Εκπαίδευση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων πτυχιούχων ΑΕΙ στη σύγχρονη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και ανάπτυξη σταδιοδρομίας, με προοπτική την ποιοτική και αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας. Οι εκπαιδευόμενοι, μπορεί επίσης να ενταχθούν και σε υπηρεσίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Στους σκοπούς του προγράμματος εντάσσεται και η προοπτική προγραμματικής συμφωνίας με Δήμους για την υποστήριξη δομών και παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 2δ του ΚΕ.ΔΙ.Β.Μ της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( άρθρα 75 και 85 Ν3663/2006), καθώς και τη σχετική διεθνή πρακτική. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη χρήση του κορυφαίου τεστ Career Gate Test ( ISO 9001, προϊόν πνευματικής δημιουργίας του επιστημονικού υπεύθυνου του σεμιναρίου μέσω σχετικών ερευνών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς) και εξάσκηση στη σύγχρονη και εφαρμοσμένη στην πράξη με επιτυχία μεθοδολογία του χρυσού κανόνα για επιλογές σταδιοδρομίας, με βάση τη θεωρία επαγγελματικής προσωπικότητας Holland. Το σεμινάριο περιλαμβάνει on line διδασκαλία και πρακτικές εφαρμογές με τη χρησιμοποίηση τεστ , προσομοιώσεις, ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές ΣυΕΠ. Οι συμμετέχοντες, αφού μελετήσουν το υλικό που τους έχει δοθεί, παρακολουθούν on line εκπαίδευση και συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής από τους διδάσκοντες, υποβάλλουν ερωτήσεις και συζητούν μαζί τους σε διαδικασία βιωματικής εξάσκησης. Εκπονούν σχετικές εργασίες, ασκούνται σε προσομοιώσεις ΣυΕΠ και υποβάλλονται σε εξεταστικές διαδικασίες.

Στους συμμετέχοντες παρέχονται, 10 κωδικοί του Career Gate Test για πρακτική άσκηση και σε ηλεκτρονική μορφή τα βιβλία του Θ. Κατσανέβα : «Ο χρυσός κανόνας για τις επιλογές σταδιοδρομίας-Σύγχρονος επαγγελματικός προσανατολισμός», «Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος», Εφαρμοσμένη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ( σε συνεργασία με Ιωάννα Τσιαπαρίκου), όλα σε εκδόσεις Πατάκη, καθώς και κείμενα με προσομοιώσεις ΣυΕΠ, Περιγραφές επαγγελμάτων, ερευνητικές εργασίες για προοπτικές της αγοράς εργασίας, κλπ. Οι συμμετέχοντες, εκτός των άλλων, μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά και σε ερευνητικές εργασίες σχετικές με το παρών αντικείμενο εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Οικονομική Διαχείριση Έργων

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των σπουδαστών σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της […]

Οικονομική Επιστήμη, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων στις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης σε θέματα ειδικής αγωγής και η εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πρακτική. Το πρόγραμμα εξετάζει ζητήματα, όπως η εκπαίδευση σπουδαστών με ειδικές ανάγκες και […]

Πρακτικές Οδηγίες για Τηλε-Εκπαίδευση

Στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι με απλό και πρακτικό τρόπο τα βήματα που πρέπει να κάνουν για να οργανώσουν συνεδρίες τηλε-εκπαίδευσης. Θα κατανοήσουν πώς να συνδυάσουν τη σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. Θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν εργαλεία […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Εφαρμογές Οικονομετρίας με STATA

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της επαγγελματικής […]

Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων Δημοσίου Τομέα σε Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της […]

Τραπεζικές Δραστηριότητες και Εργαλεία

Στόχοι του Προγράμματος είναι η κατανόηση των ενεγγύων πιστώσεων με παραδείγματα και τεστ αυτοαξιολόγησης σε κάθε ενότητα να προσφέρει το βασικό γνωσιακό υπόβαθρο γύρω από ένα ειδικότερο μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων, της κατάσχεσης των τραπεζικών καταθέσεων και […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram