Εκπαίδευση στην Ογκολογία – Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας (ΕΑΚΟ)

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών στο παγκόσμιο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, η γνώση αναγνωρίζεται ως ο κυριότερος παραγωγικός συντελεστής, η αξιοποίηση του οποίου οδηγεί σε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα ατομικής βελτίωσης και εθνικής ανταγωνιστικότητας. Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας αναδιαμορφώνεται και προσαρμόζεται έτσι ώστε να καταστήσει τη γνώση προσιτή από τα μικρά ηλικιακά στάδια των πολιτών. Ο τρόπος διαχείρισης της γνώσης και ο βαθμός ενσωμάτωσής της στα εκπαιδευτικά και παραγωγικά συστήματα κάθε χώρας είναι οι παράγοντες εκείνοι που δημιουργούν συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι δε βρίσκονται σε επαφή με την κοινωνία της γνώσης, δεν έχουν συνειδητοποιήσει τις εξελίξεις και την ταχύτητά τους. Με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών η γνώση καθίσταται προσβάσιμη από κάθε πλευρά του πλανήτη και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, καταργώντας σύνορα και κάθε είδους διακρίσεις και περιορισμούς.

Στον Τομέα της Υγείας, η γνώση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ορθή και ανεμπόδιστη παροχή των υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες. Συνεπώς, η βελτίωση της παροχής φροντίδας υγείας, συνιστά επιτακτικό κοινωνικό στόχο και, σε αυτή την κατεύθυνση, η διαχείριση της γνώσης διαδραματίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως είναι γνωστό, στη σύγχρονη ιατρική επιστήμη ο όγκος της γνώσης και η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας έχουν επιβάλει την εξειδίκευση και την αέναη πρακτική και θεωρητική ενασχόληση με το αντικείμενο, έτσι ώστε οι ασθενείς να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Η ορθή παροχή υπηρεσιών υγείας από τους ιατρούς κάθε ειδικότητας βασίζεται στο ποιος μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τη γνώση και να προσθέσει αξία σε αυτή, όταν τη διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα από τους άλλους. Η αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης σημαίνει δημιουργία, κινητοποίηση ικανοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων, με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών.

Η μετεκπαίδευση και η συνεχής καλλιέργεια των υφιστάμενων γνώσεων των ιατρών είναι θεμελιώδους σημασίας για την ορθή αντιμετώπιση των ασθενών και την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των παροχών υγείας. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.), έχοντας ως σκοπό την προώθηση του γνωστικού αντικειμένου της Κλινικής Ογκολογίας στην Ελλάδα έχει εισάγει το θεσμό της «Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας» (Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε.). Η Ε.ΑΚ.Ο. συνιστά θεμελιώδη και ουσιαστικό αρωγό της πανεπιστημιακής και κλινικής/ πρακτικής εκπαίδευσης των νέων ειδικευόμενων ιατρών στην Παθολογική Ογκολογία. Στο πρόγραμμα αυτό ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν όλοι οι ειδικευόμενοι και, πρακτικά, αυτό έχει επιτευχθεί σε ποσοστό περίπου 90%. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έχει ως πρωταρχικό σκοπό την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των ιατρών, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη δραστηριότητα στην κλινική ή/ και εργαστηριακή ογκολογία ώστε οι γνώσεις τους να είναι εναρμονισμένες με τις επιστημονικές προόδους και επικαιροποιημένες στα διαρκώς εξελισσόμενα δεδομένα της κλινικής ογκολογίας στη χώρα μας και το εξωτερικό.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση Ελλήνων ιατρών, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη δραστηριότητα στην κλινική ή/και εργαστηριακή ογκολογία, κατά βάση ειδικευομένων στην Παθολογική Ογκολογία.

Διακεκριμένοι επιστήμονες επαγγελματίες υγείας  (Παθολόγοι – Ογκολόγοι αλλά και γιατροί άλλων ειδικοτήτων) καθώς και βιολόγοι, οικονομολόγοι, φαρμακοποιοί κοκ, καλύπτοντας όλο το φάσμα της ογκολογίας προσφέρουν τη γνώση και εμπειρία τους σε κάθε σεμινάριο, το οποίο καλύπτει τη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση διαφορετικών τύπων καρκίνου. Κατά τη διάρκεια κάθε σεμιναρίου οι σπουδαστές εκτός από τη θεωρητική διδασκαλία εκπαιδεύονται επιπλέον με διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (συμμετοχή σε ομάδες εργασίες άλλων δραστηριοτήτων της ΕΟΠΕ, παρουσίαση περιπτώσεων, ιατρική συγγραφή κ.ά.) και εξετάζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου σπουδών απονέμεται στους σπουδαστές ο Τίτλος Σπουδών της ΕΑΚΟ (Hellenic Boards of Oncology), έπειτα από την επιτυχή συμμετοχή στις Τελικές Εξετάσεις εφ’ όλης της ύλης.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ολιστική Διεπιστημονική Ορθογηριατρική Συνεργασία – ΟΔΟΣ

Σκοπός του ΣΠΣ “Ολιστική Διεπιστημονική Ορθογηριατρική Συμμαχία” είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική εκπαίδευση όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην διαχείριση και αντιμετώπιση των ασθενών με κατάγματα ευθραυστότητας (ΚΕ) αναδεικνύοντας τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης. Το ΣΠΣ “ΟΔΟΣ” έχει ως στόχο να […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Οικονομικά για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών (Economics for Humanities Graduates)

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για επαγγελματίες με γνώσεις οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων, συνδυασμένων με βαθιά γνώση στις ανθρωπιστικές, φιλοσοφικές και κοινωνικές επιστήμες. Όσοι έχουν εντρυφήσει στις ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν αναπτύξει δεξιότητες στην κατανόηση άλλων τρόπων […]

Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) Ι

Βασικός στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ΣΕΣ είναι να καλύψει τις ανάγκες για εκπαίδευση με πρακτική (Hands-on) εργαστηριακή εξάσκηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε μεθοδολογίες ψηφιακής σχεδίασης πολύπλοκων συστημάτων με χρήση προηγμένων τεχνολογιών μικροηλεκτρονικής (Systems-on-Chip, Field Programmable Gate Arrays) και ενσωματωμένων συστημάτων […]

Ειδικά Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδικά Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» στοχεύει στη παροχή θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων σε ότι αφορά τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) εστιάζοντας σε ειδικά θέματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των λογιστηρίων. […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram