Διαδραστικά συστήματα και μέθοδοι μάθησης στον αθλητισμό

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαδραστικά συστήματα και μέθοδοι μάθησης στον αθλητισμό», διάρκειας 110 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2022 και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας Zoom Meeting.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Θωμάς Μεταξάς, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητικής ποδοσφαίρου UEFA PRO και εκπαιδευτής προπονητών ΕΠΟ/UEFA. Διετέλεσε για περισσότερα από 25 χρόνια προπονητής ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα και Διευθυντής Εκπαίδευσης των Σχολών Προπονητών της ΕΠΟ / UEFA. Συμμετέχει ως υπεύθυνος μαθημάτων σε μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και καθοδηγεί σημαντικό αριθμό διδακτορικών διατριβών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με σημαντικό αριθμό αναγνωρισιμότητας (περισσότερες από 1500 ετεροαναφορές και h index-16), ενώ είναι κριτής εργασιών σε περισσότερα από 30 διεθνή περιοδικά με πολύ υψηλό Impact Factor. Από το 2018 έως σήμερα, στο πλαίσιο Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ έχει υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία 10 κύκλους του προγράμματος με τίτλο: «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών».

Στο πρόγραμμα διδάσκουν οι κ.κ.:

Άγγελος Ροδαφηνός, Αν. Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία σε κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πολυετές διδακτικό και ερευνητικό έργο στον χώρο του αθλητισμού, την ψυχολογία και τις νέες τεχνολογίες. Διετέλεσε Διευθυντής Προγράμματος Social Sciences του Swinburne/Online Education Services και Διευθυντής του Τμήματος Ψυχολογίας του City College/University of Sheffield. Εργάστηκε και δίδαξε στα Πανεπιστήμια Frederick, Monash, Western Australia, and Sydney University of Technology.

Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου, ΕΔΙΠ του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, προπονητής φυσικής κατάστασης, ερευνητής, συγγραφέας, ομιλητής και συνιδρυτής του Elite Volleyball Camp, το οποίο μέσα από προπονήσεις έφερε νέες ιδέες στον τρόπο με τον οποίο οι αθλητές/τριες βόλεϊ μπορούν να σκεφτούν την ανθρώπινη κίνηση και τις αθλητικές επιδόσεις. Το γνωστικό του αντικείμενο εστιάζει στις Εργαστηριακές Εφαρμογές στη Μάθηση και τον Έλεγχο της Κίνησης και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στην Κινητική Μάθηση και τον Κινητικό Έλεγχο.

Ιωάννης Αμανατίδης, Αναλυτής Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου και εξειδικευμένος εκπαιδευτής διαδραστικών τεχνολογιών Smart Learn.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση και η εξειδίκευση πτυχιούχων, αποφοίτων Β/θμιας εκπαίδευσης, προπονητών και γονέων στη χρήση διαδραστικών συστημάτων (διαδραστικές οθόνες, διαδραστικοί πίνακες, διαδραστικοί προβολείς), σε λογισμικά και προγράμματα για τη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών, προπονητικών μονάδων και άλλων εφαρμογών με στόχο την ποιοτικότερη προπονητική διαδικασία ακολουθώντας τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στον αθλητισμό και την εκπαίδευση.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Οι νέες τεχνολογίες και η εξέλιξή τους έχει οδηγήσει σε μια νέα επανάσταση στον αθλητισμό και την εκπαίδευση με θετικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, τα τελευταία 2 χρόνια και με τις επιτακτικές ανάγκες της τηλεκπαίδευσης & της τηλεργασίας ως αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19, παρουσιάστηκε ένα τεράστιο γνωστικό κενό, όχι τόσο στη χρήση του διαδικτύου, αλλά στη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών και πρωτοκόλλων για την ποιοτικότερη μεταφορά της γνώσης, αλλά και στην εξέταση της διδακτέας ύλης. Το ίδιο κενό εμφανίστηκε και στον αθλητισμό με την αδυναμία αποστολής και εκτέλεσης προπονητικών πρωτοκόλλων εξ αποστάσεως, καθώς η προπόνηση διεξαγόταν ατομικά και σε εξωτερικό χώρο.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη γνώση στην εκπαιδευτική διαδικασία και η επιτυχής παρακολούθησή του θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο των ικανοτήτων αξιολόγησης, αλλά και απόδοσης των συμμετεχόντων (εργασίες, παρουσιάσεις, μελέτες, έρευνες), με τη δημιουργία διαδραστικών τρόπων αξιολόγησης, προπονητών με τη δημιουργία διαδραστικών πρωτοκόλλων προπόνησης και γονέων με εξάσκηση, παιχνίδι, προετοιμασία για το σχολείο. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα:

1)      να επιλέξουν με ορθά κριτήρια τον διαδραστικό τεχνολογικό εξοπλισμό που χρειάζονται

2)      χρήσης εφαρμογής διαδραστικών τεχνολογιών

3)      δημιουργίας διαδραστικών μαθημάτων, αλλά και πρωτοκόλλων προπόνησης, παρουσιάσεων

4)      εξοικείωσης και πρόσβασης στα νέα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τις διαδραστικές τεχνολογίες και

δημιουργίας διαδραστικών εφαρμογών για λογαριασμό τρίτων (εκπαιδευτικοί φορείς, αθλητικοί σύλλογοι, επιστημονικά συνέδρια).

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, εκπαιδευτικούς, αποφοίτων Β/θμιας εκπαίδευσης, προπονητές, παράγοντες αθλητικών σωματείων και ακαδημιών και γονείς κάθε επιπέδου εκπαίδευσης.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, εκπαιδευτικοί, αποφοίτων Β/θμιας εκπαίδευσης, προπονητές, παράγοντες αθλητικών σωματείων και ακαδημιών και γονείς κάθε επιπέδου εκπαίδευσης

με προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα την.

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η επιλογή θα γίνει βάση σειράς προτεραιότητας με την ταυτόχρονη καταβολή της 1ης δόσης του προγράμματος.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 110 διδακτικές ώρες και πραγματοποιείται με εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

πρόσβαση στο elearning του μαθήματος
ηλεκτρονικό υλικό από τις παρουσιάσεις όλων των διαλέξεων συμπεριλαμβανομένων και των πρωτοκόλλων αξιολόγησης
πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία και στις βάσεις δεδομένων με χορήγηση κωδικών από το ΚΗΔ του ΑΠΘ κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος, καθώς και μετά το πέρας, έως την έναρξη του επόμενου κύκλου
ηλεκτρονικά συγγράμματα
βιβλιογραφία

Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εργασία

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 400 € (πληρωτέο εφάπαξ ή σε δύο ισόποσες δόσεις οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: η καταβολή της 1ης δόσης συνοδεύεται ταυτόχρονα με την αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα, και η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται με την καταβολή της 2ης δόσης (τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος). Ισχύει εκπτωτική πολιτική.

Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) της τράπεζας Πειραιώς:

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού: 5202-057157-381

IBAN: GR9401722020005202057157381

Αιτιολογία:  και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ συμμετέχοντος, κωδικός 74489

Μόλις γίνει η κατάθεση, θα πρέπει να προσκομίσετε τα καταθετήρια πληρωμής στη γραμματεία του προγράμματος ηλεκτρονικά στο email: [email protected].

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε εναλλακτικά να αποστείλετε στο e-mail: [email protected]

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
Τίτλοι σπουδών – Διπλώματα
Σε περίπτωση που δε συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Περιγραφή Προγράμματος Στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων", υλοποιούνται εξ αποστάσεως σεμινάρια 200 ωρών με στόχο α) την απόκτηση δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων β) την προετοιμασία και την απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας) (Ν. 4386/16 Άρθρο […]

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που […]

Διαμεσολάβηση για τον Δικηγόρο της Πράξης

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους 3ος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους», διάρκειας 6 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί σε πέντε αυτοδύναμους κύκλους σπουδών κατά το […]

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων” με διάρκεια 35 διδακτικές ώρες για το διά ζώσης κύκλο και 40 διδακτικές ώρες για τον κύκλο […]

Σχεδιασμός και οργάνωση ανοιχτών περιβαλλόντων παιχνιδιού και μάθησης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχεδιασμός και οργάνωση ανοιχτών περιβαλλόντων παιχνιδιού και μάθησης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας», διάρκειας 108 ωρών, το οποίο θα […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram