Δημιουργική Γραφή και Θρησκευτική Λογοτεχνία: Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία ,

Σκοπός του προγράμματος Δημιουργική Γραφή και Θρησκευτική Λογοτεχνία: Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές είναι η άσκηση των εκπαιδευόμενων στη συστηματική ανάγνωση και γραφή της λογοτεχνίας με εργαλείο τη θρησκευτική λογοτεχνία, η μελέτη της οποίας θα τους παρέχει ολιστική αντίληψη της λογοτεχνικής έκφρασης, ως προς τη θεωρία και την πρακτική της. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιχειρηθεί η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων, αφενός με τα είδη, τα ρεύματα και άλλα θεμελιώδη δομικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού λόγου, τόσο του πεζογραφικού όσο και του ποιητικού, όπως είναι η αφηγηματικότητα, η φαντασία, η εικονοπλασία, ο συμβολισμός, η αισθητική του στίχου και ο σχεδιασμός του χαρακτήρα, αφετέρου με τη βαθύτερη ερμηνευτική του λογοτεχνικού κειμένου, μέσω συγκριτολογικής και αναλυτικής ανάγνωσης. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα ανακαλύψουν τη λειτουργία της θρησκευτικής λογοτεχνίας ως επαρκούς πηγής γνώσης για τη θεωρητική και πρακτική διαχείριση της λογοτεχνικής έκφρασης, ερχόμενοι/ες παράλληλα σε επαφή με το μεγάλο εύρος της αντίστοιχης θεματικής, μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο λογοτέχνες ανά τα χρόνια διαχειρίστηκαν την έννοια του θεού, του ιερού και της θρησκευτικότητας. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στη συμμετοχή τους μέσω ασκήσεων συγγραφής και ανάγνωσης. Επικουρικά, θα ασκηθούν και σε αρχές επιμέλειας του κειμένου, καθώς και στη μελέτη μεταφράσεων και δοκιμίων, αφενός για να εξοικειωθούν με τους έμμεσους τρόπους επαφής με τη λογοτεχνία –πέρα από τη γραφή ή την ψυχαγωγική ανάγνωση– αφετέρου για να οξύνουν τις γλωσσικές και τις ερμηνευτικές ικανότητές τους αντίστοιχα. Μέσα από τη μελέτη του φαινομένου της λογοτεχνικής έκφρασης, θα αναδειχθεί η θρησκευτική λογοτεχνία ως ένα από τα μεστότερα πεδία εξάσκησης, λόγω του γεγονότος ότι καταπιάνεται με την εγγενή οντολογική ανησυχία του ανθρώπου και είναι, κατά συνέπεια, διαχρονική και οικουμενική – χαρακτηριστικά που η θρησκευτική έκφραση και η καλλιτεχνική έκφραση ανέκαθεν διέθεταν εξίσου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους/ες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
•    επιμελητές εκδόσεων, μεταφραστές, αναγνώστες εκδοτικών οίκων, κριτικογράφους,
•    απόφοιτους παιδαγωγικών σχολών, φιλόλογους, θεολόγους, φιλόσοφους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, 
•    εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Η Επιδημία ως Θέμα και ως Mεταφορά στη Λογοτεχνία

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους, μέσω της μελέτης της λογοτεχνίας, με τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε την έννοια της επιδημίας, τόσο ως κυριολεξία όσο και ως μεταφορά.  Αφενός το πρόγραμμα θα εξετάσει μια σειρά λογοτεχνικών […]

Επιμέλεια και Διόρθωση Κειμένου

Η επιμέλεια-διόρθωση κειμένων ή παροχή «υπηρεσιών διόρθωσης τυπογραφικών δοκιμίων», όπως επισήμως ορίζεται ως επαγγελματική δραστηριότητα, αποτελεί ένα πεδίο συνυφασμένο με την εκδοτική διαδικασία. Είναι δε άρρηκτα συνδεδεμένο με την άρτια παρουσίαση των υπό έκδοση, δημοσίευση ή κυκλοφορία κειμένων (βιβλία, άρθρα, […]

Ζητήματα Γεωπολιτικής και Ασφάλειας στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζητήματα Γεωπολιτικής και Ασφάλειας στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή» καλύπτει ένα κενό στην εκπαίδευση των Διεθνολόγων επιστημόνων, των Δημοσιογράφων, των στελεχών των Ενόπλων δυνάμεων αλλά και των Επιχειρήσεων, σχετικά με την αναγνώριση των εστιών αστάθειας και τους κινδύνους […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ναυτιλία και Πληροφορική

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ναυτιλία και Πληροφορική» εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις βασικές έννοιες που απαιτούνται για την κατανόηση και χρήση των μεθόδων και εφαρμογών και εμβαθύνει στις συνηθέστερες εργασίες που καλείται να διεκπεραιώσει ο εργαζόμενος σε μία ναυτιλιακή εταιρεία. Μεταξύ των […]

Business Administration

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Business Administration» έχει ως σκοπό να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με την οργάνωση και διοίκηση μίας εταιρείας, ενός τμήματος ή ενός οργανισμού, να αντιληφθούν τον τρόπο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού, […]

Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling

Σκοπός του προγράμματος ‘’Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling’’ είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν το Criminal Profiling. Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγή των εκπαιδευόμενων σε έναν διεπιστημονικό τομέα που άπτεται της Εγκληματολογίας και της Δικαστικής […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram