Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Στελεχών Εκπαιδευτικών Οργανισμών: Εξειδίκευση σε Θέματα Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση με την εκπαίδευση ενηλίκων, με ιδιαίτερη εστίαση σε ενήλικες που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Η πρακτική αξία του προγράμματος, έγκειται στο ότι ακολουθεί ένα ολιστικό μοντέλο προσέγγισης με διεπιστημονική κατεύθυνση από τον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, της κριτικής παιδαγωγικής, των σπουδών αναπηρίας και της κοινωνικής εργασίας.

Στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφώσει και να ενισχύσει με γνώσεις και δεξιότητες άτομα που θα εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων ή ως επιστημονικά και διοικητικά στελέχη σε οργανισμούς διά βίου εκπαίδευσης που αναπτύσσουν δράσεις που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες. Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που σχετίζονται με το προφίλ και τις ανάγκες (εκπαιδευτικές και άλλες) εκπαιδευόμενων που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, να καλλιεργήσει δεξιότητες που σχετίζονται με την κάλυψη αυτών των αναγκών  και να συμβάλλει στην αλλαγή πιθανών στάσεων και πεποιθήσεων σχετικά με τις δυνατότητες εκπαίδευσης αυτών των ομάδων πληθυσμού.

Μεθοδολογία Υλοποίησης: Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα. Το πρόγραμμα περιέχει θεματικές που συνδέονται μεταξύ τους, ξεκινώντας από τις βασικές έννοιες και αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση θεωριών εκπαίδευσης ενηλίκων με εστίαση σε παραδείγματα και διδακτικές πρακτικές ενώ θα αναφερθούν και ζητήματα διεργασίας-δυναμικής της εκπαιδευτικής ομάδας. Τέλος θα γίνει επεξεργασία θεμάτων κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και ειδικότερα σε θέματα ατόμων με αναπηρία και απεξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων. Το επιμορφωτικό υλικό περιλαμβάνει: οδηγό μελέτης, εκπαιδευτικά video, παρουσιάσεις ppt, επιστημονικές μελέτες, εκπαιδευτικό υλικό ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων και πρόσθετη βιβλιογραφία. Στην έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εισαγωγική-εναρκτήρια συνάντηση. Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας θα πραγματοποιείται συμβουλευτική συνάντηση. Οι εκπαιδευόμενοι θα εκπονήσουν τελική εργασία αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση των Συνεταιρισμών – 2ος Κύκλος

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη εξειδικευμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο πεδίο του συνεργατισμού και της διοίκησης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να είναι […]

Μουσική για την Εικόνα – 3ος Κύκλος

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει σε  ανθρώπους που ασχολούνται με την μουσική σύνθεση και τη μουσική επεξεργασία σε οποιοδήποτε επίπεδο ,το θεωρητικό  υπόβαθρο και την τεχνική κατάρτιση για τη σύνθεση – διαχείριση μουσικής για τα οπτικοακουστικά. Το […]

Διαχείριση Χρόνου και Ανάθεση Δραστηριοτήτων για Μάνατζερς

Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος είναι η μετατόπιση των συνήθων αντιλήψεων για τον χρόνο και η σταδιακή υιοθέτηση μιας νέας οπτικής γωνίας που ελευθερώνει την ροή των έργων και ενισχύει τις διαπροσωπικές σχέσεις τόσο στο πλαίσιο του χώρου εργασίας, όσο και […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram