Εισαγωγή στην Διεύθυνση Φωτογραφίας στον Κινηματογράφο

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο: “Εισαγωγή στην Διεύθυνση Φωτογραφίας στον Κινηματογράφο”, διάρκειας 24 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 Ιανουαρίου 2023 μέχρι τις 11 Απριλίου 2023 και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας zoom. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Παναγιώτης Σαλαπάτας, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Διεύθυνση Φωτογραφίας στον Κινηματογράφο του Τμήματος Κινηματογράφου, της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

Στο πρόγραμμα διδάσκει και η Χριστίνα Αδάμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Τμήματος Κινηματογράφου, της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

Στόχος του προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προσεγγίσει την Διεύθυνση Φωτογραφίας στον Κινηματογράφο από ένα πρακτικό και συγχρόνως θεωρητικό επίπεδο.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η αναγκαιότητα  και οι στόχοι του προγράμματος είναι πολυσχιδείς. Από την μια πλευρά οι φοιτήτριες/τές θα εξοικειωθούν με την τέχνη της διεύθυνσης φωτογραφίας μέσα από φακούς, κινήσεις της κάμερας και πρακτικές φωτισμού ελέγχοντας τον κινηματογραφικό χώρο ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν ένα οπτικοακουστικό προϊόν.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτήτριες/τες θα μπορούν να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της διεύθυνσης φωτογραφίας, να επικοινωνούν καλύτερα με τους σκηνοθέτες, να λάβουν γνώση της ιστορίας του κινηματογράφου και να σχεδιάζουν την αισθητική μία ταινίας. Ασκήσεις θα δίνονται σε κάθε ενότητα και θα συζητούνται κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται

Σε επαγγελματίες αλλά που θέλουν να εμβαθύνουν σε επαγγελματικό αλλά και σε θεωρητικό επίπεδο στην Διεύθυνση Φωτογραφίας αλλά και σε ερασιτέχνες που θέλουν να κατανοήσουνε τις αρχές της Διεύθυνσης Φωτογραφίας και πώς αυτή βοηθά ώστε να οι εικόνες να στηρίζουν την θεματική μίας αφήγησης. Με άλλα λόγια πώς να μπορεί κανείς να πει μία ιστορία πολύ πιο αποτελεσματικά.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί Προ-απαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

Ευπρόσδεκτοι είναι όλες/οι υποψήφιες/οι.

Προ-απαιτούμενα

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Μηχανή λήψης με τρίποδα ή κινητό

Μέθοδος υλοποίησης

Ένας ολοκληρωμένος κύκλος αποτελείται από 12 ενότητες που περιγράφονται παρακάτω.

Κάθε ενότητα είναι ένα δίωρο μάθημα. Θα δοθούν έξι εργασίες που θα ανταποκρίνονται σε ορισμένες ενότητες με τελική εργασία: είτε μία ταινία ενός με δύο λεπτών ή μία φωτοϊστορία με μέγιστο αριθμό φωτογραφιών 15 φωτογραφίες.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Άρθρα
  2. Ασκήσεις
  3. Ταινίες που έχει φωτογραφήσει ο κ. Σαλαπάτας
  4. Ταινίες και αποσπάσματα από την παγκόσμια κινηματογραφία.

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Οδηγός Σπουδών

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (περιγράψτε τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης)

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι τις 9 Ιανουαρίου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος είναι 270 ευρώ και θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023.

Η πληρωμή πρέπει να γίνει τρεις τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Παρέχεται εκπτωτική πολιτική:

Έκπτωση 30%

Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ
Άνεργες/οι
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
ΑμεΑ
Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Έκπτωση 15%

Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.            Ένα σύντομο βιογραφικό

2.            Μία σύντομη παράγραφος με τους λόγους που παρακολουθεί το πρόγραμμα αυτό και το τί θέλει να αποκομίσει.

3.            Τυχόν φιλμογραφία που έχει η/ο φοιτήτρια/της και τον τεχνικό ρόλο που έπαιξε στο οποιοδήποτε οπτικοακουστικό υλικό που θα καταθέσει.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Περιγραφή Προγράμματος Στις σύγχρονες κοινωνίες παραδοσιακές έκνομες συμπεριφορές όπως, τα βίαια εγκλήματα κατά προσώπου, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και περισσότερο σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας όπως, το οργανωμένο έγκλημα, προκαλούν αυξημένο φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ αποτελούν πρόκληση για τους […]

Ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):Ολιστική Προσέγγιση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων αλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Medical Law and Bioethics “Minor’s Health: Legal, Medical and Bioethical Aspects”

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the 8th International Summer School: Medical Law and Bioethics “MINORS’ HEALTH : LEGAL, MEDICAL AND BIOETHICAL ASPECTS”, a 40-hour course which will take place […]

Αξιολόγηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες», διάρκειας 410 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί […]

Φύλο και Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Φύλο και Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις” , διάρκειας 60 διδακτικών  ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 15/3/2022 έως 15/6/2022  και θα υλοποιηθεί […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram