Εξωδικαστική-Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Εξωδικαστική-Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών" είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Εξωδικαστική-Εναλλακτική Επίλυση των Διαφορών.
Στην κατεύθυνση αυτή, θα παρουσιαστούν τα κυριότερα μέσα εναλλακτικών μορφών εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών και θα αναλυθούν οι βασικές τους διακρίσεις και το πλαίσιο που τα ρυθμίζει. Η ουσιαστική ενημέρωση με στόχο την κατανόηση ενός ευρύτατου φάσματος «εργαλείων» και τεχνικών που υφίστανται στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη, θα ανοίξει νέους δρόμους στους/στις συμμετέχοντες/ουσες, κυρίως σε νομικούς, επιχειρηματίες και σε εν γένει εμπλεκόμενους της αγοράς, και θα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών διαφορών στις συναλλαγές τους, μέσω νόμιμων, ευέλικτων και φιλικών διαδικασιών όπως της διαμεσολάβησης, της διαιτησίας, της δικαστικής μεσολάβησης ή της απόπειρας συμβιβασμού.
Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα βρίσκονται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, καθώς θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι σε περίπτωση διαφοράς, αυτή θα είναι δυνατό να επιλυθεί γρήγορα και αποτελεσματικά και θα μπορούν να εφαρμόζουν επιτυχώς τις μεθόδους Εξωδικαστικής-Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, μέσα από τις νόμιμες σχετικές διαδικασίες, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών ή εν γένει δραστηριοτήτων τους, ξεπερνώντας το σκόπελο των μακροχρόνιων πολυδάπανων δικαστικών διενέξεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και σε τελειόφοιτους Νομικών Σχολών. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσωπα με ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και υλοποίηση διοικητικών-εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιακών δράσεων με καθήκοντα, όπως τη σύνταξη Συμβατικών Ρητρών ή Συμφωνιών Υπαγωγής Διαφορών στις διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Νομικά Αγγλικά

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Νομικά Αγγλικά» σχεδιάστηκε για όσους δραστηριοποιούνται στα νομικά επαγγέλματα (δικηγόρους, δικαστές, συμβολαιογράφους κλπ.), οι οποίοι έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γνώσης αγγλικών Β1 και άνω), αλλά χρειάζονται μεγαλύτερη άνεση και εξοικείωση με συγκεκριμένες εφαρμογές της, προκειμένου […]

Δημόσιες Συμβάσεις - Επίκαιρα και Κρίσιμα Ζητήματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την πρακτική σημασία των δημοσίων συμβάσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την υλοποίηση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και […]

Φαρμακευτικό Δίκαιο και Πρακτικές Εφαρμογές

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθεί ο εκπαιδευόμενος με το βασικό θεσμικό πλαίσιο του φαρμακευτικού δικαίου από την άποψη της λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης φαρμακείου, παράλληλα δε να ενημερωθεί για τις σύγχρονες σημαντικές εξελίξεις στον κλάδο αυτό και να […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Πώληση Διαφημιστικών Yπηρεσιών στην Ψηφιακή Εποχή

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην πώληση διαφημιστικών υπηρεσιών στην ψηφιακή εποχή.  Το πρόγραμμα επιδιώκει να καταρτίσει ουσιαστικά, πρακτικά και πολύπλευρα, πωλητές διαφημιστικών υπηρεσιών και εργαλείων, ώστε να […]

Ultimate Web Development for Εxperts with React 16, Angular 7, Vue.js 2, HTML, JavaScript, jQuery και Bootstrap 4

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους ένα πολύ δυνατό αναβαθμισμένο πακέτο στο χώρο του web development, δίνοντας έμφαση στις βιβλιοθήκες JavaScript. Το πρόγραμμα βασίζεται στο σύνθημα της jQuery “write less, do more”. Ένα πολύ δημοφιλές θέμα στο χώρο […]

Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων: Αξιολόγηση, Διάγνωση και Ανάπτυξη Θεραπευτικών Δεξιοτήτων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων: Αξιολόγηση, Διάγνωση και Ανάπτυξη Θεραπευτικών Δεξιοτήτων » σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με απώτερο σκοπό την απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και αντίστοιχων πρακτικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, αποβλέπει στην εξοικείωση των […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram