Εθελοντισμός και Κοινωνική Πολιτική

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, πολιτικά κόμματα, σε εθελοντικούς οργανισμούς, Μ.Κ.Ο., φιλανθρωπικά ιδρύματα, σε πάσης φύσεως συλλόγους, σε κάθε οργάνωση παροχής κοινωνικής βοήθειας και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί με θεωρητικές γνώσεις πάνω στις ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές διαστάσεις του εθελοντισμού και της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και με εμπειρικές γνώσεις με δομημένο οργανωτικό πλαίσιο στην προσφορά υπηρεσιών εθελοντισμού σε ευπαθείς ομάδες. Οι ομάδες αυτές που χρήζουν βοήθειας δύνανται να είναι άποροι και φτωχοί πληθυσμοί, άστεγοι, μετανάστες και πρόσφυγες, άτομα με αναπηρία, χρήστες ουσιών, άτομα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, κ.α.

   Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εντρυφήσουν στις καλές πρακτικές στο πεδίο, κάνοντας επισκέψεις και σύντομη πρακτική άσκηση σε εθελοντικές οργανώσεις και φορείς στην Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις της ελληνικής επικράτειας (Θεσσαλονίκη, Βόλο, Γιάννενα, Πάτρα και αλλού), με στόχο την εκμάθηση και την αποτελεσματικότητα της παροχής υπηρεσιών και της αντιμετώπισης προβλημάτων αυτών των παρεμβάσεων. Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος θα μπορούν ανά πάση στιγμή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, σε μία κοινωνία που όλο και περισσότερο πλήττεται από πολλαπλές επάλληλες κρίσεις διαφορετικής προέλευσης (οικονομική κρίση, πανδημία, κρίσεις που πολλές φορές εμφανίζονται και σαν δυστυχήματα), μία κοινωνία η οποία έχει απόλυτη ανάγκη από τη βοήθεια στον συνάνθρωπο, ώστε να αποφεύγονται οι χειρότερες επιπτώσεις.

  Αναλυτικοί στόχοι του προγράμματος είναι η εκμάθηση, η εξοικείωση, και η καλλιέργεια θεωρητικών γνώσεων, μεθοδολογικών και εμπειρικών για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις (εθελοντές/εθελόντριες) με κύριο άξονα την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η απόκτηση θεωρητικής γνώσης πάνω στον εθελοντισμό μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις.
 • Η απόκτηση θεωρητικής γνώσης πάνω στις βασικές λειτουργίες της κοινωνικής πολιτικής.
 • Η κατανόηση των κοινωνικών πολιτικών και της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων σαν εργαλείο κοινωνικής παρέμβασης.
 • Η κατανόηση των πολιτικών και ιδεολογικών καταβολών του εθελοντισμού στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
 • Η κατανόηση της κοινωνικής προσφοράς του εθελοντισμού.
 • Η κατανόηση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής ευπάθειας και πως λειτουργεί στο πεδίο.
 • Η συνειδητοποίηση της ευρύτερης προσφοράς του εθελοντισμού στην κοινωνική συνοχή.
 • Η ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού για τις ομάδες που έχουν ανάγκη.
 • Οι μεθοδολογικές δυσκολίες προσέγγισης των εθελοντικών δράσεων.
 • Η μεθοδολογία κατάρτισης εθελοντικού προγράμματος κοινωνικών δράσεων.
 • Η γνώση της εφαρμογής και η πρακτική των δράσεων.
 • Η γνώση των παραγόντων αποτελεσματικότητας των εθελοντικών δράσεων στο πεδίο.
 • Η γνώση για παρεμβάσεις σε ευπαθείς ομάδες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.
 • Η γνώση συγγραφής και παρουσίασης γραπτής εργασίας πάνω στη συγκεκριμένη θεματική.

 

  Κατά τη διάρκεια συμμετοχής σας στο πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., έχετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη στου Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία είναι μία από τις πληρέστερες βιβλιοθήκες κοινωνικών και πολιτικών επιστημών στην Ελλάδα και έχει βραβευτεί ως η καλύτερη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι, η βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου συμμετέχοντας στο πρόγραμμα AMElib, παρέχει προσβάσιμο υλικό για  άτομα με αναπηρία και δυσκολίες όρασης.

 

 

Η εικόνα αντλήθηκε από τον παρακάτω ιστότοπο: https://images.app.goo.gl/cVzXCA5YkcLE4FHg8

Θεματικές Ενότητες
 1. Εισαγωγή, ορισμοί, θεωρητικές προσεγγίσεις

I.1. Εισαγωγή

I.2. Ορισμοί

I.3.Θεωρητικές προσεγγίσεις

 1. Ιστορία του εθελοντισμού και μοντέλα κοινωνικού κράτους

II.1. Ιστορία του Εθελοντισμού

II.2. Εθελοντισμός και μοντέλα κοινωνικού κράτους

 1. Πολιτικές διαστάσεις του εθελοντισμού

III.1. Πολιτικά συστήματα και εθελοντικές οργανώσεις

III.2. Πολιτικές συνέπειες και  η σχέση με την άσκηση κοινωνικών πολιτικών

 1. Κοινωνικές διαστάσεις του εθελοντισμού

IV.1. Η κοινωνική χρήση του εθελοντισμού

IV.2. Ο κοινωνικός ρόλος του εθελοντισμού και οι μεταμορφώσεις του

 1. Εθελοντισμός και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού

V.1. Τι είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ευπάθεια

V.2.Πολιτικές καταπολέμησης του αποκλεισμού

V.3. Ο ρόλος του εθελοντισμού στην άρση του αποκλεισμού

 1. Εθελοντικές παρεμβάσεις και κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη

VI.1. Τι είναι η κοινωνική συνοχή

VI.2. Τι είναι η κοινωνική αλληλεγγύη

VI.3. Εθελοντισμός και κοινωνική συνοχή

 1. Εθελοντισμός και ευπαθείς ομάδες

VII.1. Εθελοντισμός και ευπάθεια

VII.2. Ευπαθείς ομάδες και ιδιαιτερότητες

 1. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις του εθελοντισμού

VIII.1. Μεθοδολογία προσέγγισης του εθελοντισμού

VIII.2. Μεθοδολογία προσέγγισης του εθελοντικού πεδίου

VIII.3. Μεθοδολογία οργάνωσης και εκπαίδευσης εθελοντών-λειτουργία εθελοντικού προγράμματος

 1. Καλές πρακτικές του εθελοντισμού

IX.1. Οι χώρες με παράδοση εθελοντικών παρεμβάσεων

IX.2. Παραδείγματα καλών πρακτικών στην Ελλάδα

IX.3. Επισκέψεις σε φορείς και οργανώσεις δια ζώσης

IX.4 Πρακτική άσκηση εκπαιδευόμενων – εκμάθηση ανάλυσης του μοντέλου των σχεδιασμών κάθε φορά που απασχολεί εθελοντές

Οργάνωση των γραπτών εργασιών και οργάνωση πρακτικών ασκήσεων των εκπαιδευόμενων

Παρουσίαση εργασιών των εκπαιδευμένων

Σε ποιούς απευθύνεται

Οι ενδεικτικές ομάδες-στόχοι στις οποίες απευθύνεται στο Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

 

 1. Επιστημονικό προσωπικό, επαγγελματίες και υπάλληλοι του χώρου που συμμετέχουν ή θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε προγράμματα εθελοντισμού και φιλανθρωπίας καθώς και σε προγράμματα εφαρμοσμένης κοινωνικής πολιτικής σε ευπαθείς ομάδες σε Δημόσιους Οργανισμούς, Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κόμματα, Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Συλλόγους, στον Ιδιωτικό Τομέα, κα.
 2. Απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής και των Τμημάτων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της χώρας, οι οποίοι ενδιαφέρονται ή/και εργάζονται στα αντίστοιχα θέματα και που δουλεύουν με ευπαθείς ή/και αποκλεισμένες ομάδες στο πεδίο, ακόμα και με πληθυσμούς οι οποίοι χρήζουν εθελοντικής φροντίδας.
 3. Στελέχη δημόσιας διοίκησης που εργάζονται σε αντίστοιχα θέματα.
 4. Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες) που εργάζονται σε προγράμματα εθελοντισμού και άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
 5. Στελέχη και μέλη συλλόγων, ιδρυμάτων, σωματείων και γενικότερα σε Ν.Π.Ι.Δ.
 6. Στελέχη και μέλη πολιτικών κομμάτων που ασχολούνται σε αντίστοιχα θέματα με επίκεντρο την κοινωνική αλληλεγγύη και βοήθεια.
 7. Πολίτες κάθε ηλικίας, ανεξαρτήτως φύλου και κοινωνικής/εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που ενδιαφέρονται για αποκτήσουν θεωρητική και εμπειρική γνώση για συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και προγράμματα και την εφαρμοσμένη πρακτική άσκηση κοινωνικής πολιτικής στο πεδίο της ελληνικής επικράτειας.

  Όλες οι παραπάνω κατηγορίες ισχύουν για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών με πρακτική άσκηση μέσω φορέων ή Μ.Κ.Ο. σε μεγάλες ελληνικές πόλεις.

 

Διάρκεια Προγράμματος

500 ώρες - 6 μήνες

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Καθηγήτρια Παπαδοπούλου Δέσποινα

Κοινωνιολόγος και Νομικός

H Δέσποινα Παπαδοπούλου είναι Κοινωνιολόγος του Αποκλεισμού, Καθηγήτρια βαθμίδας και π. Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (2017-2022). Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1982-1986). Έκανε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στις κοινωνικές επιστήμες με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία στην Ecole Normale Supérieure (ENS) και στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) το 1988-1989. Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα το 1994 από την Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales του Παρισιού με άριστα. Από το 1995 διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και ασχολείται με θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Αποκλεισμού, Ευπαθών Ομάδων, Ανισοτήτων, Κοινωνικού Δεσμού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία μεταξύ των οποίων «Κοινωνιολογία του Αποκλεισμού στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης», «Άστεγοι και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελλάδα της Κρίσης», «Η κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα», πολλά άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, έχει κάνει την επιμέλεια σε συλλογικούς τόμους και έχει πραγματοποιήσει με επιστημονική της ευθύνη 20 ερευνητικά προγράμματα εκ των οποίων τα 5 είναι ευρωπαϊκά και 1 ιδρυματικό. Είναι ενεργό μέλος ευρωπαϊκών και ελληνικών επιστημονικών συλλόγων και έχει ενεργή κοινωνική και πολιτική δράση.

Γνωστικό αντικείμενο

Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ανισότητες, Κοινωνικά Δικαιώματα, Κοινωνικός Δεσμός, Ευπαθείς Ομάδες, Μετανάστες.

Για πλήρες βιογραφικό σημείωμα:

https://socialpolicy.panteion.gr/people/dpapado

CV

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Κουραχάνης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής

Ο Νίκος Κουραχάνης (Αθήνα, 1987) είναι Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και Στέγασης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην έννοια της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη και σε πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων όπως οι άστεγοι, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Άστεγοι και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελλάδα της Κρίσης (2017, Τόπος), Κοινωνικές Πολιτικές Στέγασης (2017, Παπαζήση), Πολιτικές Στέγασης Προσφύγων (2019, Τόπος), Κατοικία και Κοινωνία (Επιμ., 2019, Διόνικος), Citizenship and Social Policy (2020, Palgrave Macmillan), Κοινωνική Πολιτική, Αυταρχικός Νεοφιλελευθερισμός και Πανδημία (Επιμ., 2021, Τόπος), Ζητήματα Εργασιακής Ενσωμάτωσης των Προσφύγων (2022, Τόπος). Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και εγχώρια επιστημονικά περιοδικά. Έχει συνεργαστεί ως ερευνητής με ποικίλους ευρωπαϊκούς και εγχώριους ερευνητικούς φορείς. Την περίοδο 2014-18 διετέλεσε Γραμματέας του Δ.Σ. της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής.

Γνωστικό αντικείμενο

Κοινωνική Πολιτική, Στεγαστική Πολιτική, Κοινωνικά Δικαιώματα, Ευπαθείς Ομάδες, Άστεγοι.

Για πλήρες βιογραφικό σημείωμα:

https://socialpolicy.panteion.gr/people/nkourachanis

CV

Πελεκάνος Ιάκωβος

Ο Ιάκωβος Πελεκάνος, είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο του κοινωνικού δεσμού και των εργασιακών σχέσεων στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής - Σχολή Πολιτικών Επιστημών - του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια κα Δέσποινα Παπαδοπούλου. Σπούδασε Κοινωνική Πολιτική (2011) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και το 2013 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο Πανεπιστήμιο, στο πρόγραμμα “Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική” με ειδίκευση στην “Εργασία και τις πολιτικές απασχόλησης”. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζει στα ζητήματα που αφορούν την διαμόρφωση του κοινωνικού δεσμού μέσω των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Διετέλεσε μέλος, στη θέση του γραμματέα, της Διοικούσας Επιτροπής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου, με διευθύντρια την Καθηγήτρια κα Ανθοπούλου Θεοδοσία.

Γνωστικό αντικείμενο

Κοινωνικός Δεσμός, Αποκλεισμός, Ανεργία, Εργασιακές σχέσεις.

Για πλήρες βιογραφικό σημείωμα:

https://socialpolicy.panteion.gr/people/ipelekanos

CV

Σιγάλας Αντώνιος

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του ΕΚΠΑ. Μετά την αποφοίτησή του ακολούθησε σπουδές λυρικού τραγουδιού και εργάστηκε αρχικά στη χορωδία της ΕΡΤ ως μόνιμο μέλος την περίοδο 1995-2001, σπουδάζοντας παράλληλα μονωδία στο Εθνικό ωδείο στην τάξη της Χαράς Σαβίνο, από όπου αποφοίτησε το 2002. Συνέχισε τις σπουδές του στο τραγούδι στο Λονδίνο (2002-2005) και στη Βιέννη (2007-2008). Έχει εμφανιστεί ως μονωδός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ασχολήθηκε με τον ΛΟΑΤΚΙ ακτιβισμό από το 2005 περιστασιακά σαν μέλος της ΟΛΚΕ, ενώ την περίοδο 2012-2015 υπήρξε συντονιστής της Ομάδας Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του ΣΥΡΙΖΑ, συμμετέχοντας στην επεξεργασία του σχεδίου νόμου για το σύμφωνο συμβίωσης που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σαν αξιωματική αντιπολίτευση στη βουλή το 2013. Το 2018 παρακολούθησε το μεταπτυχιακό του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου από όπου αποφοίτησε το 2020, με διπλωματική εργασία με θέμα «Το στίγμα του HIV στους οροθετικούς άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (MSM), με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου.  Έγινε δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας τον Ιούνιο του 2020, με θέμα «Το στίγμα του HIV στα οροθετικά άτομα: Ο ρόλος της διαθεματικότητας», με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου.

 

Γνωστικό αντικείμενο

Κοινωνικό στίγμα, ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, κοινωνικός αποκλεισμός.

 

Για πλήρες βιογραφικό σημείωμα:

https://socialpolicy.panteion.gr/people/antonisigalas

CV

Ψύχας Σπυρίδων

Στέλεχος εθελοντικών Οργανώσεων και δράσεων

Νέστου 5,  Αθήνα 11527

Κιν. 6974 510976

E mail: [email protected] και  projects.eapngr@gmail,com

Στέλεχος με πολυετή εμπειρία στην οργάνωση και εκπαίδευση εθελοντών σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις, σε θέματα επικοινωνίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Εξειδίκευση στη μεθοδολογία  παροχής εθελοντικών υπηρεσιών σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, σε θέματα τύπου και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Συνεργάτης του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του European Antipoverty Network σχετικά με τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων και τη σύνταξη της Ετήσιας Αναφοράς για τη Φτώχεια (Poverty Watch 2020-2023). Υπεύθυνος πρακτικής φοιτητών από τα τμήματα Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου και του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου. Συνεργάστηκε με το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και την ομότιμη καθηγήτρια Όλγα Στασινοπούλου για την υλοποίηση της διακρατικής έρευνας VOLMED για τις εθελοντικές οργανώσεις τη Μεσόγειο (1995-1997). Υπεύθυνος πρακτικής για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του ΚΕΚ του ΕΟΚΦ για εκπαίδευση στελεχών της Πρόνοιας για θέματα εθελοντών (2003-2004) και σε πληθώρα σεμιναρίων για εκπαίδευση εθελοντών.

Γνωστικό αντικείμενο

Εθελοντισμός, Εθελοντικές Οργανώσεις, ΜΚΟ, Φτώχεια, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Πρόνοια.

 

Για πλήρες βιογραφικό σημείωμα:

CV

Σπυροπούλου Αγριπίνα

Γραμματειακή Υποστήριξη - Διοικητική Υπάλληλος

Πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών  του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Έχει εργαστεί ως διοικητική υπάλληλος στον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών για αρκετά χρόνια. Από το 2018 εργάζεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο μέσω του Προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Παντείου». Η κύρια αρμοδιότητα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας περιλαμβάνει τη διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος, καθώς και την καθημερινή υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης. Στο πρόγραμμα «Εθελοντισμός και Κοινωνική Πολιτική» έχει καθήκοντα πλήρους γραμματειακής υποστήριξης του προγράμματος.

Για πλήρες βιογραφικό σημείωμα:

studentwelfare.panteion.gr

CV

Κόστος Προγράμματος

Συνολικό κόστος: 700 ευρώ

Προσφέρεται η δυνατότητα καταβολής του συνολικού ποσού σε τρεις (3) δόσεις, ως ακολούθως:

1η: 250 ευρώ με την εγγραφή

2η: 200 ευρώ στο τέλος του 3ου μήνα

3η: 250 ευρώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος

 

Δικαιούχοι έκπτωσης είναι:

 •  25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου, σε ανέργους και σε Άτομα με Αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
 • 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε τρίτεκνους, πολύτεκνους.
 • 15% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων στις περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών (ισχύει για εγγραφές δύο ατόμων και άνω).
 • 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων στους εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους, με την προϋπόθεση ότι, κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η σύμβαση εργασίας τους δεν έχει λήξει. 

 

Υποτροφίες

Στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής εκπτώσεων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., παρέχονται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων υποτροφίας, πλήρους απαλλαγής των διδάκτρων, για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας (Δ.ΥΠ.Α.) συνεχούς διαστήματος διάρκειας 18 μηνών και άνω:

 • Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 30 άτομα.
 • Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 31 μέχρι και 50 άτομα.
 • Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100 άτομα.
 • Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

 

  Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά τον χρόνο της εγγραφής, ο/η υποψήφιος/α εμπίπτει στις προβλεπόμενες ομάδες έκπτωσης και υποβάλλει εμπρόθεσμα το σχετικό πιστοποιητικό. Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά και σε περίπτωση που κάποιος/α πληροί κριτήρια παραπάνω από μίας προσφερόμενης έκπτωσης, λαμβάνει εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό. Επιστροφή διδάκτρων δύναται να γίνει σε περίπτωση που με υπαιτιότητα του Φορέα ακυρωθεί το πρόγραμμα.

 

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

  Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία της μικτής (blended)  διά ζώσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  εκ των οποίων η σύγχρονη τηλεκπαίδευση και η ασύγχρονη, πραγματοποιούνται μέσω ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης. 

  Για κάθε θεματική ενότητα θα αναρτάται υποστηρικτικό υλικό, συμπληρωματικό της σύγχρονης εκπαίδευσης, και θα αφορά  σε εισηγήσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις ενοτήτων βιβλίων, επιστημονικά άρθρα, αποσπάσματα διδακτορικών διατριβών ή μεταπτυχιακών εργασιών, συνοδευτικά βίντεο, ερωτήσεις αξιολόγησης, ενδεικτική βιβλιογραφία, δικτυογραφία κ.λπ. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του προς διευκόλυνση της μελέτης στο πλαίσιο ασύγχρονης εκπαίδευσης. Θα είναι εκτυπώσιμο για τους χρήστες και τις χρήστριες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

  Η διδασκαλία μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες βάσει ωρολογίου προγράμματος, ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδεύτριας/-τή και της ομάδας των εκπαιδευομένων. Η/Ο εκπαιδεύτρια/-τής διδάσκει ζωντανά (realtime) το μάθημα, έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διαφάνειες, εικόνες, video και ιστοσελίδες και οι εκπαιδευόμενοι/-ες το παρακολουθούν από οπουδήποτε επιθυμούν. Η/Ο εκπαιδεύτρια/-τής επικοινωνεί με τους/τις εκπαιδευόμενους/-ες μέσω ήχου, ενώ παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα μετάδοσης της εικόνας της/του ιδίας/-ου. 

  Στο πλαίσιο αξιολόγησης, ο κάθε εκπαιδευμένος/η θα πρέπει να περάσει με επιτυχία μία σύντομη δοκιμασία στο τέλος της πρακτικής άσκησης και να παρουσιάσει με το τέλος των μαθημάτων μία εργασία σε επιλεγμένη από εκείνον/η θεματική ενότητα, η οποία θα κατατεθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι δύο δοκιμασίες θα αξιολογηθούν με 40% η πρακτική άσκηση και 60% η γραπτή εργασία.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ετήσια Επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται σεμινάρια […]

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που […]

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ανάλυση Συμπεριφοράς

Περιγραφή Προγράμματος Βασικός στόχος του προγράμματος είναι, αφενός για τον ίδιο τον/την εκπαιδευόμενο/η, η βελτίωση της ικανότητάς του/της να ερμηνεύει επιστημονικά τους λόγους για τους οποίους ο εκάστοτε άνθρωπος, σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει και […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, […]

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (E.A.E.): ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):Ολιστική Προσέγγιση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του […]

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διοίκηση και στην Εκπαίδευση: Εργαλεία και Τεχνικές με τη χρήση του ChatGPT και του Gemini

Περιγραφή Προγράμματος Το διεθνώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί την προσαρμογή των εργαζομένων στην υιοθέτηση και εφαρμογή εργαλείων και πλατφορμών που κάνουν χρήση της ΤΝ, η οποία τους επιτρέπει αφενός να απαλλάσσονται από χρονοβόρες υποχρεώσεις και αφετέρου να αναπτύσσουν τις δημιουργικές […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram