές μέλλον, τα βασικά τους  καθήκοντα και ο βαθμός χρήσης τους, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκησή τους και οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας μέσα στους οποίους τα επαγγέλματα αυτά αναπτύσσονται και λειτουργούν. Ταυτοχρόνως, σε κάθε διδακτική ενότητα παρουσιάζεται ως μελέτη περίπτωσης (case study) το επαγγελματικό περίγραμμα ενός δυναμικού επαγγέλματος, που αύξησε την απασχόλησή του την περίοδο 2011-2022, εμφανίζοντας συγχρόνως προοπτικές αύξησης στο προσεχές μέλλον.                                                                                                             

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (HRM)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διοίκηση ανθρώπινων πόρων (HRM)» εστιάζει στη σημασία που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας στη λειτουργία, αλλά και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Η επιλογή και στρατολόγηση του προσωπικού, η εκπαίδευση και ανάπτυξή του, οι τεχνικές ενίσχυσης της εργασιακής αποτελεσματικότητας, […]

Συνδικαλιστική Δράση και Ενδυνάμωση Εργαζομένων στην Ελλάδα: Ιστορική Ανάλυση και Στρατηγικές Διαχείρισης Συγκρούσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με τους τρόπους διευθέτησης των συγκρούσεων μέσα στους εργασιακούς χώρους. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρέχει μία ολοκληρωμένη ματιά στο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων, βασιζόμενο σε παγκόσμια και σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα από […]

Το Επάγγελμα του Recruiter-Η Επιστήμη και η Τέχνη του Recruiting

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το επάγγελμα του recruiter - Η επιστήμη και η τέχνη του recruiting» έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει και να ενισχύσει το νέο ή έμπειρο επαγγελματία recruiter με όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει, να εφαρμόζει καθημερινά, ώστε να […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Google Ads, Youtube Ads and Analytics

Σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης κατάρτιση των εκπαιδευόμενων αναφορικά με το αντικείμενο των Google και Youtube Αds και Analytics. Οι εκπαιδευόμενοι πρόκειται να αποκτήσουν τόσο θεωρητική εξοικείωση όσο και πρακτική επαφή με τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ολοκληρωμένων καμπανιών […]

Θεατρική Αγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θεατρική αγωγή» έχει ως στόχο να αναλύσει και να διερευνήσει τη διττή φύση του θεάτρου ως καλλιτεχνική δημιουργία και ως εργαλείο παιδαγωγικό, ως επιστημονικό πεδίο έρευνας και ως εφαρμοσμένη παραστατική τέχνη στη σχολική και εξωσχολική εκπαίδευση. Επιδιώκει να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις για τις […]

Restaurant Management

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Restaurant Management» στοχεύει στην άρτια κατάρτιση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον επισιτιστικό κλάδο. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τον κλάδο αυτόν, ώστε να διοικήσουν και να οργανώσουν […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram