Γραμματισμός στα Μέσα και Εκπαίδευση

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Γραμματισμός στα Μέσα και Εκπαίδευση”, διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως και θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας e-learning του ΑΠΘ.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Δέσποινα Κακλαμανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συγγραφέας και επιμελήτρια έντεκα βιβλίων για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και πολυάριθμων άρθρων σε έγκριτα περιοδικά.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν η Ευδοκία Στεφανοπούλου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Κινηματογράφου, με εξειδίκευση στην ιστορία και θεωρία κινηματογράφου, και η Μαρίνα Ζιγνέλη, υποψήφια διδακτόρισσα στο Τμήμα Κινηματογράφου.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες θεωρίες γύρω από τον οπτικοακουστικό γραμματισμό/γραμματισμό στα μέσα (media literacy), να εισάγει τις/τους εκπαιδευόμενες/ους στην οπτικοακουστική γλώσσα, εστιάζοντας σε βασικά σημεία της θεωρίας του κινηματογράφου, και να αναδείξει τους τρόπους αξιοποίησης των οπτικοακουστικών αφηγημάτων στην εκπαίδευση. Το παρόν πρόγραμμα αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα πραγματοποιείται μία σύντομη εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία του ψηφιακού γραμματισμού (digital literacy) και του γραμματισμού στα μέσα, που συνδέονται με τη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαίδευση, τόσο σε ελληνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη δεύτερη ενότητα αναλύονται οι κώδικες του κινηματογράφου με βασικό οδηγό τη θεωρία των David Bordwell και Kristin Thompson στο βιβλίο Εισαγωγή στην Τέχνη του Κινηματογράφου (2004), ενώ στην τρίτη ενότητα παρατίθενται οι τρεις διαστάσεις της κινηματογραφικής παιδείας (κριτική, πολιτισμική, δημιουργική) σύμφωνα με τη θεωρία της Cary Bazalgette (2008), καθώς και ιδέες για την εισαγωγή και τη χρήση των οπτικοακουστικών αφηγημάτων σε διαφορετικά αντικείμενα του ελληνικού προγράμματος σπουδών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η καθιέρωση των οπτικοακουστικών και ψηφιακών μέσων ως αναπόσπαστων εργαλείων της καθημερινότητας καθιστά απαραίτητη πλέον την ένταξη του ψηφιακού γραμματισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια συντονισμένη προσπάθεια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για την ένταξη του γραμματισμού στα μέσα ή/και της θεωρίας του κινηματογράφου, που προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για την κριτική ανάλυση οποιουδήποτε οπτικοακουστικού αφηγήματος, παρά τις όποιες μεμονωμένες και βραχυπρόθεσμες πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται κατά καιρούς. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην πραγματοποίηση αυτής της σύνδεσης μεταξύ μιντιακού αλφαβητισμού και κινηματογραφικής παιδείας, αποσαφηνίζοντας και βρίσκοντας το κοινό έδαφος πάνω στο οποίο βασίζονται οι δύο αυτές θεωρίες. Τα οπτικοακουστικά αφηγήματα αντιμετωπίζονται ως φορείς του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου μέσα στο οποίο δημιουργούνται και έτσι αποτελούν σημαντικά παραδείγματα τα οποία χρήζουν ανάλυσης και ερμηνείας, ενώ παράλληλα είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν επικουρικά σε ένα εύρος αντικειμένων του προγράμματος σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν:

Nα κατανοούν τις βασικές αρχές και θεωρίες του γραμματισμού στα μέσα και τη σχέση τους με την κινηματογραφική παιδεία.
Να «διαβάσουν» ένα οπτικοακουστικό αφήγημα με βάση τη θεωρία γύρω από τις κινηματογραφικές τεχνικές, το είδος και το συγκείμενό (context).
Να χρησιμοποιήσουν ένα οπτικοακουστικό αφήγημα στη διδασκαλία ενός συγκεκριμένου πεδίου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδεύτριες/τικούς, που επιθυμούν να γνωρίσουν σε ένα βασικό επίπεδο τους κώδικες των οπτικοακουστικών αφηγημάτων, ώστε να τα εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απευθύνεται επίσης σε κινηματογραφόφιλες/ους και άτομα που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να μάθουν να χρησιμοποιούν τις βασικές έννοιες και το λεξιλόγιο της κινηματογραφικής θεωρίας για την ανάλυση των οπτικοακουστικών αφηγημάτων.

*Οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γιατί το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα αγγλικά.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όλες/όλοι οι ενδιαφερόμενες/οι που πληρούν τα παρακάτω προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων: θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μέθοδος υλοποίησης

Τα μαθήματα θα διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν πρόσβαση, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Α.Π.Θ. σε μαγνητοσκοπημένα εξειδικευμένα μαθήματα και αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό.

Παράλληλα, προβλέπονται δύο συναντήσεις στο Zoom για σύνοψη, συζήτηση και επίλυση αποριών.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Μαγνητοσκοπημένα μαθήματα

2. Αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα και αποσπάσματα βιβλίων ηλεκτρονικής μορφής στην αγγλική γλώσσα).

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει τρίμηνη διάρκεια και συνοδεύεται από βεβαίωση επιτυχούς περάτωσής του στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. Για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης απαιτείται η εξ αποστάσεως ολοκλήρωση 3 θεματικών ενοτήτων (10 διδακτικές ενότητες συνολικής διάρκειας 25 ωρών) και επιπλέον η μελέτη υλικού (35 ώρες). Οι συνολικά 60 ώρες απασχόλησης αντιστοιχούν σε 2 Διδακτικές Μονάδες (ECTS).

Θεματική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Ψηφιακού/Μιντιακού Γραμματισμού

Θεματική Ενότητα 2: Σύγχρονες προσεγγίσεις για την ανάλυση των οπτικοακουστικών αφηγημάτων – Πώς διαβάζουμε μία ταινία;

Θεματική Ενότητα 3: Τα μέσα στην εκπαίδευση – Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (παράδοση μικρο-εργασιών, οι οποίες θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις διδάσκουσες)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα: 250 €* Ισχύει εκπτωτική πολιτική

Το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τις/τους ήδη εγγεγραμμένες/ους.

Για την παροχή της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενες/οι οφείλουν να καταθέσουν στην/στον ΕΥ του προγράμματος στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης, καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

 Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε εναλλακτικά στο e-mail: [email protected] και [email protected]

1. Απόκομμα καταβολής διδάκτρων

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο, «Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική», διάρκειας 85 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.και θα υλοποιηθεί με […]

Αποκατάσταση Ελλειμματικής Φατνιακής Ακρολοφίας- Προπροσθετική Χειρουργική-Προχωρημένη Οδοντική Εμφυτευματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης με τίτλο «Αποκατάσταση Ελλειμματικής Φατνιακής Ακρολοφίας- Προπροσθετική Χειρουργική-Προχωρημένη Οδοντική Εμφυτευματολογία» (Residual Alveolar Ridge Reconstruction – Preprosthetic Oral Surgery – Advanced […]

Υαλουργία, μικροτεχνία και εικονιστική γλυπτική στο Βυζάντιο. Τεχνολογία, καθημερινός βίος, τέχνη και λατρεία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Υαλουργία, μικροτεχνία και εικονιστική γλυπτική στο Βυζάντιο. Τεχνολογία, καθημερινός βίος, τέχνη και λατρεία/ Glassware, minor objects and iconistic sculpture in […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Η Τέχνη της Αγιογραφίας. Θεωρία και Τεχνικές

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Η Τέχνη της Αγιογραφίας. Θεωρία και Τεχνικές», διάρκειας εννέα μηνών (440 διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα […]

Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής”, διάρκειας 42 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  και θα υλοποιηθεί […]

Θρησκεία, Kοινωνία & Tεχνητή Nοημοσύνη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ διάρκειας 90 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram