Δημιουργία, Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Νεοφυών Επιχειρήσεων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Δημιουργία, Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Νεοφυών Επιχειρήσεων”, διάρκειας 60 διδακτικών  ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί  το οποίο θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2022 και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της ψηφιακής  πλατφόρμας eLearning του ΑΠΘ και του προγράμματος τηλεδιασκέψεων Zoom.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Νικόλαος Θεοδωράκης, Καθηγητής Διοίκησης Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, Α.Π.Θ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.  Ιδρυτής της νεοφυούς επιχείρησης SEAMX (τεχνοβλαστός του Α.Π.Θ.).

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του ΑΠΘ , ειδικοί επιστήμονες με διδακτορικές σπουδές συναφείς με τον τομέα της  Δημιουργίας, Ανάπτυξης και Χρηματοδότησης Νεοφυών Επιχειρήσεων καθώς και επιστήμονες με πρακτική εμπειρία από τον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων.

Στόχος του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες/ούσες σε όλα τα στάδια ίδρυσης, ανάπτυξης και χρηματοδότησης μίας νεοφυούς επιχείρησης. Αρχικά οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και την έννοια της καινοτομίας. Στη συνέχεια θα δοθεί  ιδιαίτερη έμφαση στη κατανόηση και πρακτική εφαρμογή  ενός συνδυασμού σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, όπως ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου, η λιτή επιχειρηματική εκκίνηση και η επιχειρηματικότητα με αρχές, αφού οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν τη δική τους νεοφυή επιχείρηση στο τέλος του προγράμματος. Το εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκεται εξ ολοκλήρου από απόσταση θα περιλαμβάνει  θέματα που αφορούν στην ίδρυσης μίας νεοφυούς επιχείρησης (π.χ. επιλογή συνεργατών, νομική μορφή) και στους τρόπους  εύρεσης της αναγκαίας  χρηματοδότησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη της.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται και αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις όπως η οικονομική ύφεση, η πανδημία της COVID-19, αλλά και τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν με την τηλεργασία και την πολύ μεγάλη αύξηση της χρήση του διαδικτύου γενικότερα είναι επιτακτική ανάγκη αναμόρφωσης του τρόπου δημιουργίας και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι νέοι επιχειρηματίες αλλά και τα ήδη υπάρχοντα στελέχη, χρειάζονται να  αποκτήσουν επικαιροποιημένες γνώσεις και νέες δεξιότητες και για να μπορέσουν να αναπτύξουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα ώστε να αποκτήσουν πλεονέκτημα απέναντι στον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισμό.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις παρακάτω βασικές δεξιότητες: 1. Κατανόηση του ρόλου της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα. 2.  Βασικές γνώσεις των μεθόδων ανάπτυξης μίας νεοφυούς επιχείρησης. 3. Γνώση χρηματοδοτικών εργαλείων για νεοφυείς επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα οι  προηγμένες δεξιότητες που θα αποκτήσουν είναι οι ακόλουθες:  1. Ανάλυση αγοράς και εντοπισμός συνεπών πελατών. 2. Σχεδιασμός επιχειρηματικών μοντέλων. 3. Δημιουργία του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. 4. Ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων. 5.Παρουσίαση επιχειρηματικής ιδέας.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τώρα ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα, εκμεταλλευόμενοι όλες τις δυνατότητες που τους δίνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και σε ήδη εργαζομένους, στελέχη και  ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους ή να τις αναμορφώσουν με βάση τα σύγχρονα δεδομένα. Ανεξάρτητα από το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης τους, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα μπορούν να αναπτύξουν τις βασικές και προηγμένες δεξιότητες που απαιτούνται για να πετύχουν τους στόχους τους.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Δεδομένου πως ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της ψηφιακής  πλατφόρμας eLearning του ΑΠΘ και του προγράμματος τηλεδιασκέψεων Zoom.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1.      Aulet, B. (2021). Επιχειρηματικότητα με Αρχές. Αθήνα: Εκδόσεις Utopia

2.      Σημειώσεις που θα αναρτηθούν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα e-learning από τους διδάσκοντες

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

1.      Επιχειρηματική Εκκίνηση: Εισαγωγή στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα: ο ρόλος της  Δημιουργία επιχειρηματικής ομάδας, Εύρεση επιχειρηματικής ιδέας, Λιτή επιχειρηματική εκκίνηση  (8)

2.      Ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας: Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου, Αποτύπωση υποθέσεων και πειράματα αγοράς (6)

3.      Διαδικασία απόκτησης πελατών και δημιουργία αξίας: Τμηματοποίηση αγοράς και επιλογή αγοράς ισχυρού σημείου, Προφίλ τελικού χρήστη και δημιουργία περσόνας, Μελέτη περίπτωσης ενός πλήρους κύκλου χρήσης, Ποσοτικοποίηση της πρότασης αξίας για τον πελάτη, Χαρτογράφηση διαδικασίας απόκτησης πελατών (15)

4.      Λήψη αξίας: Σχεδιασμός επιχειρηματικού μοντέλου, Υπολογισμός του κύκλου ζωής των πελατών, Υπολογισμός του κόστους απόκτησης πελατών (9)

5.      Ανάπτυξη των προϊόντων και της επιχείρησης: Εξέταση και επικύρωση βασικών παραδοχών, Ανάπτυξη ελάχιστα βιώσιμου προϊόντος, Υπολογισμός μεγέθους της συνολικής προσβάσιμης αγοράς   και εξέταση νέων αγορών, Ανάπτυξη σχεδίου των προϊόντων (12)

6.      Χρηματοδότηση νεοφυούς επιχείρησης : Παρουσίαση – Pitching επιχειρηματικής ιδέας , Επενδυτικά κεφάλαια και μικροδάνεια , Ερευνητικά προγράμματα και διαγωνισμοί, θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων , Διαδικασίες ίδρυσης της επιχείρησης (10)

Πρακτική Άσκηση: Σε ομάδες των 3 ατόμων οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν  τις δικές τους εικονικές επιχειρήσεις. Στην τελευταία ενότητα του προγράμματος θα παρουσιάσουν επιχειρηματική τους ιδέα.

Παρεχόμενα ECTS:4

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την πρακτική άσκηση και να έχουν εκπονήσει τις εργασίες και τις ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 31/10/22 (εφάπαξ ή σε 2 δόσεις)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος συμμετοχής είναι 435 ευρώ και μπορεί να  καταβληθεί εφάπαξ ή σε δύο  ισόποσες δόσεις.

Εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός αιτήσεων  (25) για την διεξαγωγή του προγράμματος θα σταλούν ενημέρωση και οδηγίες για την κατάθεση των διδάκτρων σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ..

Δικαιούνται έκπτωση:

Έκπτωση 30%

Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ *
Άνεργες/οι
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
ΑμεΑ
Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Έκπτωση 15%

Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα
Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποστείλουν εναλλακτικά στο e-mail:  [email protected]

1. Αντίγραφο πτυχίου (ή αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)

2. Σύντομο βιογραφικό

3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD): ενημέρωση καταναλωτών στην πράξη.

Περιγραφή Προγράμματος Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε όσους και όσες δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είτε ως διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων ή υποψήφιοι/ες διανομείς, είτε ως δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι ή […]

Ετήσια επιμόρφωση στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού […]

Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki and the Research Institute for Transparency, Corruption and Financial Crime, Faculty of Law-Aristotle University of Thessaloniki (https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/) welcome you to the Summer School “Current developments on financial […]

Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους“, διάρκειας 6 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί σε πέντε αυτοδύναμους κύκλους σπουδών κατά το […]

Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: Όψεις της αφήγησης στο χαρτί και στην οθόνη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο . «Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: Όψεις της αφήγησης στο χαρτί και στην οθόνη», διάρκειας 40 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί  3-7 Ιουλίου […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram