Διαχείριση Κινδύνου, Αναπάντεχα Γεγονότα και Σενάρια Διαχείρισης: Η Περίπτωση της Πανδημίας του Κορονοϊού

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αναλύσουν την έννοια της αβεβαιότητας στις Επιχειρηματικές Αποφάσεις με αναφορά στην περίπτωση του COVID-19.  Μεγάλο μέρος της προσοχής τους θα εστιάσει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και θα επικεντρωθούν στην αξιολόγηση του βαθμού αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας σχετικά με τις μέσες αποδόσεις των επενδύσεων. Οι ανεπτυγμένες χώρες χαρακτηρίζονται από α) τη χρήση εκτεταμένων πρακτικών νομισματικής πολιτικής για τη διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης και των επιπέδων απασχόλησης του παραγωγικού εργατικού δυναμικού, και ειδικότερα για την αντιμετώπιση της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της κρίσης COVID-19, β) την πιθανότητα κυκλικής στασιμότητας, γ) την επικράτηση παγκόσμιων δομικών ανακατατάξεων στην παραγωγή με ταυτόχρονες δομικές αλλαγές στην ηλικία του πληθυσμού και τις τεχνολογικές εξελίξεις, και εντέλει τα ήδη υψηλά επίπεδα ανάπτυξης που επιτυγχάνονται στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Έτσι, διαπιστώνεται ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια μακρά περίοδο χαμηλών μέσων ονομαστικών αποδόσεων επιχειρηματικών επενδύσεων. Επιπλέον, σοβαρά περιστατικά αβεβαιότητας (όπως το COVID-19) συμβαίνουν περιοδικά και θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Ουσιαστικά, οι εκπαιδευόμενοι θα διεισδύσουν σε βάθος στην έννοια της Επιχειρηματικής Δράσης (επιχειρηματική ευκαιρία, αποτυχία, ο ρόλος της κουλτούρας κ.τ.λ.) και στο ρόλο του «κινδύνου» και θα εξοικειωθούν με τις έννοιες της αβεβαιότητας και των προσδοκιών. Βεβαίως η κατάσταση την οποία βιώνουμε με την άφιξη του C0VID-19 έχει δημιουργήσει νέες καταστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταβάλλοντας το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας, τις παραγωγικές διαδικασίες, το επίπεδο ζήτησης, την διεθνή κατανομή της παγκόσμιας εξουσίας κ.τ.λ. Οι νέες αυτές καταστάσεις επηρεάζουν άμεσα τους επιχειρηματικούς κινδύνους με συγκεκριμένους τρόπους. Το παρόν πρόγραμμα αναλύει τους κινδύνους αυτούς, έτσι ώστε η γνώση τους να συμβάλει στη μείωση των αρνητικών συνεπειών τους. Τέλος, στο τελευταίο μέρος του προγράμματος αναλύεται η μεθοδολογία του Risk Scenario Analysis ως εργαλείο διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε οικονομολόγους, κρατικούς λειτουργούς, στελέχη επιχειρήσεων,  συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη τραπεζών,  επαγγελματίες που προέρχονται  από άλλους κλάδους της οικονομίας, στατιστικούς και οικονομικούς αναλυτές.

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ιστορία και Αποφάσεις: Η Εξέλιξη της Ελληνικής Οικονομίας μέχρι και την Πανδημία του Κορονοϊού

Σκοπός του Προγράμματος δεν είναι μόνο να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με οικονομικού - ιστορικού χαρακτήρα γνώσεις, αλλά το σημαντικότερο να τους εκπαιδεύσει ώστε να αντιληφθούν ότι η γνώση της ιστορικής εξελικτικής πορείας είναι κρίσιμος παράγοντας για την λήψη αποφάσεων σε […]

Επιχειρηματική Διοίκηση και Νέες Τάσεις στην Ελληνική και στην Παγκόσμια Οικονομία την Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

Σκοπός του Προγράμματος είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους για τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τον μελλοντικό κόσμο στο Κοινωνικό και Μακροοικονομικό πεδίο, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν τις συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής διοίκησης και της λήψης αποφάσεων σε ζωτικά […]

Αβεβαιότητα στην Επιχειρηματική Διοίκηση και η Εποχή της Πανδημίας του Κορονοϊού

Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αναλύσουν τις συνθήκες μεγέθυνσης και να εξοικειωθούν με το χειρισμό των συνθηκών αβεβαιότητας ιδιαίτερα μέσα από την αναφορά στην περίπτωση του COVID-19. Όπως θα δούμε, ορισμένοι από τους παράγοντες […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Επείγουσα Ιατρική

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επείγουσα Ιατρική» στοχεύει στην παροχή και εμπέδωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σχετικά με την κλινική διαγνωστική και ειδική θεραπευτική των οξέων και απειλητικών για τη ζωή του ασθενούς συμπτωμάτων. Εστιάζει στην κατανόηση, αναγνώριση, ταξινόμηση, αξιολόγηση και […]

Financial Management

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Financial Management» έχει ως σκοπό να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο που χρειάζεται ένα καταξιωμένο στέλεχος της αγοράς. Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες τέτοιες, ώστε να διαχειρίζεται την πληροφόρηση που λαμβάνει τόσο από […]

Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM Code)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων» προσφέρει στον εκπαιδευόμενο γνώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του κώδικα ISΜ, την ορθή τήρησή του, καθώς και με τον πρακτικό τρόπο εφαρμογής των απαιτήσεών του. Ο Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης έχει ως σκοπό […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram