Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.2

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.2 », διάρκειας 63 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους μήνες Μάρτιο ως Μάιο 2023 και θα υλοποιηθεί με μεικτή εξ αποστάσεως διδασκαλία: ασύγχρονη μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr και σύγχρονη μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Επιστημονικός Υπεύθυνος και διδάσκων του προγράμματος είναι ο Θεόδωρος Αντωνιάδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ. Ανάμεσα στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα πέρα από την αρχαιογνωσία και τη μελέτη των κλασικών γλωσσών υπήρξε πάντοτε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης. Έχει συμμετάσχει με δημοσιευμένες ανακοινώσεις σε συνέδρια και έχει διδάξει την ελληνική ως ξένη/δεύτερη για περισσότερο από δέκα χρόνια σε φορείς και σε πανεπιστήμια όπως το Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ, η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και η Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης. Αποτελεί μέλος του σώματος διορθωτών των εξετάσεων Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για το επίπεδο Γ2 από το 2010 έως σήμερα.

Ακαδημαϊκή υπεύθυνη και διδάσκουσα του προγράμματος είναι η Χριστίνα Τακούδα, διδάκτορας γλωσσολογίας και μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ. Διδάσκει την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα για περισσότερα από είκοσι χρόνια σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, με εξειδίκευση στον ακαδημαϊκό λόγο των προχωρημένων επιπέδων. Είναι τακτική συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ως αξιολογήτρια στις Εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας, συγγραφέας διδακτικών εγχειριδίων και μέλος ομάδων παραγωγής ψηφιακού διδακτικού υλικού για online μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και ειδικότερα για τη διδασκαλία του ακαδημαϊκού λόγου στα προχωρημένα επίπεδα ελληνομάθειας.

Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του πρώτου κύκλου Διαδικτυακών μαθημάτων της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1 που προσφέρεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ. Ο πρώτος κύκλος δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στον δεύτερο.

Στόχος του προγράμματος είναι  η βελτίωση του επιπέδου γλωσσομάθειας στην ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, ώστε οι μη φυσικές/οί ομιλήτριες/ές της ελληνικής που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό να προσεγγίσουν το επίπεδο των φυσικών ομιλητριών/τών ανώτερης μόρφωσης (επίπεδο Γ2 – Άριστη Γνώση σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς).

Στους επιμέρους στόχους συγκαταλέγονται η εξάσκηση και ενίσχυση των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) με κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις, στο πρότυπο των εξεταστικών δοκιμασιών για την Πιστοποίηση Επάρκειας Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2).

Αναγκαιότητα προγράμματος

Το επίπεδο Γ2 στην ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα είναι προαπαιτούμενο στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στην Ελλάδα που απαιτούν ανώτατες σπουδές. Είναι ζητούμενο για μη φυσικές/ούς ομιλήτριες/τές οι οποίες/οι διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό ή καλούνται να μεταφράσουν κείμενα σε ακαδημαϊκό και δοκιμιακό λόγο από και προς τα ελληνικά. Συνιστά ένα επίπεδο ολοκληρωμένης και άρτιας χρήσης της γλώσσας, όπου οι μη φυσικές/οί ομιλήτριες/ές, έχοντας ένα ευρύ λεξιλογικό ρεπερτόριο και τον έλεγχο πολύπλοκων γραμματικών δομών, μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα με τις/τους φυσικές/ούς ομιλήτριες/τές σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και προσωπικής ζωής.

Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ένα πρακτικό, αλλά ουσιαστικό κενό στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Tα περισσότερα προγράμματα διδασκαλίας που προσφέρονται από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υλοποιούνται με φυσική παρουσία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, όσα προγράμματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας έχουν αναπτυχθεί και θεσμοθετηθεί μέχρι στιγμής, απευθύνονται στην πλειονότητά τους στα επίπεδα αρχαρίων και μέσων. Υπάρχει ωστόσο ένα κοινό μη φυσικών ομιλητριών/τών της ελληνικής που έχουν κατακτήσει το μέσο ή και μέρος του προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας και επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα ή να εντρυφήσουν σε επιμέρους στοιχεία της γλώσσας και του πολιτισμού, χωρίς να μπορούν να παρακολουθήσουν συμβατικά προγράμματα διδασκαλίας με φυσική παρουσία.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/οντες θα μπορούν να:

 • επεξεργάζονται κείμενα ακαδημαϊκού περιεχομένου προερχόμενα από πανεπιστημιακά εγχειρίδια, επιστημονικά άρθρα και άρθρα εκλαϊκευμένης επιστήμης
 • εφαρμόζουν στρατηγικές γρήγορης ανάγνωσης και εστιασμένης ανάγνωσης σε επιμέρους σημεία του νοήματος και στάσης της/του συγγραφέως/έα
 • διακρίνουν μεταξύ γενικού και ειδικού ακαδημαϊκού λεξιλογίου (ορολογία) σε διάφορους κλάδους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
 • εφαρμόζουν στρατηγικές κατανόησης λεξιλογίου μέσω ετυμολογικής ανάλυσης και συμφραζομένων
 • αξιοποιούν ψηφιακούς πόρους, όπως ηλεκτρονικά λεξικά και σώματα κειμένων, προκειμένου να εντοπίζουν λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις και να τοποθετούν τα λεξικογραμματικά στοιχεία σε αυθεντικά περιβάλλοντα χρήσης
 • κατανοούν τον απαιτητικό προφορικό λόγο φυσικών ομιλητριών/ών μέσα από βίντεο και ηχητικά αρχεία συναφή με το θέμα κάθε ενότητας
 • παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο σε κειμενικά είδη που εξετάζονται στο προχωρημένο επίπεδο, όπως άρθρο έκφρασης γνώμης, τυπική επιστολή, κείμενο ομιλίας σε συνέδριο ειδικών κ.ά.
 • κάνουν προφορικές παρουσιάσεις πολυτροπικού χαρακτήρα, να συμμετέχουν σε διαδικτυακές συζητήσεις προφορικές και υβριδικές (π.χ. φόρουμ διαλόγου) και να επιχειρηματολογούν σε ποικίλα κοινωνικά ζητήματα.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • ομιλήτριες/ές της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες/οι έχουν προχωρημένο επίπεδο γλωσσομάθειας και επιθυμούν να το πιστοποιήσουν για επαγγελματικούς λόγους με τις «Εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας» στο επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2)
 • μεταφραστές και διερμηνείς της ελληνικής γλώσσας στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο
 • αλλοδαπές/ούς φοιτήτριες/ές ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο ελληνομάθειάς τους για τις ανάγκες των σπουδών τους και για την ενίσχυση των επαγγελματικών τους προοπτικών
 • ομιλήτριες/τές για τους οποίους η ελληνική είναι γλώσσα πολιτιστικής κληρονομιάς (ομογενείς δεύτερης ή/και τρίτης γενιάς)
 • διδάσκουσες/οντες την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα στο εξωτερικό, οι οποίες/οι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα στο προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας με φυσική παρουσία και
 • γενικότερα, λάτρεις της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

 • Εκπαιδευόμενες/οι οι οποίες/οι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρώτο πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ για τη Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1
 • Μη φυσικές/οί ομιλήτριες/τές της ελληνικής που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας στο παρελθόν σε προχωρημένο επίπεδο (τουλάχιστον Γ1)
 • Κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Γ1
 • Φυσικές/οί ομιλήτριες/τές της ελληνικής, φοιτήτριες/τές και πτυχιούχοι τμημάτων φιλολογίας που ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Οι τελευταίες/οι γίνονται δεκτές/οί εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο πρόγραμμα από τις/τους μη φυσικές/ούς ομιλήτριες/τές, οι οποίες/οι γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα :

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ενεργοποιημένο μικρόφωνο και κάμερα στο Zoom

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται εξ ολοκλήρου από απόσταση με συνδυασμό μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει 27 ώρες σύγχρονης γλωσσικής διδασκαλίας με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα Zoom και 36 ώρες ασύγχρονης μάθησης μέσα από αυθεντικά πολυτροπικά κείμενα, ηλεκτρονικά γλωσσάρια και διαδραστικά κουίζ στην πλατφόρμα elearning.auth.gr.

Το ψηφιακό διδακτικό υλικό διαρθρώνεται σε οκτώ διδακτικές ενότητες, μία για κάθε εβδομάδα του προγράμματος. Σε κάθε ενότητα οι εκπαιδευόμενες/οι επεξεργάζονται ασύγχρονα ένα βασικό κείμενο έκτασης 1000-1500 λέξεων που προέρχεται από ακαδημαϊκό εγχειρίδιο ή επιστημονικό άρθρο. Η γλωσσική επεξεργασία καθοδηγείται από διαδραστικά κουίζ με ερωτήματα κλειστού τύπου, για τη χρήση γλώσσας και για την κατανόηση γραπτού ή/και προφορικού λόγου. Η διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων είναι κειμενοκεντρική, με παραδείγματα χρήσης από το κείμενο. Ως αρωγός στην κατανόηση του ειδικού λεξιλογίου λειτουργεί ηλεκτρονικό γλωσσάρι, όπου εξηγούνται με απλό τρόπο στην ελληνική γλώσσα λόγιες εκφράσεις και τεχνικοί όροι που συναντώνται στο κείμενο.

Το ασύγχρονο τμήμα κάθε ενότητας, που αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας τεσσάρων ωρών, συνοδεύεται από σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία διάρκειας τριών διδακτικών ωρών. Σε αυτή, οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την/τον εκπαιδεύτρια/τη τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη γλωσσική επεξεργασία και τη συμπλήρωση των κουίζ, αλλά και να μελετήσουν παράλληλα κείμενα για συγκριτική ανάλυση και συζήτηση στην τάξη. Στα παράλληλα κείμενα περιλαμβάνονται αυθεντικά βίντεο με φυσικές/ούς ομιλήτριες/τές για την εξάσκηση της κατανόησης απαιτητικού προφορικού λόγου. Στον συγκεκριμένο κύκλο, που αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου, οι δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένες και στοχευμένες στις Εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας για το επίπεδο Γ2. Το ίδιο ισχύει και για την ανάθεση των γραπτών εργασιών, η οποία αφορά κειμενικά είδη που ζητούνται συνήθως στο προχωρημένο επίπεδο. Τα γραπτά κείμενα των εκπαιδευομένων διορθώνονται από τις/τους εκπαιδεύτριες/τές σύμφωνα με τα κριτήρια των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας και οι συμμετέχουσες/οντες έχουν τη δυνατότητα εξατομικευμένης προσέγγισης προκειμένου να βελτιώσουν τυχόν αδυναμίες τους στον γραπτό λόγο.

To πρόγραμμα ολοκληρώνεται με προσομοίωση εξεταστικών δοκιμασιών, με στόχο την περαιτέρω εξάσκηση στις δεξιότητες της κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου σε επίπεδο Γ2.

Τα μαθήματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη απόγευμα. Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις/Στους συμμετέχουσες/οντες παρέχονται:

 • Ψηφιακό διδακτικό υλικό αποτελούμενο από: αποσπάσματα πανεπιστημιακών εγχειριδίων και επιστημονικών άρθρων ανθρωπιστικών επιστημών, αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων, ηλεκτρονικά γλωσσάρια για κάθε ενότητα, διαδραστικά κουίζ κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου και χρήσης της γλώσσας, σημειώσεις power point με κλιτικά παραδείγματα και μεταγλωσσικές εξηγήσεις, παράλληλα κείμενα, βίντεο και ηχητικά αρχεία συναφή με το θέμα κάθε ενότητας
 • Κατάλογος ηλεκτρονικών διευθύνσεων για περαιτέρω μελέτη και εξάσκηση στην ελληνική γλώσσα
 • Αναλυτικός κατάλογος των πηγών από όπου αντλήθηκε το διδακτικό υλικό
 • Βιβλιογραφία για το προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας και τη διδασκαλία του ακαδημαϊκού λόγου.

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Θεματικές ενότητες

1.      Διαφήμιση και επικοινωνία (Χ. Τακούδα)

2.      Oικογένεια και κοινωνικές αλλαγές (Χ. Τακούδα)

3.      Διαδίκτυο και «Μετασύμπαν» (Χ. Τακούδα)

4.      Κοινωνικός ρόλος της επιστήμης (Χ. Τακούδα)

5.      Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα (Θ. Αντωνιάδης)

6.      Κλιματική κρίση (Θ. Αντωνιάδης)

7.      Ψηφιακοί νομάδες (Θ. Αντωνιάδης)

8.      Ισότητα των φύλων (Θ. Αντωνιάδης)

9.      Προσομοίωση εξέτασης Γ2 στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (Χ. Τακούδα – Θ. Αντωνιάδης

Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από 4 ώρες ασύγχρονης και 3 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων προκύπτει από την επίδοσή τους στα κουίζ, τις γραπτές εργασίες και την τελική παρουσίαση. Η συμμετοχή στις τηλεδιασκέψεις, η συμπλήρωση των κουίζ και η εκπόνηση μικρής έκτασης εργασιών είναι υποχρεωτική για την απόδοση τριών διδακτικών μονάδων (3 ECTS). Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/οντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στις/Στους συμμετέχουσες/οντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος του Προγράμματος είναι 280 ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται σε μια δόση έως τις 09.03.2023. Παρέχεται 10% έκπτωση σε όσες/ους παρακολούθησαν το πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ Γ2.1 (=252€)

Το ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. (τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη) και η απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected].

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών/ βεβαιώσεων που αποδεικνύουν επίπεδο ελληνομάθειας Γ1.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων αλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Περιγραφή Προγράμματος Στις σύγχρονες κοινωνίες παραδοσιακές έκνομες συμπεριφορές όπως, τα βίαια εγκλήματα κατά προσώπου, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και περισσότερο σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας όπως, το οργανωμένο έγκλημα, προκαλούν αυξημένο φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ αποτελούν πρόκληση για τους […]

Ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):Ολιστική Προσέγγιση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Γραμματισμός στα Μέσα και Εκπαίδευση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Γραμματισμός στα Μέσα και Εκπαίδευση”, διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως και θα υλοποιηθεί μέσω της […]

Προπονητική επιβάρυνση και φυσική κατάσταση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο – Από την επιστήμη στην πράξη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο ‘’Προπονητική επιβάρυνση και φυσική κατάσταση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο- Από την επιστήμη στην πράξη’’, διάρκειας 48 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί […]

Ανακουφιστική φροντίδα και ποιμαντική μέριμνα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Ανακουφιστική φροντίδα και ποιμαντική μέριμνα», διάρκειας 68 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 και […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram