Διοίκηση - Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στον 21ο αιώνα

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Διοίκηση-Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον 21ο Αιώνα έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα αποτελέσει διαδικασία πολυδιάστατης μελέτης του σύνθετου διοικητικού φαινομένου, τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της κατά τόπων αυτοδιοίκησής του.

Η μετάβαση της ελληνικής κοινωνίας στην εποχή της εξειδίκευσης όχι απλά των επιστημόνων αλλά και των στελεχών της διοίκησης, προϋποθέτει την κατανόηση της συμβολής της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής τοπικής, εθνικής και ενωσιακής διακυβέρνησης για μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα Διοίκηση-Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον 21ο Αιώνα παρέχει, μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα και την αξιολογική εργασία, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτήν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με βάση την τεχνογνωσία και τη νέα οργανωσιακή κουλτούρα.

Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει:
1. τις βασικές Αρχές Οργάνωσης και Ηγεσίας στους ΟΤΑ
2. τη σχέση, την επιρροή αλλά και τη δυνατότητα, της συναισθηματικής νοημοσύνης στην βελτίωση λειτουργίας των ΟΤΑ
3. τις πρακτικές Ανάπτυξης & Διαχείρισης Προϋπολογισμού των Δήμων/ΟΤΑ
4. τις αρχές που διέπουν το Στρατηγικό Σχεδιασμό στους ΟΤΑ.

Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να:
1. αναλύει τα μοντέλα και τις πρακτικές στην διαδικασία των αλλαγών
2. ενθαρρύνει τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους ΟΤΑ
3. υιοθετεί θετική στάση απέναντι στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και τη γενικότερη ενδυνάμωση των ΟΤΑ

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο στο γνωστικό όσο και στο επαγγελματικό πεδίο. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν γνώση των αρχών και της μεθοδολογίας που διέπουν τη διοίκηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον, θα αποκτήσουν εμπειρία στις στρατηγικές και στη μεθοδολογία του επιστημονικού θεματικού αντικειμένου καθώς και αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.
Όλα τα μαθήματα συνδυάζουν την παροχή γνώσεων και πληροφοριών με βιωματικές ασκήσεις.
Επιπλέον, με το πέρας του προγράμματος εκδίδεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, δύναται να αποδώσει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως κάθε φορά θα ισχύουν τα κριτήρια μοριοδότησης στην εκάστοτε μελλοντική προκήρυξη προσλήψεων.

Θεματικές Ενότητες

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες:

 

1. Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Ηγεσίας στους ΟΤΑ

 

2. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Συναισθηματική Νοημοσύνη στους ΟΤΑ

 

3. Οικονομική Διαχείριση των Δήμων / ΟΤΑ

 

4. Στρατηγικός Σχεδιασμός στους ΟΤΑ

 

5. Διοίκηση αλλαγών στους ΟΤΑ

 

6. Ψηφιακός Δήμος: Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων στους ΟΤΑ

 

7. Αξιολόγηση

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμους, περιφέρειες, τοπικές κοινότητες) ή σε άτομα που επιθυμούν να υπηρετήσουν στο συγκεκριμένο χώρο και φιλοδοξούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και ηγεσίας στους ΟΤΑ.

Απευθύνεται επίσης σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

Διάρκεια Προγράμματος

6 μήνες - 450 ώρες

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Δρ. Γεράσιμος Καραμπελιάς, Καθηγητής

Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

gkarabelias@panteion.gr

Ι.                      Σπουδές-Πτυχία

1995.                Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) από τη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών (School of Oriental and African Studies) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (UNIVERSITY OF LONDON)

1991                 Μεταπτυχιακός τίτλος (Μ.Α.) στην Πολιτική Επιστήμη από το Graduate School of Arts and Sciences, του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NEW YORK UNIVERSITY)-Η.Π.Α.

1988                 Πτυχίο (Β.Α.) με έπαινο (Magna Cum Laude) στις Κοινωνικές Σπουδές από το Dyson College of Arts and Sciences του PACE UNIVERSITY- Η.Π.Α.

1985                 Δίπλωμα Διδασκάλου-Παιδαγωγική Ακαδημία (Τρίπολη)

ΙΙ.                    Διδασκαλία

Α.1                ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1997-2023                    Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Προπτυχιακά:                (1) Οργανωσιακή Κοινωνιολογία, Ηγεσία και Ένοπλες Δυνάμεις (2) Κοινωνικά Κινήματα και Διαχείριση Κρίσεων στα Βαλκάνια και (3) Εθνική Ταυτότητα και Διασπορά.

Μεταπτυχιακά:              Δημογραφία και Μετανάστευση, Κοινωνική Εξέλιξη και Τεχνολογική Μετασχηματισμοί.

Α.2.      ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Διδάσκω στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (2000-2023) στον Τομέα «Στρατιωτική Διοίκηση και Ηγεσία» (5ον Τομέα) όπου έχω και την επίβλεψη των ατομικών αλλά και ομαδικών εργασιών των σπουδαστών.  Επιπρόσθετα, είμαι διδάσκων-επιβλέπων ατομικών εργασιών και υπεύθυνος της Δ! Κατεύθυνσης «Leadership, Negotiations and Crisis Management» του αγγλόφωνου μεταπτυχιακού της προγράμματος. 

Επίσης διδάσκω στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας (1999-2023) και τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολέμου Ναυτικού (1996-2023) και στην Πυροσβεστική Ακαδημία (2017-2023) το μάθημα «Διοίκηση-Ηγεσία».  Επίσης, έχω διδάξει το μάθημα «Ηγεσία» στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (2017-18) και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου (2015-16)).

 • Έχω την επίβλεψη και βαθμολόγηση μεταπτυχιακών διατριβών σε ΣΕΘΑ, ΣΔΙΕΠΝ, ΣΔΙΕΠ σε θέματα που αφορούν το ρόλο της Διοίκησης-Ηγεσίας σε μικρές και μεγαλύτερες ομάδες, κοινωνικές, πολιτικές, θρησκευτικές και στρατιωτικές.

Τέλος, το φθινόπωρο του 2015, μέσω του προγράμματος Scholars του Ιδρύματος Ωνάση έδωσα διαλέξεις και σεμινάρια στα ακόλουθα πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ και του ΚΑΝΑΔΑ:

 1. Simon Fraser University-Vancouver CA, (Stavros Niarchos Foundation Center for Hellenic Studies)
 2. Loyola Marymount –Los Angeles USA, (Basil Caloyeras Center for Modern Greek Studies)
 3. University of Washington-Seattle USA, (Henry M. Jackson School of International Studies)
 4. Stanford University – San Francisco USA, (The Mediterranean Studies Forum)
 5. John Jay College of Criminal Justice – New York, USA and
 6. Queens University-New York, USA (Center for Byzantine and Modern Greek Studies

ΙΙΙ.  Δημοσιεύσεις

Βιβλία και Επιστημονικές Μονογραφίες

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2015) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2009) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Συγκριτική ανάλυση των μεταπολεμικών στρατιωτικών επεμβάσεων (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2001).

«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Χαρισματικός Ηγέτης-Στρατιωτική Ιδιοφυία» ΑΘΗΝΑ, νο.54 (2023)

«Εισαγωγή» - Επιστημονικός Σύμβουλος στο Ειδικό Αφιέρωμα του περιοδικού της Σχολής Εθνικής Άμυνας-ΑΘΗΝΑ «Ηγεσία - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος» (2022)

«Η Ηγεσία από την Αρχαιότητα ως τις Μέρες μας: Παραδείγματα Αντιμετώπισης Κρίσεων»,  Πρακτικά Συνέδριου Διαχείρισης Διακρατικών Κρίσεων, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (2021)

«Η έλλειψη οργανωσιακής κουλτούρας και ταυτότητας στην Ελλάδα της. κρίσης: Το παράδειγμα του ΕΟΠΥΥ», Πρακτικά 4ου Συνεδρίου-Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (2014)

Άρθρα μου έχουν επίσης εκδοθεί σε refereed αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά όπως τα: Middle Eastern Studies, Oxford Research Encyclopedia of Politics. Journal of Political and Military Sociology, Mediterranean Quarterly, Turkish Studies, Oriente Moderno και Balkan Studies, καθώς και σε βιβλία υπό την επιμέλεια ξένων και ελλήνων κοινωνικών επιστημόνων. 

IV.       Διοικητικό Έργο

Μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Erasmus του Παντείου Πανεπιστημίου από το 2001-2010, Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου για το LLP και της Επιτροπής Διεθνοποίησης του Παντείου Πανεπιστημίου (2015-16).  Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΔΔΠΜΣ «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» του Διεθνούς Πανεπιστημίου (2021-23) και Διευθυντής Σπουδών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (2017-18 έως 2022-23).  Επίσης, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας, (2013-14 έως 2019-20) και Διευθυντής του ΠΜΣ (2020-22). Διευθυντής του Εργαστηρίου «ΜΕΘΕΞΗ» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του (2018-23) και Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Για περισσότερες Πληροφορίες πιέστε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Κόστος: 490€

60€ κατά την εγγραφή και δυνατότητα αποπληρωμής σε 3 δόσεις.

 • 25% έκπτωση σε: ανέργους και σε Άτομα με Αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω.
 • 25% Εργαζόμενους σε ΟΤΑ (δήμους, περιφέρειες, τοπικές κοινότητες)
 • 25% Εφάπαξ προεξόφληση ποσού
 • 25% Μαζικές εγγραφές σε ομάδες των 5 ατόμων
 • 50% έκπτωση για: Καθηγητές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • 50% για όλους όσοι παρακολουθούν ή ή έχουν παρακολουθήσει έως και 18 μήνες πριν από την έναρξη του παρόντος ένα από τα παρακάτω προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου: «Eτήσια επιμόρφωση στη Θετική Ψυχολογία», «Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων», «Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων», «Διαπολιτισμική εκπαίδευση», «Θετική Ψυχολογία στην εκπαίδευση», «Ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): ολιστική προσέγγιση», «Ετήσια επιμόρφωση στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας», «Ετήσια επιμόρφωση στη Σχολική ψυχολογία», «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ψυχολογία της νεανικής σχέσης», «Ετήσια επιμόρφωση στην Παιδοψυχολογία: Ολιστική προσέγγιση», «Εφαρμοσμένη εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη», «Ετήσια επιμόρφωση στη Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας», «Social Media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό», «Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αξιοποίηση εργαλείων σύγχρονης/ ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δημιουργία προσαρμοστικού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού.», «Αποτελεσματική Επικοινωνία», «Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Mini-MBA)», «Πολιτιστικός τουρισμός και εφαρμοσμένη επικοινωνία: το παράδειγμα της κεντρικής Μακεδονίας», «Οικονομική εγκληματικότητα και το έγκλημα πίσω από το έγκλημα»,  «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».
 • 50% σε αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου, και στους εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου.  

 


Παροχές – Υποτροφίες

1.Σε όλα τα Προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας ως εξής:

- Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα.

- Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα.

- Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100 άτομα.

- Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι για υποτροφία μπορούν να κάνουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα που επιθυμούν (εδώ).

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι άνεργοι που διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.

 

Τεχνικός Εξοπλισμός

Για τη χρήση της πλατφόρμας moodle απαιτούνται ένας υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:

 

1. Hλεκτρονικό υπολογιστή.

2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

 

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Τηλεδιασκέψεις), οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να:

 

1. Χρησιμοποιούν τον φυλλομετρητή Mozilla Firefox.

2. Διαθέτουν μικρόφωνο και ακουστικά και προαιρετικά και μια κάμερα.

 

Από την πλευρά του Προγράμματος προσφέρεται εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου Help Desk και παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σε ζητήματα χρήσης εξοπλισμού και εγκατάστασης και ρύθμισης του απαραίτητου λογισμικού.

Επίσης, προσφέρεται υλικό οδηγιών χρήσης και παραδειγμάτων εφαρμογών, όπου αυτό χρειάζεται, καθημερινά, για τους υποψηφίους από τις 10:00πμ έως 18:00μμ στο τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 210 3009703)

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την μικτή (blended) εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στην διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το υλικό βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού: https://ispri.ng/0l0qr

Η διδασκαλία μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων μέσω της χρήσης του ΖΟΟΜ ή του Big Blue Button. Ο εκπαιδευτής διδάσκει ζωντανά (real time) το μάθημα έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διαφάνειες, εικόνες, video και ιστοσελίδες και οι εκπαιδευόμενοι το παρακολουθούν από οπουδήποτε επιθυμούν. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω κειμένου (chat) μεταξύ των συμμετεχόντων και με τον καθηγητή, με δυνατότητα αποστολής γραπτού μηνύματος σε όλους τους συμμετέχοντες (δημόσια συνομιλία) ή σε συγκεκριμένο συμμετέχοντα (ιδιωτική συνομιλία).
Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά υποβάλλοντας ερωτήσεις, δίνοντας προφορικές ή/και γραπτές απαντήσεις, έχοντας τη δυνατότητα να αποθηκεύουν την τηλεδιάσκεψη και να επαναλάβουν το μάθημα όσες φορές χρειαστεί.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν 3 ζωντανές ψηφιακές συναντήσεις διάρκειας, έκαστη, 2 ωρών, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα περίπου κάθε 2 μήνες.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε τεστ αξιολόγησης & γραπτές εργασίες.
Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα τεστ αξιολόγησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα-σπόνδυλο και οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τύπου πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, ελεύθερου κειμένου και προκύπτουν μέσω τράπεζας θεμάτων. Στις αξιολογήσεις υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων και εμφάνισής τους στους συμμετέχοντες. Για κάθε επιμέρους τεστ αξιολόγησης θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος/η να συγκεντρώσει ποσοστό επιτυχίας ≥ 60%. Τα κουίζ θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων 100άδων ερωτήσεων και θα προκύπτουν στην αξιολόγηση του εκάστοτε μαθητή χωρίς καμία περιοδικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μετρήσιμο μαθησιακό αποτέλεσμα, μιας και θα πρέπει να έχει αναγνώσει ο μαθητής το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής ομάδας, εργασίες, οι οποίες υποβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες σε ειδικό πεδίο της πλατφόρμας.

Η επικοινωνία με την εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος γίνεται μέσω της πλατφόρμας 24 ώρες την ημέρα. Επίσης, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις από την εκπαιδευτική ομάδα και από την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να λαμβάνουν την ενημέρωση τους αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας (e-mail, sms) από την ομάδα υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί υποστηρικτικά.

Ο χρόνος μελέτης και εξάσκησης των συμμετεχόντων/ουσών ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του καθενός και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού. Για την οργάνωση του χρόνου μελέτης και την τήρηση των προθεσμιών της διαδικασίας αξιολόγησης ο χρήστης της πλατφόρμας υποβοηθάται με τη χρήση του ακαδημαϊκού ημερολογίου που εμφανίζεται στο ταμπλό της πλατφόρμας και του ειδικού χώρου (forum) για νέα και ανακοινώσεις.

Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο εκπαιδευόμενος καλείται να καλύψει το συνολικό κόστος της επιμόρφωσης και να επιτύχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως αυτές ορίζονται. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή από την κεντρική γραμματεία σε διάστημα έναν έως τρεις μήνες από την επίσημη λήξη του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e-learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Θεματικές Ενότητες 1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-learning. 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλοντα e-learning. 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 4. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 5. Σχεδιασμός και […]

Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα «Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις»,  έχει σκοπό να μυήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες  στις  έννοιες του σύγχρονου Management και των αρχών του PsychoManagement, όπως και στο περιεχόμενο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης για την δημιουργία του […]

Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Mετεκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα καλύπτει ειδικότερες πτυχές της διαμεσολάβησης λαμβάνοντας υπόψιν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4640/2019 για την μετεκπαίδευση των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών. Υπό το πρίσμα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν ήδη αποδεδειγμένα βασικές γνώσεις στη διαμεσολάβηση, μπορούν να εμβαθύνουν […]

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Οικονομικά του Blockchain εισαγωγή στα κρυπτονομίσματα

Περιγραφή Προγράμματος   Είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της Κρυπτοοικονομίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της τεχνολογίας του blockchain στο πεδίο […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram