Εγκληματολογία: Διεπιστημονική Προσέγγιση της Ανθρωποκτονίας για Επαγγελματίες του Πεδίου

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Εγκληματολογία: Διεπιστημονική Προσέγγιση της Ανθρωποκτονίας για Επαγγελματίες του Πεδίου" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διεπιστημονική προσέγγιση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα κατανοήσουν σε βάθος την ποινική θεωρία και τους τρόπους αντιμετώπισης των ανθρωποκτονιών από το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και τις ιδιαίτερες εγκληματολογικές διαστάσεις που λαμβάνουν συγκεκριμένες υποθέσεις, όπως αυτές που θα μελετηθούν και θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες πεδίου ως προς την πρόληψη και τη διαχείριση θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας και μελέτης του φαινομένου.

Από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με ζητήματα που άπτονται του νομικού πλαισίου, της ποινής και θα μελετήσουν, αφενός τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν κρίσιμα ζητήματα όπως η συμμετοχή, η άρση του αδίκου και του καταλογισμού, αφετέρου σχετική επιλεγμένη νομολογία ελληνικών δικαστηρίων. Εν συνεχεία, από τη σκοπιά της εγκληματολογίας, οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξετάσουν τις κυριότερες θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις αναφορικά τόσο με το έγκλημα της ανθρωποκτονίας όσο και με την κοινωνική αντίδραση απέναντι σε αυτό και τους δράστες του. Παράλληλα, θα εκπαιδευτούν στον τρόπο διατύπωσης επιστημονικών προτάσεων απέναντι σε ζητήματα που προκύπτουν από τη σύγχρονη έκφανση του φαινομένου, μέσα από την αξιοποίηση των κατάλληλων ερευνητικών πηγών. Από την πλευρά της μιντιακής προσέγγισης, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εμβαθύνουν σε ζητήματα ορολογίας και σκιαγράφησης του προφίλ δραστών και θυμάτων σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν ειδικές θεματικές με έμφαση στην εγκληματικότητα και τη θυματοποίηση ανηλίκων και γυναικών, ενώ, τέλος, θα παρουσιαστούν καλές και κακές πρακτικές ως προς την παρουσίαση υποθέσεων μεγάλου εγκληματολογικού ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε απόφοιτους/ες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους, αστυνομικούς, δημοσιογράφους του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ και σε όσους/όσες ασκούν επαγγέλματα των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με το εγκληματικό φαινόμενο.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Νόσος Alzheimer και Συναφείς Άνοιες: Παθολογία της Τρίτης Ηλικίας

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης και κατάρτισης στη νόσο Alzheimer και τις συναφείς μη αναστρέψιμες άνοιες (αγγειακή άνοια, άνοια με σωμάτια Lewy, άνοια στη νόσο του Parkinson και μετωποκροταφική άνοια) και να προτείνει μη φαρμακευτικούς […]

Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά: Επαγγελματική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης

Σκοπός του προγράμματος "Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά: Επαγγελματική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε μεθόδους εκτίμησης της επικινδυνότητας -με έμφαση στην επιθετικότητα- εντός και εκτός του ψυχιατρικού πλαισίου και του πλαισίου των επειγόντων του […]

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Εφήβων Και Ενηλίκων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Εφήβων και Ενηλίκων» στοχεύει στην παροχή επιμόρφωσης και κατάρτισης σχετικά με τα συγκεκριμένα αυτά θέματα, τόσο θεωρητικά, όσο και σε επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων. Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύσσονται περιλαμβάνονται το περιεχόμενο και τα […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Πολιτική: Ρητορική, Τεχνικές και Εργαλεία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πολιτική: ρητορική, τεχνικές και εργαλεία» έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τον εκπαιδευόμενο με την πολιτική ως διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του κοινωνικού βίου. Η πολιτική είναι συνυφασμένη με την εξουσία και τη δύναμη, αφορά όλους και […]

Διαταραχές Προσωπικότητας Cluster B: Η Αντικοινωνική, Οριακή, Οιστριονική και Ναρκισσιστική Διαταραχή

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με γνώσεις σχετικά με τις διαταραχές προσωπικότητας της κατηγορίας Β, προκειμένου να γνωρίζουν πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των πασχόντων, να μπορούν να διαγνώσουν αυτές τις διαταραχές, καθώς και να κατευθύνουν σωστά τους πάσχοντες, […]

Αποστάγματα και Αλκοολούχα Ποτά

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την τεχνολογία παραγωγής αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών και πιο συγκεκριμένα, με την κατεργασία των πρώτων υλών, τις μεθόδους και  τις τεχνικές απόσταξης, την τελική […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram