Διαχείριση Κινδύνου, Αναπάντεχα Γεγονότα και Σενάρια Διαχείρισης: Η Περίπτωση της Πανδημίας του Κορονοϊού

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αναλύσουν την έννοια της αβεβαιότητας στις Επιχειρηματικές Αποφάσεις με αναφορά στην περίπτωση του COVID-19.  Μεγάλο μέρος της προσοχής τους θα εστιάσει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και θα επικεντρωθούν στην αξιολόγηση του βαθμού αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας σχετικά με τις μέσες αποδόσεις των επενδύσεων. Οι ανεπτυγμένες χώρες χαρακτηρίζονται από α) τη χρήση εκτεταμένων πρακτικών νομισματικής πολιτικής για τη διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης και των επιπέδων απασχόλησης του παραγωγικού εργατικού δυναμικού, και ειδικότερα για την αντιμετώπιση της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της κρίσης COVID-19, β) την πιθανότητα κυκλικής στασιμότητας, γ) την επικράτηση παγκόσμιων δομικών ανακατατάξεων στην παραγωγή με ταυτόχρονες δομικές αλλαγές στην ηλικία του πληθυσμού και τις τεχνολογικές εξελίξεις, και εντέλει τα ήδη υψηλά επίπεδα ανάπτυξης που επιτυγχάνονται στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Έτσι, διαπιστώνεται ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια μακρά περίοδο χαμηλών μέσων ονομαστικών αποδόσεων επιχειρηματικών επενδύσεων. Επιπλέον, σοβαρά περιστατικά αβεβαιότητας (όπως το COVID-19) συμβαίνουν περιοδικά και θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Ουσιαστικά, οι εκπαιδευόμενοι θα διεισδύσουν σε βάθος στην έννοια της Επιχειρηματικής Δράσης (επιχειρηματική ευκαιρία, αποτυχία, ο ρόλος της κουλτούρας κ.τ.λ.) και στο ρόλο του «κινδύνου» και θα εξοικειωθούν με τις έννοιες της αβεβαιότητας και των προσδοκιών. Βεβαίως η κατάσταση την οποία βιώνουμε με την άφιξη του C0VID-19 έχει δημιουργήσει νέες καταστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταβάλλοντας το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας, τις παραγωγικές διαδικασίες, το επίπεδο ζήτησης, την διεθνή κατανομή της παγκόσμιας εξουσίας κ.τ.λ. Οι νέες αυτές καταστάσεις επηρεάζουν άμεσα τους επιχειρηματικούς κινδύνους με συγκεκριμένους τρόπους. Το παρόν πρόγραμμα αναλύει τους κινδύνους αυτούς, έτσι ώστε η γνώση τους να συμβάλει στη μείωση των αρνητικών συνεπειών τους. Τέλος, στο τελευταίο μέρος του προγράμματος αναλύεται η μεθοδολογία του Risk Scenario Analysis ως εργαλείο διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε οικονομολόγους, κρατικούς λειτουργούς, στελέχη επιχειρήσεων,  συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη τραπεζών,  επαγγελματίες που προέρχονται  από άλλους κλάδους της οικονομίας, στατιστικούς και οικονομικούς αναλυτές.

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ιστορία και Αποφάσεις: Η Εξέλιξη της Ελληνικής Οικονομίας μέχρι και την Πανδημία του Κορονοϊού

Σκοπός του Προγράμματος δεν είναι μόνο να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με οικονομικού - ιστορικού χαρακτήρα γνώσεις, αλλά το σημαντικότερο να τους εκπαιδεύσει ώστε να αντιληφθούν ότι η γνώση της ιστορικής εξελικτικής πορείας είναι κρίσιμος παράγοντας για την λήψη αποφάσεων σε […]

Επιχειρηματική Διοίκηση και Νέες Τάσεις στην Ελληνική και στην Παγκόσμια Οικονομία την Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

Σκοπός του Προγράμματος είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους για τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τον μελλοντικό κόσμο στο Κοινωνικό και Μακροοικονομικό πεδίο, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν τις συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής διοίκησης και της λήψης αποφάσεων σε ζωτικά […]

Αβεβαιότητα στην Επιχειρηματική Διοίκηση και η Εποχή της Πανδημίας του Κορονοϊού

Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αναλύσουν τις συνθήκες μεγέθυνσης και να εξοικειωθούν με το χειρισμό των συνθηκών αβεβαιότητας ιδιαίτερα μέσα από την αναφορά στην περίπτωση του COVID-19. Όπως θα δούμε, ορισμένοι από τους παράγοντες […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

ΕΛΠ: Αρχές-Κανόνες -Εφαρμογές

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΛΠ: ΑΡΧΕΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» στοχεύει στο να εφοδιάσει τον εκπαιδευόμενο αφενός με τις απαραίτητες γνώσεις όσον αφορά τις βασικές αρχές και τους δομικούς κανόνες των ΕΛΠ, αφετέρου με πρακτικές εφαρμογές που θα του εξασφαλίσουν την κατανόηση της νομοθεσίας και […]

Web Design and Front End Developer Expertise (Εξειδίκευση σε user interface και experience σχεδιασμό και Front End Development, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Web Design and Front End Developer Expertise» απευθύνεται σε όσους θέλουν να ασχοληθούν ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με το Web Design και το Web Development, ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν Websites και Web applications. Αξιοσημείωτο είναι ότι […]

Φυσικοθεραπεία στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο-Νεότερες Αντιλήψεις στην Αποκατάσταση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φυσικοθεραπεία στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο-Νεότερες Αντιλήψεις στην Αποκατάσταση» περιλαμβάνει θεωρία, μελέτη περιπτώσεων, καθώς και βιντεοσκοπημένη πρακτική εφαρμογή των τεχνικών σε ασθενείς με ΑΕΕ από εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φυσικοθεραπευτές και Εργοθεραπευτές με σκοπό […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram