Εγκληματολογία: Διεπιστημονική Προσέγγιση της Ανθρωποκτονίας για Επαγγελματίες του Πεδίου

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Εγκληματολογία: Διεπιστημονική Προσέγγιση της Ανθρωποκτονίας για Επαγγελματίες του Πεδίου" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διεπιστημονική προσέγγιση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα κατανοήσουν σε βάθος την ποινική θεωρία και τους τρόπους αντιμετώπισης των ανθρωποκτονιών από το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και τις ιδιαίτερες εγκληματολογικές διαστάσεις που λαμβάνουν συγκεκριμένες υποθέσεις, όπως αυτές που θα μελετηθούν και θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες πεδίου ως προς την πρόληψη και τη διαχείριση θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας και μελέτης του φαινομένου.

Από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με ζητήματα που άπτονται του νομικού πλαισίου, της ποινής και θα μελετήσουν, αφενός τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν κρίσιμα ζητήματα όπως η συμμετοχή, η άρση του αδίκου και του καταλογισμού, αφετέρου σχετική επιλεγμένη νομολογία ελληνικών δικαστηρίων. Εν συνεχεία, από τη σκοπιά της εγκληματολογίας, οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξετάσουν τις κυριότερες θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις αναφορικά τόσο με το έγκλημα της ανθρωποκτονίας όσο και με την κοινωνική αντίδραση απέναντι σε αυτό και τους δράστες του. Παράλληλα, θα εκπαιδευτούν στον τρόπο διατύπωσης επιστημονικών προτάσεων απέναντι σε ζητήματα που προκύπτουν από τη σύγχρονη έκφανση του φαινομένου, μέσα από την αξιοποίηση των κατάλληλων ερευνητικών πηγών. Από την πλευρά της μιντιακής προσέγγισης, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εμβαθύνουν σε ζητήματα ορολογίας και σκιαγράφησης του προφίλ δραστών και θυμάτων σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν ειδικές θεματικές με έμφαση στην εγκληματικότητα και τη θυματοποίηση ανηλίκων και γυναικών, ενώ, τέλος, θα παρουσιαστούν καλές και κακές πρακτικές ως προς την παρουσίαση υποθέσεων μεγάλου εγκληματολογικού ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε απόφοιτους/ες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους, αστυνομικούς, δημοσιογράφους του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ και σε όσους/όσες ασκούν επαγγέλματα των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με το εγκληματικό φαινόμενο.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Επαγγέλματα του Μέλλοντος: Μεθοδολογικά Εργαλεία

Σκοπός του προγράμματος «Επαγγέλματα του Μέλλοντος: Μεθοδολογικά Εργαλεία» είναι η παρουσίαση των σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων της συμβουλευτικής και του  επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνδυασμό με εμπειρικό υλικό και στατιστικά δεδομένα που αφορούν σε δυναμικά επαγγέλματα στη χώρα μας. Ως δυναμικά επαγγέλματα […]

Μετεωρολογικά Φαινόμενα: Κατανόηση και Ερμηνεία

Στόχος του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, με απλό και κατανοητό τρόπο, όχι μόνο στις βασικές αρχές της Μετεωρολογίας, αλλά και στην ανάλυση μετεωρολογικών χαρτών για την κατανόηση των μετεωρολογικών φαινομένων. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν στη […]

Κινηματογραφοθεραπεία: Βιωματικές Εφαρμογές

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να δοκιμάσουν στην πράξη τον τρόπο επεξεργασίας των κινηματογραφικών ερεθισμάτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της πρόσληψης και της επίδρασής της στο θεατή. Σε αυτό θα συμβάλλουν τα μοντέλα που κωδικοποιούν την προσληπτική στάση και […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram