Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διαχείριση Εταιρειών

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένες πρακτικές γνώσεις σε στελέχη που είτε ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν είτε ήδη δραστηριοποιούνται ως Χρηματοοικονομολόγοι (Treasurers), στα αντίστοιχα τμήματα των επιχειρήσεων.  

Η καινοτομία του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη, καθώς περιλαμβάνει μαθήματα θεωρίας που προσφέρονται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, και από αντίστοιχα μαθήματα πρακτικής που προσφέρονται από έμπειρα στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία σε Τμήματα Treasury μεγάλων εταιριών. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία σε μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να είναι πιο σωστά προετοιμασμένοι στην επαγγελματική τους απασχόληση.

Θεματικές Ενότητες
 1. Εισαγωγή στο Corporate Treasury         
 • Τι είναι το Corporate Treasury και ο ρόλος του Treasurer στην εταιρεία
 • Βασικές ευθύνες και αρμοδιότητες του Treasurer - Στρατηγικοί στόχοι
 • Δομή τμήματος & μοντέλα λειτουργίας
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα εντός και εκτός της Εταιρείας          
 1. Διαχείριση ρευστότητας και Cash Flow Forecasting 
 • Cash available and Actual cash flow
 • Εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας & τεχνολογία
 • Direct cash flow forecast
 • Indirect cash flow, working capital, KPIs
 • Letters of Credit, Bank Guarrantees
 • Suppliers' finance & Τεχνολογία
 • Case study           
 1. Χρηματοδότηση και Κεφαλαιακή Δομή
 • Βελτιστοποίηση κεφαλαιακής δομής
 • Ανάλυση μορφών χρηματοδοτήσεων (Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα)
 • Ειδικές Χρηματοδοτήσεις (RRF, Securitization of receivables, factoring, reverse factoring)
 • Συμβατικά έγγραφα, βασικοί όροι, covenants
 • Case study
 1. Διαχείριση χρηματοοικονομικού ρίσκου        
 • Ανάλυση κινδύνων
 • Στρατηγικές αντιμετώπισης και πολιτικές
 • Παράγωγα αντιστάθμισης κινδύνου
 • Παραδείγματα               
 1. Λοιπά Θέματα που αφορούν το Corporate Treasury
 • ESG - Ο ρόλος του Treasurer / Πράσινα χρηματοδοτικά προιόντα
 • TMS, Robotics, AI / Συστήματα πληρωμών, APIs
Σε ποιούς απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που είτε ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν, είτε ήδη δραστηριοποιούνται ως Χρηματοοικονομολόγοι (Treasurers), στα αντίστοιχα τμήματα των επιχειρήσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή θεωρία με πρακτικές εφαρμογές και μεταξύ άλλων να :

 • κατανοήσουν την έννοια του Corporate Treasury και τον ρόλο του Treasurer
 • αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία Cash Flow, τη διαχείριση ρευστότητας και τη σχεδίαση κατάλληλων πολιτικών
 • επεξεργαστούν και να αναλύσουν δεδομένα προκειμένου να επιλέξουν τη βέλτιστη διάρθρωση χρηματοδότησης και κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης
 • διαχειριστούν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους διακύμανσης των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών
Διάρκεια Προγράμματος

96 ώρες, εκ των οποίων 32 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης (online διδασκαλίας)

Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν σε διάστημα δύο μηνών.

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Νίκος Δασκαλάκης

Eπίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου

 Ο Δρ. Νίκος Δασκαλάκης είναι  Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πριν εκλεγεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, δίδασκε για 4 έτη στο Πανεπιστήμιο του Brighton (UK) ως Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, ενώ έχει διδάξει σε πλήθος ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα τα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής. Ο Δρ. Δασκαλάκης είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Προγράμματος Εξειδίκευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου «Οικονομικά του Blockchain: Εισαγωγή στα Κρυπτονομίσματα», ενώ είναι συγγραφέας των βιβλίων «An Introduction to Cryptocurrencies; The Crypto Market Ecosystem» (Routledge, 2020, στα αγγλικά) και «FinTech και Κρυπτοοικονομία» (Προπομπός 2022). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ακαδημαϊκό χώρο της χρηματοοικονομικής καινοτομίας, crowdfunding και εφαρμογές blockchain στα χρηματοοικονομικά. Είναι reviewer σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και το έργο του έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους (ABS: 4, ABS: 3) και είναι ευρέως διαδεδομένο με πάνω από 1.700 ετεροαναφορές.

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Νίκος Δασκαλάκης

Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

  Ο Δρ. Νίκος Δασκαλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πριν εκλεγεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, δίδασκε για 4 έτη στο Πανεπιστήμιο του Brighton (UK) ως Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, ενώ έχει διδάξει σε πλήθος ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα τα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής. Ο Δρ. Δασκαλάκης είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Προγράμματος Εξειδίκευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου «Οικονομικά του Blockchain: Εισαγωγή στα Κρυπτονομίσματα», ενώ είναι συγγραφέας των βιβλίων «An Introduction to Cryptocurrencies; The Crypto Market Ecosystem» (Routledge, 2020, στα αγγλικά) και «FinTech και Κρυπτοοικονομία» (Προπομπός 2022). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ακαδημαϊκό χώρο της χρηματοοικονομικής καινοτομίας, crowdfunding και εφαρμογές blockchain στα χρηματοοικονομικά. Είναι reviewer σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και το έργο του έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους (ABS: 4, ABS: 3) και είναι ευρέως διαδεδομένο με πάνω από 1.700 ετεροαναφορές.

Σπύρος Παπαθανασίου

Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Ο Δρ. Σπύρος Παπαθανασίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει διδακτορικό (PhD, Χρηματοοικονομικά) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μεταδιδακτορικό τίτλο (PostDoc) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπρόσθετα, κατέχει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης σε θέματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» και το μεταπτυχιακό «Τραπεζική». Έχει διδάξει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Α.Σ.ΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Επιπρόσθετα, έχει αναπτύξει επιστημονικό υλικό για το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσαρμοσμένο στην μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

    Κατέχει 20 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέματα χρηματοοικονομικών, παράγωγων, επιχειρηματικότητας, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, αναλύσεων, επενδύσεων, αποτίμησης, διαχείρισης κ.λπ. Εργάστηκε ως Υπεύθυνος Επενδύσεων αλλά και Ανάλυσης στην Χρηματιστηριακή Solidus, στην Χρηματιστηριακή Prelium, στην Χρηματιστηριακή Value Capital, στην Origin αλλά και στην εταιρεία ICAP A.E. Είναι πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα Επενδυτικών Συμβουλών, Αναλύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων αλλά και ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, των χρηματιστηριακών αγορών, των παραγώγων, των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, της τεχνικής ανάλυσης, των εναλλακτικών μορφών επενδύσεων και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Έχει διατελέσει κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Επιστημονικά άρθρα του σε χρηματοοικονομικά θέματα έχουν γίνει αποδεκτά και δημοσιευθεί σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Γεώργιος Τσινίδης

Treasury Director, Nova Telecommunications & Media

Είναι Treasury Director της Nova Telecommunications & Media η οποία έχει προέλθει από την συγχώνευση των πρώην Wind Hellas, Nova & Forthnet

Ξεκίνησε την καριέρα του στο Treasury Department της Hellenic Steel S.A, στην συνέχεια ανέλαβε ως Group Treasurer τριών εταιρειών του ομίλου Ηλιόπουλοι Α.Ε. (Αφοί Ηλιόπουλοι Α.Ε., Yamaha MH, KIA) και τέλος προσελήφθη από την ex-Wind / Telestet στην θέση του Treasurer, όπου εξακολουθεί να εργάζεται.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο του treasury, finance, collections & credit control. Εξειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης διαθεσίμων, πρόβλεψης ταμειακών ροών, διαφόρων μορφών χρηματοδότησης και αντιστάθμισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου  Αθηνών και είναι ενεργό μέλος του Hellenic Association of Treasurers.

Αγαβνή Γιακοπιάν

φωτογραφία προσώπου κ.Αγαβιάν

Treasurer, Rafarm S.A.

Είναι Treasurer στη RAFARM S.A. από το 2019.

Προηγουμένως είχε εργαστεί για 15 χρόνια στην INTRACOM S.A., τα τελευταία 6 ως Group Treasurer της INTRACOM TELECOM επιβλέποντας 14 θυγατρικές του Ομίλου σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία κ.α.

Είναι στέλεχος με εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξειδικεύεται στη χρηματοοικονομική διαχείριση και συγκεκριμένα στη διαχείριση ταμειακών ροών, δανείων, διαθεσίμων, χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει M.Sc in Finance από το Strathclyde University.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Hellenic Association of Treasurers.

Κόστος Προγράμματος

620 ευρώ 

Εφάπαξ καταβολή ή δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε δύο ισόποσες δόσεις.

 

Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης σύμφωνα με την παρακάτω κοινωνική πολιτική εκπτώσεων. Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης. Οι εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται σωρευτικά και εφαρμόζεται η υψηλότερη ισχύουσα έκπτωση. Οι εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής εμπίπτετε σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

 

Δικαιούχοι Έκπτωσης:

- 10% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για εγγραφές και εξοφλήσεις των διδάκτρων (early birds) ή έστω της 1ης  δόσης μέχρι 30 Απριλίου 2024.

- 15% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για ομαδικές εγγραφές άνω των 5 ατόμων.

- 25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε άνεργους, αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου, τρίτεκνους, πολύτεκνους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.

- 50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους/ες με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η Σύμβαση Εργασίας τους δεν έχει λήξει.

 

Δικαιούχοι Υποτροφίας:

Παρέχεται δυνατότητα περιορισμένου αριθμού θέσεων Υποτροφίας κατόπιν κλήρωσης, για ανέργους που διαθέτουν Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ και συνεχούς διαστήματος 18 μηνών και άνω, με την προσκόμιση πρόσφατης Βεβαίωσης Ανεργίας από τη Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ).

Επιστροφή διδάκτρων μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο.

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Η διάρκεια του Προγράμματος (διδακτικές εβδομάδες) είναι 8 εβδομάδες / 2 μήνες.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιακέψεων μόνο καθημερινές και απογευματινές ώρες.

Οι τηλεδιασκέψεις θα βιντεοσκοπούνται και θα είναι διαθέσιμες να τις παρακολουθήσετε όποτε το επιθυμείτε.

Το υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος (παρουσιάσεις, σημειώσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης κ.α.) θα είναι διαθέσιμο, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε τον χρόνο μελέτης σας.

Το υλικό θα δοθεί σε ψηφιακή μορφή, ενώ είναι εύκολα εκτυπώσιμο για όσους/όσες προτιμούν το έντυπο υλικό (think before you print / ESG).

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να έχετε απαντήσει σε ένα online τεστ με ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας 50%.

Το τεστ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκπαίδευσης, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. Σε περίπτωση αποτυχίας της πρώτης προσπάθειας, έχετε τη δυνατότητα να προσπαθήσετε άλλες δύο φορές, συνολικά, δηλαδή τρεις φορές, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, […]

Ετήσια Επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται σεμινάρια […]

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ετήσια επιμόρφωση στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Περιγραφή Προγράμματος Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι επιμορφούμενοι θα γνωρίσουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες στο χώρο της διοίκησης στην υγεία, θα μάθουν να εφαρμόζουν ένα συνολικό σχέδιο αξιολόγησης της μονάδας υγείας, να επεξεργάζονται τους κατάλληλους ποσοτικούς δείκτες για […]

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ανάλυση Συμπεριφοράς

Περιγραφή Προγράμματος Βασικός στόχος του προγράμματος είναι, αφενός για τον ίδιο τον/την εκπαιδευόμενο/η, η βελτίωση της ικανότητάς του/της να ερμηνεύει επιστημονικά τους λόγους για τους οποίους ο εκάστοτε άνθρωπος, σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει και […]

Διοίκηση - Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στον 21ο αιώνα

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση-Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον 21ο Αιώνα έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης του […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram