Διοίκηση Ποιότητας στη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Διοίκηση Ποιότητας στη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στον κρίσιμο τομέα της διοίκησης ποιότητας, που αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης και βιομηχανίας. Είτε πρόκειται για την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας, είτε για την εφαρμογή καλύτερων πρακτικών στη διαχείριση της παραγωγής, η διαχείριση ποιότητας είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων μιας επιχείρησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές και τις μεθοδολογίες της διαχείρισης ποιότητας, όπως τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO, τις τεχνικές ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, τις προηγμένες τεχνικές διαχείρισης ποιότητας, αλλά και τον τρόπο ενσωμάτωσης κουλτούρας ποιότητας στη στρατηγική μιας επιχείρησης. Θα κατανοήσουν, ακόμη, πώς να χρησιμοποιούν εργαλεία και μεθόδους διαχείρισης ποιότητας για την επίτευξη επιχειρησιακών και στρατηγικών στόχων, να οργανώνουν και να διαχειρίζονται λειτουργίες ποιότητας και να ενδυναμώνουν το προσωπικό για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τις θεωρίες και τις μεθόδους της διοίκησης ποιότητας, όπως τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, τις τεχνικές Six Sigma, Lean Management και Total Quality Management (TQM). Επιπλέον, θα μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία, όπως η στατιστική ανάλυση, ο ποιοτικός έλεγχος, οι τεχνικές σχεδιασμού πειραμάτων και οι τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου (Risk Assessment). Στόχος είναι να κατανοήσουν τον ρόλο της ποιότητας στην επιχειρησιακή απόδοση και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, να αναπτύξουν την ικανότητα να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην πράξη, προωθώντας την ποιότητα και την αριστεία στις επιχειρήσεις, αλλά και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και να τις συντονίζουν. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά την ποιότητα σε οποιοδήποτε βιομηχανικό ή επιχειρηματικό περιβάλλον.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με επιθυμητή συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σχεδιασμός και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης έργων που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με το […]

Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Οδηγός Σύνταξης Μελετών

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε θέματα που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και συγκεκριμένα στη σύνταξη ανάλογων μελετών. Στην κατεύθυνση αυτήν, αρχικά, αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και αναλύονται η έννοια της […]

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διοίκηση

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο «Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διοίκηση» απευθύνεται σε προϊσταμένους τμημάτων, στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, managers και κάθε στέλεχος που επιθυμεί να βελτιώσει τις διοικητικές του ικανότητες. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές του Στρατηγικού Management και τη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής, […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Εργαστηριακή Γενετική: Εφαρμογή και Ερμηνεία Γενετικών Εξετάσεων

Οι χιλιάδες διαθέσιμες γενετικές εξετάσεις καλύπτουν ένα εντυπωσιακό φάσμα αναγκών. Η αξιοποίηση τους όμως απαιτεί υψηλό βαθμό εξειδίκευσης. Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τις σημαντικότερες πτυχές του πεδίου της Εργαστηριακής Γενετικής. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος […]

Εικαστική Δραστηριότητα στην Παιδική Ηλικία

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει το αισθητικό/καλλιτεχνικό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες όσον αφορά στη χρήση συμβατικών τύπων υλικών και αντικειμένων (χαρτί, χαρτόνι, κόλλες, τα χρώματα διαφόρων τύπων, μολύβια, μικρά […]

Ειδική Αγωγή και Διαπαιδαγώγηση σε Νευροαναπτυξιακές και Αισθητηριακές Διαταραχές

Οι νευροαναπτυξιακές και αισθητηριακές διαταραχές αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες και πλέον διαδεδομένες κατηγορίες διαταραχών.Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής, των Λογοθεραπευτών, των Εργοθεραπευτών και των Ψυχολόγων. Επισημαίνεται πως οι κατηγορίες αυτές θα […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram