Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ανάλυση Συμπεριφοράς

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι, αφενός για τον ίδιο τον/την εκπαιδευόμενο/η, η βελτίωση της ικανότητάς του/της να ερμηνεύει επιστημονικά τους λόγους για τους οποίους ο εκάστοτε άνθρωπος, σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει και αφετέρου, όποτε οι συνθήκες το απαιτούν να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει γεγονότα, προκειμένου να αλλάξει την πορεία αυτών των ψυχολογικών φαινομένων. Έμφαση θα δοθεί στη ρατσιστική συμπεριφορά.

Αντί να αποδίδει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά στις υποθετικές, μυστηριώδεις δραστηριότητες του νου, να ερμηνεύει το κάθε ψυχολογικό φαινόμενο  ως απόρροια μακροπρόθεσμης αλληλεπίδρασης του οργανισμού με τα φυσικά γεγονότα της ζωής του (επιβράβευση και επικρίσεις, αποδοχή και απόρριψη, επιτυχία και αποτυχία).

Θεματικές Ενότητες
 • Εισαγωγή στην ανάλυση της συμπεριφοράς και τη φυσική επιστήμη της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 • Γιατί «ο ρατσισμός» δεν είναι η αιτία των ρατσιστικών διακρίσεων, συναισθημάτων και επιθέσεων.
 • Διάκριση της μορφής της συμπεριφοράς (τι κάνουμε) από τη λειτουργία της (γιατί το κάνουμε).
 • Διάκριση ανάμεσα σε δυο είδη συμπεριφοράς: δράσεις, στάσεις και σκέψεις (συντελεστική συμπεριφορά) και συναισθήματα (προκαλούμενη συμπεριφορά).
 • Η συντελεστική συμπεριφορά και η σχέση της με τις συνέπειές της: η αρχή της ενίσχυσης και η λειτουργική τάξη.
 • Πώς επηρεάζεται η συντελεστική συμπεριφορά από τις συνέπειές της: Διαφορική ενίσχυση, εξάλειψη της ενίσχυσης και η επαγωγή νέων μορφών δράσεων.
 • Διάκριση ανάμεσα στην θετική ενίσχυση και την αρνητική ενίσχυση.
 • Διαφορική ενίσχυση και εξάλειψη της ενίσχυσης ανάλογα το πλαίσιο: Η βάση όλης της γνώσης.
 • Η συνάρτηση τριών όρων ανάμεσα στο πλαίσιο, τη συμπεριφορά και τη συνέπεια.
 • Γενίκευση ερεθισμάτων: Γιατί πράττουμε με τον ίδιο τρόπο σε όμοιες συνθήκες.
 • Διάκριση ερεθισμάτων: Γιατί πράττουμε διαφορετικά σε διαφορετικές συνθήκες.
 • Τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά ως διαφορικό πλαίσιο για ενίσχυση της συμπεριφοράς.
 • Ανάλυση πολύπλοκων σειριακών σχέσεων ανάμεσα σε δράσεις, τις συνέπειές τους και τις συνέπειες επακόλουθων δράσεων: Η συντελεστική αλυσίδα.
 • Κοινωνικά διασυνδεδεμένες συντελεστικές αλυσίδες.
 • Η ρατσιστική διάκριση ως κοινωνικά διασυνδεδεμένη συντελεστική αλυσίδα.
 • Διάκριση ερεθισμάτων και κίνητρα: Εξαρτημένα ενισχυτική δύναμη.
 • Γιατί μας αρέσει ότι μας αρέσει: Εξαρτημένα θετικός ενισχυτής.
 • Γιατί δεν μας αρέσει ό,τι δεν μας αρέσει: Εξαρτημένα αρνητικός ενισχυτής.
 • Αυτοπαραγόμενοι ενισχυτές: Εξαρτημένα ενισχυτική δύναμη αυτοπαραγόμενων γεγονότων.
 • Τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά ως εξαρτημένοι ενισχυτές.
 • Διάκριση πολύπλοκων γεγονότων.
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες της επιλεκτικής προσοχής και της επιλεκτικής μη προσοχής.
 • Ρατσιστική απόδοση ως ανεπαρκώς προσαρμοσμένη διάκριση πολύπλοκων γεγονότων.
 • Πηγές ρατσιστικής διάκρισης: Διαφορική θετική ενίσχυση.
 • Πηγές ρατσιστικής διάκρισης: Διαφορική αρνητική ενίσχυση.
 • Πηγές ρατσιστικής διάκρισης: Γενικευμένη μίμηση προτύπου.
 • Πηγές ρατσιστικής διάκρισης: Γενικευμένη τήρηση κανόνων.
 • Πηγές ρατσιστικής διάκρισης: Αυτοπαραγόμενα ερεθίσματα.
 • Πηγές ρατσιστικής διάκρισης: Συμπωματική ενίσχυση παραγόμενη από σύγχρονες δράσεις.
 • Η ρατσιστική επιθετικότητα ως αποτυχημένη λύση προβλήματος.
 • Σχέση ανάμεσα στην επιθετικότητα και την τιμωρία.
 • Πώς λειτουργεί η τιμωρία και γιατί πρέπει να αποφεύγεται, ειδικά ως συνέπεια της επιθετικότητας.
 • Η θετική ενίσχυση ασυμβίβαστων συμπεριφορών ως μια αποτελεσματική εναλλακτική παρέμβαση αντί για την τιμωρία.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες έχουν παρακολουθήσει την επιμόρφωση διάρκειας 24 ωρών, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, “Using Behavior Analysis for Addressing and Preventing Racism in Primary Schools”.

Διάρκεια Προγράμματος

400 ώρες

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Καθηγητής Ρόμπερτ - Τσάρλς Μέλλον

O Ρόμπερτ - Τσάρλς Μέλλον είναι Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 156/τ.Γ'/02-03-2010). Ανήκει στον Τομέα Κλινικής Ψυχολογίας. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου "Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς". 

Είναι κάτοχος Bachelor of Arts in Psychology (1977-1981) του University of North Carolina at Charlotte, U.S.A. Έχει Master of Arts in Psychology (1981-1985) University of North Carolina at Greensboro, U.S.A. δύο ειδικεύσεων: Ψυχολογία και Πειραματική Ανάλυση της Συμπεριφοράς. Είναι Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychology (1984-1987), University of North Carolina at Greensboro δύο ειδικεύσεωνΚλινική Ψυχολογία και Πειραματική Ανάλυση της Συμπεριφοράς

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Μαρία Κλάδη - Κοκκίνου

Αλέξανδρος Τσώκος

Κόστος Προγράμματος

100 ευρώ | Εφάπαξ καταβολή

 

 

Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης, σύμφωνα με τα παρακάτω.  Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

Δικαιούχοι έκπτωσης:

-25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε Ανέργους/-ες, αποφοίτους του Παντείου και AμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.

-50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε εργαζόμενους/-ες του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους/-ες με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η σύμβαση εργασίας τους δεν έχει λήξει. 

 

Υποτροφίες:

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχονται έπειτα από κλήρωση και βάσει της ισχύουσας κοινωνικής πολιτικής εκπτώσεων, θέσεις Υποτροφίας για ανέργους, κατόχους κάρτας ανεργίας συνεχούς διαστήματος 18 μηνών και πάνω.

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Τελική εργασία

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ανάλυση Συμπεριφοράς

Περιγραφή Προγράμματος Ανάλυση Συμπεριφοράς σε 5 κατευθύνσεις Τα μαθήματα "Ανάλυσης Συμπεριφοράς" υλοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Πιστοποίηση και Μοριοδότηση σε πέντε κατευθύνσεις:  Ειδική Αγωγή Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ψυχική Υγεία Υγεία Διοίκηση Μοριοδότηση με: 2 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. […]

Eτήσια επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται […]

Θετική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου διεξάγει το πρόγραμμα "Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης Θετικής Ψυχολογίας". Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους ενήλικους συμμετέχοντες εξειδίκευση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δυνατότητες διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, να βελτιώσει τις προοπτικές επαγγελματικής ένταξης […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο μυαλό ενός δράστη

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη», διάρκειας 400 ωρών. Το έγκλημα […]

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Ψυχολογία της Νεανικής Σχέσης

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση ενηλίκων στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων μέσα από την οπτική της Ψυχολογίας των Στενών Διαπροσωπικών Σχέσεων. Η σεξουαλική έκφραση και οι ερωτικές σχέσεις είναι η πεμπτουσία της ζωής. […]

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το τριμηνιαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 170 ωρών. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στάση […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Dexiotites.gr

Copyright © 2021 - 2022 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram