Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Ποινικού Δικαίου

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Ποινικού Δικαίου», διάρκειας 11 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 15-16.4.2022 και θα υλοποιηθεί μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Πρόκειται για το έβδομο κατά σειρά επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Εργαστήριο, στο πλαίσιο του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, σε ένα επίκαιρο θεματικό αντικείμενο του πεδίου του, αυτό του φορολογικού ποινικού δικαίου.

Η ιστοσελίδα του εργαστηρίου είναι διαθέσιμη [εδώ]

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντικαθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα (ΕΜΔΔΟΕ), Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες». Είναι, επίσης, Διδάσκουσα στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (από το 2000), Μέλος του Expert Group of the EU Commission on European Criminal Policy (από το 2015), Μέλος του European Law Institute (ELI) που εδρεύει στη Βιέννη (από το 2013), Μέλος του Scientific Advisory Board του Πανεπιστημίου της Βιέννης (από το 2015), Μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Δ. Τσάτσος του Παν/μίου του Hagen (από το 2008), Ιδρυτικό μέλος της European Criminal Policy Initiative (ECPI) (2008), Ιδρυτικό μέλος του Θεματικού Δικτύου του ΑΠΘ «Σύγχρονη Ιατρική πράξη, Βιοηθική και Δίκαιο» (2008), Μέλος της European Criminal Law Academic Network (ECLAN) (από το 2007), Ιδρυτικό μέλος (2005) του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής (από το 2015), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικής Εταιρίας Ποινικού Δικαίου (από το 2017).

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καταξιωμένοι Καθηγητές του ΑΠΘ και εξειδικευμένοι ακαδημαϊκοί στον τομέα του ποινικού και φορολογικού δικαίου.

Ειδικότερα διδάσκουν οι:

 • Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Διευθύντρια ΕΜΔΔΟΕ
 • Θεόδωρος Παπακυριάκου, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
 • Νικόλαος Χατζηνικολάου, Δρ. Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρος
 • Αθανάσιος Ζαχαριάδης, Επικ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
 • Ιωάννης Ναζίρης, Επικ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
 • Αικατερίνη Σαββαΐδου, Επικ. Καθηγήτρια, Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Κάτοχος της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση
 • Βασιλική Αθανασάκη, Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ, Νομικός στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 • Πέτρος Πανταζόπουλος, Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
 • Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Δικηγόρος
 • Δήμητρα Κούνη, Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος

Προεδρεύουν στις επιμέρους θεματικές ενότητες οι:

 • Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Διευθύντρια ΕΜΔΔΟΕ (1η θεματική ενότητα)
 • Λάμπρος Μαργαρίτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ (2η θεματική ενότητα)
 • Αικατερίνη Σαββαΐδου, Επικ. Καθηγήτρια, Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Κάτοχος της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση (3η θεματική ενότητα)

Στόχος του προγράμματος

Το επιμορφωτικό σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει μια συνεκτική επισκόπηση των νομοθετικών αλλαγών που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στο πεδίο του φορολογικού ποινικού δικαίου, των ερωτημάτων που έχουν ανακύψει και των θέσεων της νομολογίας και της επιστήμης σε αυτά, καθιστώντας έτσι δυνατή την απόκτηση εποπτείας σε αυτό το εξελισσόμενο γνωστικό πεδίο, όπου συναντώνται, μεταξύ άλλων, οι κλάδοι του (ουσιαστικού και δικονομικού) ποινικού, του φορολογικού και του ενωσιακού (ποινικού) δικαίου.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπέστη τα τελευταία χρόνια σειρά σημαντικών αλλαγών τόσο λόγω της επίδρασης σε αυτό των ρυθμίσεων των δύο νέων κωδίκων, του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που τέθηκαν σε ισχύ την 1.7.2019, όσο και λόγω της ψήφισης νέων νομοθετημάτων (π.χ. Ν. 4689/2020, Ν. 4745/2020 και Ν. 4764/2020), τα οποία, μεταξύ άλλων, αφενός αναμόρφωσαν το σύστημα ποινικής προστασίας των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων και αφετέρου επεδίωξαν να ρυθμίσουν την σχέση μεταξύ των διαδικασιών επιβολής φορολογικών κυρώσεων ποινικής φύσης και της φορολογικής ποινικής δίκης κατά τρόπο συμβατό με την αρχή ne bis in idem, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο ά. 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ ΕΣΔΑ και το ά. 50 ΧΘΔ της ΕΕ. Οι ανωτέρω αλλαγές, πέρα από τη συζήτηση που έχουν ανοίξει σε δικαιοπολιτικό επίπεδο, έχουν θέσει και πολλά δυσχερή ερμηνευτικά ζητήματα, για τα οποία οι θέσεις της νομολογίας και της επιστήμης βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση. Η βιβλιογραφική επεξεργασία αυτών των ζητημάτων, εξάλλου, δεν είναι ακόμη πλήρης. Το σεμινάριο καλείται να καλύψει την ανάγκη επιμόρφωσης των νομικών της πράξης σε όλα τα ανωτέρω ζητήματα, παρέχοντας μια συνεκτική επισκόπηση των αλλαγών, των ερωτημάτων που έχουν ανακύψει και των θέσεων της νομολογίας και της επιστήμης σε αυτά.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα για τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο του φορολογικού ποινικού δικαίου καθώς και για τις θέσεις της νομολογίας και της επιστήμης τόσο σε διαχρονικά, όσο και στα πλέον επίκαιρα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε πτυχιούχους νομικών ή οικονομικών επιστημών, που είτε λόγω ειδικότερου επιστημονικού-ερευνητικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω ενασχόλησης στην πράξη, έρχονται αντιμέτωποι με υποθέσεις φορολογικού ποινικού δικαίου και επιθυμούν, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις επίκαιρες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στον οικείο κλάδο και για τα σημαντικότερα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί / Προαπαιτούμενες γνώσεις / Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν ολοκληρώσει το βασικό κύκλο σπουδών και εντάσσονται στις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες αποδεκτών του προγράμματος.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιθυμητή η πρόσβαση σε μικρόφωνο και κάμερα υπολογιστή.

Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στους συμμετέχοντες θα προετοιμαστεί και θα δοθεί ηλεκτρονικά (λόγω της έκτασής του):

 1. εκτεταμένος φάκελος εκπαιδευτικού υλικού, που θα περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών,
 2. πίνακας νομοθεσίας,
 3. πίνακας νομολογίας,
 4. πίνακας βιβλιογραφίας

σχετικά με τα θέματα που θα αναπτυχθούν.

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 11 εισηγήσεις –σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη νομολογία και νομική θεωρία– και διαρθρώνεται στις κάτωθι τρεις (3) θεματικές:

 • Επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του ουσιαστικού φορολογικού ποινικού δικαίου (4 ώρες)

– Εισαγωγή στη συστηματική του φορολογικού ποινικού δικαίου: ΚΦΔ, ΕΤΚ, ά. 25 Ν. 1882/1990 και Ν. 4689/2020

– Τα αδικήματα φοροδιαφυγής του ΚΦΔ και του ΕΤΚ

– Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών του ά. 25 Ν. 1882/1990

– Ποινική προστασία των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων: Οι διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου του ν. 4689/2020 και το στίγμα της φιλοσοφίας των νέων ρυθμίσεων

 • Επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού φορολογικού ποινικού δικαίου (2 ώρες)

– Η δικονομία των αδικημάτων φοροδιαφυγής του ΚΦΔ και του ΕΤΚ: Προϋποθέσεις δίωξης για αδικήματα πριν και μετά τον Ν. 4745/2020, τρόπος παραπομπής, αρμόδια δικαστήρια και άλλα συναφή ζητήματα

-Τα όργανα δίωξης των φορολογικών αδικημάτων: Η σχέση μεταξύ των κατά τόπο αρμόδιων εισαγγελιών, των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας –  Φορολογικά αδικήματα και ειδικές ανακριτικές πράξεις

 • Επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο έντασης μεταξύ φορολογικού και φορολογικού ποινικού δικαίου (5 ώρες)

– Φοροαποφυγή και (αξιόποινη;) φοροδιαφυγή – Όρια ενόψει της γενικής αντικαταχρηστικής ρήτρας του ά. 38 ΚΦΔ

– Η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση καταλογιστικών πράξεων

– Η εφαρμογή της αρχής της επιεικέστερης κύρωσης στο φορολογικό δίκαιο

– Η αρχή ne bis in idem στη νομολογία του ΣτΕ και των διοικητικών δικαστηρίων ουσίας

– Η απάτη στον ΦΠΑ στην νομολογία του ΔΕΕ

Κάθε θεματική αντιστοιχεί σε μία ώρα διδασκαλίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο παρακάτω:

Πρόγραμμα επιμορφωτικού προγράμματος-Επίκαιρα ζητήματα φορλογικού ποινικού δικαίου-τελικό:

 

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες:

Α) Θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) Αν επιθυμούν να τους χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης ECTS, θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία και την εξέταση, η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά.

Γ) Θα πρέπει να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την έναρξη του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, 1 πιστωτικής μονάδας (1 ECTS), το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το ποσό διδάκτρων ανέρχεται σε 100 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο. Ειδικώς για ασκούμενους δικηγόρους το ποσό διδάκτρων είναι 70 Ευρώ, ενώ το ποσό διδάκτρων ανά εκπαιδευόμενο που αναλαμβάνεται από νομικά πρόσωπα είναι 130 Ευρώ. Οι αιτούντες, εφόσον επιλεγούν, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πρέπει να καταβληθούν τα δίδακτρα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε εναλλακτικά να αποστείλετε  και στο e-mail [email protected].

 1. Πτυχίο σπουδών
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Eτήσια επιμόρφωση στη Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα της Διδακτικής της Ελληνικής έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους επιμορφούμενους ώστε να διδάξουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ελληνικής κοινωνίας. Θα αποτελέσει φορέα διδασκαλίας αλλά και διεκδίκησης των […]

Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Περιγραφή Προγράμματος Στις σύγχρονες κοινωνίες παραδοσιακές έκνομες συμπεριφορές όπως, τα βίαια εγκλήματα κατά προσώπου, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και περισσότερο σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας όπως, το οργανωμένο έγκλημα, προκαλούν αυξημένο φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ αποτελούν πρόκληση για τους […]

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Περιγραφή Προγράμματος Στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων", υλοποιούνται εξ αποστάσεως σεμινάρια 200 ωρών με στόχο α) την απόκτηση δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων β) την προετοιμασία και την απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας) (Ν. 4386/16 Άρθρο […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος», διάρκειας 78 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2023 και […]

Παραγωγή 3D Animation: Autodesk Maya

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Παραγωγή 3D Animation: Autodesk Maya”, διάρκειας 269 διδακτικών ωρών (10,5 ECTS), το οποίο θα διεξαχθεί από τον Οκτώβριο του 2023 […]

Δημιουργία, Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Νεοφυών Επιχειρήσεων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Δημιουργία, Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Νεοφυών Επιχειρήσεων”, διάρκειας 60 διδακτικών  ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί  το οποίο θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram