Εκπαίδευση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων πτυχιούχων ΑΕΙ στη σύγχρονη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και ανάπτυξη σταδιοδρομίας, με προοπτική την ποιοτική και αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας. Οι εκπαιδευόμενοι, μπορεί επίσης να ενταχθούν και σε υπηρεσίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Στους σκοπούς του προγράμματος εντάσσεται και η προοπτική προγραμματικής συμφωνίας με Δήμους για την υποστήριξη δομών και παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 2δ του ΚΕ.ΔΙ.Β.Μ της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( άρθρα 75 και 85 Ν3663/2006), καθώς και τη σχετική διεθνή πρακτική. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη χρήση του κορυφαίου τεστ Career Gate Test ( ISO 9001, προϊόν πνευματικής δημιουργίας του επιστημονικού υπεύθυνου του σεμιναρίου μέσω σχετικών ερευνών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς) και εξάσκηση στη σύγχρονη και εφαρμοσμένη στην πράξη με επιτυχία μεθοδολογία του χρυσού κανόνα για επιλογές σταδιοδρομίας, με βάση τη θεωρία επαγγελματικής προσωπικότητας Holland. Το σεμινάριο περιλαμβάνει on line διδασκαλία και πρακτικές εφαρμογές με τη χρησιμοποίηση τεστ , προσομοιώσεις, ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές ΣυΕΠ. Οι συμμετέχοντες, αφού μελετήσουν το υλικό που τους έχει δοθεί, παρακολουθούν on line εκπαίδευση και συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής από τους διδάσκοντες, υποβάλλουν ερωτήσεις και συζητούν μαζί τους σε διαδικασία βιωματικής εξάσκησης. Εκπονούν σχετικές εργασίες, ασκούνται σε προσομοιώσεις ΣυΕΠ και υποβάλλονται σε εξεταστικές διαδικασίες.

Στους συμμετέχοντες παρέχονται, 10 κωδικοί του Career Gate Test για πρακτική άσκηση και σε ηλεκτρονική μορφή τα βιβλία του Θ. Κατσανέβα : «Ο χρυσός κανόνας για τις επιλογές σταδιοδρομίας-Σύγχρονος επαγγελματικός προσανατολισμός», «Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος», Εφαρμοσμένη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ( σε συνεργασία με Ιωάννα Τσιαπαρίκου), όλα σε εκδόσεις Πατάκη, καθώς και κείμενα με προσομοιώσεις ΣυΕΠ, Περιγραφές επαγγελμάτων, ερευνητικές εργασίες για προοπτικές της αγοράς εργασίας, κλπ. Οι συμμετέχοντες, εκτός των άλλων, μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά και σε ερευνητικές εργασίες σχετικές με το παρών αντικείμενο εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων

Το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται συχνά ως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα ενός οργανισμού και μια πιθανή πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών και του εργατικού […]

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών , των διευθυντών και των στελεχών της εκπαίδευσης σε ιδιαίτερα σημαντικά θέματα και ζητήματα που αφορούν  την άσκηση του διευθυντικού ρόλους σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα.Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα […]

Προβλέψεις και επενδύσεις

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Λογιστική για Νομικούς με έμφαση στη Λογιστική Επιχειρηματικών Συνενώσεων

Το πρόγραμμα Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, αποσκοπεί οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις και άριστη πληροφόρηση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων καθώς και στις ακολουθούμενες πρακτικές διαδικασίες για τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών. […]

Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία – Management

Σκοπός του Προγράμματος είναι να βοηθήσει τους επιμορφούμενους και τα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν να αποκτήσουν την ικανότητα χειρισμού των συναισθημάτων κάποιου άλλου ατόμου, που είναι ο πυρήνας της τέχνης των ανθρωπίνων σχέσεων. Για κάθε αρμονική σχέση στη ζωή […]

Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών

To πρόγραμμα αποσκοπεί στο να ενημερώσει εμπεριστατωμένα για νέες διαδικασίες προ-πτωχευτικής εξυγίανσης όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων όπως αυτός θα επαναδιαμορφωθεί στο υπό ψήφιση Νέο Πτωχικό Δίκαιο, αλλά και καινοτόμους θεσμούς του Πτωχευτικού Δικαίου, όπως η προσφάτως νομοθετηθείσα […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram