Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη», διάρκειας 26 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας zoom.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Ναταλία Πούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΒΕ ΑΠΘ. Η κ. Πούλου έχει ασχοληθεί επιστημονικά με τη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη σε πολλές μελέτες δημοσιευμένες σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιαστούν διάφορες πτυχές του πολιτισμού της Πρωτεύουσας του βυζαντινού κράτους. Η Κωνσταντινούπολη  ιδρύθηκε το 324/330 στη χερσόνησο που βρίσκεται στην είσοδο του Βοσπόρου, σε σημείο στρατηγικό που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία, την Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο Πέλαγος. Πολύ γρήγορα αναπτύχθηκε πληθυσμιακά και παράλληλα οικονομικά, ενώ εξελίχθηκε σε κέντρο εμπορίου, πολιτισμού και ανταλλαγής ιδεών. Η μελέτη και η ερμηνεία των πλούσιων αρχαιολογικών τεκμηρίων και των γραπτών πηγών, που μας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες, αποτελούν πρόκληση για την σύγχρονη έρευνα και διδασκαλία. Ο συνδυασμός αυτών των ποικίλων πληροφοριών θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο της βυζαντινής πρωτεύουσας στη διαμόρφωση του βυζαντινού πολιτισμού.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Το πεδίο έρευνας σε θέματα αρχαιολογικών δεδομένων στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα. Τα νέα στοιχεία που έρχονται συνεχώς στο φως ως αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών προσθέτουν πολύτιμες πληροφορίες. Η Κωνσταντινούπολη, παρά τις καταστροφές που υπέστη ανά τους αιώνες, διατηρεί πλήθος σημαντικών μνημείων η αρχιτεκτονική των οποίων επηρέασε άμεσα τη διαμόρφωση της βυζαντινής αρχιτεκτονικής σε όλη την αυτοκρατορία. Παράλληλα, σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα (ειδικά στη ζωγραφική) που αναπτύχθηκαν στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου επηρέασαν την καλλιτεχνική έκφραση σε πολλές επαρχίες της αυτοκρατορίας. Η βιοτεχνική παραγωγή της Κωνσταντινούπολης έφτανε μέσω των εμπορικών οδών ακόμη και απομακρυσμένες επαρχίες, ενώ συχνά περνούσε τα σύνορα της αυτοκρατορίας. Η Πόλη αναπτύχθηκε οικονομικά, ενώ εξελίχθηκε σε σημαντικότατο κέντρο εμπορίου, πολιτισμού και ανταλλαγής ιδεών. Πολλοί Έλληνες και ξένοι ερευνητές ασχολούνται με την αρχαιολογία, την τέχνη, το εμπόριο και την οικονομία της Πρωτεύουσας του Βυζαντίου. Η σημασία της για την καλλιτεχνική και οικονομική ανάπτυξη του Βυζαντίου είναι πολύ μεγάλη. Αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει από τη διοργάνωση ειδικών συνεδρίων, ημερίδων, ερευνητικών προγραμμάτων και δημοσιεύσεων. Επιπλέον, το προτεινόμενο πρόγραμμα προσφέρει σημαντικές γνώσεις και ερευνητικό προβληματισμό σε ένα επιστημονικό τομέα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τη σημασία που είχε η βυζαντινή Κωνσταντινούπολη για την ίδια την αυτοκρατορία και την επιβίωσή της. Θα έχουν έρθει σε επαφή με την αρχιτεκτονική δραστηριότητα, την καλλιτεχνική δημιουργία, την καθημερινή ζωή, την οικονομία και το εμπόριο της βυζαντινής πρωτεύουσας σε όλη την περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Θα έχουν εξοικειωθεί επίσης με την μεθοδολογία της έρευνας πεδίου και με τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές συνδυάζουν τα στοιχεία από τις αρχαιολογικές έρευνες με τις γραπτές πηγές, ώστε να καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Θα μπορούν να αναζητήσουν, να αναλύσουν και να συνθέσουν δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά επιλεγμένη βιβλιογραφία και μελέτες σε pdf σχετικές με το θέμα, ώστε, εάν θελήσουν, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και/ή να επεκτείνουν την έρευνά τους. Οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος θα μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη και να προσαρμοστούν σε ένα διεπιστημονικό ερευνητικό και εργασιακό περιβάλλον – εγχώριο ή διεθνές – και να παράξουν νέες ερευνητικές ιδέες.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/φοιτητές, σε αποφοίτους ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων όσο και σε πιο εξειδικευμένους ερευνητές ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των οποίων το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αρχαιολογία, την τέχνη και τον πολιτισμό της βυζαντινής περιόδου. Για τις/τους προπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/φοιτητές ρόλο θα παίξει και το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν. Θα προτιμηθούν όσες/όσοι βρίσκονται σε μεγάλο εξάμηνο.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί 

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

►Πτυχιούχοι ελληνικών και ξένων ΑΕΙ.

► Ερευνητές ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

►Προπτυχιακές/οί φοιτήτριες/φοιτητές Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας και λοιπών κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το 4ο εξάμηνο των σπουδών τους.

Προαπαιτούμενα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα:

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

► Κατοχή προσωπικού e-mail.

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:

► Συνάφεια/συγγένεια με το γνωστικό αντικείμενο.

► Για τις/τους προπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/φοιτητές σημαντικό κριτήριο θα είναι και το εξάμηνο στο οποίο βρίσκονται. Θα προτιμηθούν όσες/όσοι βρίσκονται σε μεγάλο εξάμηνο και οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 4ο εξάμηνο σπουδών.

Μέθοδος υλοποίησης

Τα σεμινάρια θα διεξάγονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Βιβλιογραφία.

2. Φάκελος pdf βιβλίων και μελετών που έχουν σχέση με το αντικείμενο των σεμιναρίων.

3. Παροχή ηλεκτρονικών συνδέσμων για βιβλιογραφικές πηγές.

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 13 δίωρα σεμιναριακά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 2,5 ECTS.

Διδάσκοντες-Τίτλοι

1.      James Crow, Water for high places: Recent research on the water supply of Constantinople with reference to the First Hill – the Acropolis of Byzantium.

2.      Mαρία Λεοντσίνη, Aριστοκρατικοί οίκοι στην Κωνσταντινούπολη: 4ος-7ος αιώνας.

3.      Αναστάσιος Τάντσης, Ο ναός της Αγίας Ευφημίας στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης: Μια νέα ερμηνεία των οικοδομικών καταλοίπων και της ιστορίας του κτηρίου.

4.      Engin Akyürek, The Hippodrome of Constantinople.

5.      Αλκιβιάδης Γκινάλης, Τα λιμάνια της Κωνσταντινούπολης.

6.      Νίκος Κοντογιάννης, Istanbul City Walls: ένα ψηφιακό πρόγραμμα καταγραφής των τειχών της Κωνσταντινούπολης.

7.      Brigitte Pitarakis, Rediscovering Constantinople: Challenges of Modern Historiography and Digital Humanities.

8.      Σοφία Κοτζάμπαση, Η Μονή Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη.

9.      Αlessandro Taddei, Τhe Theodosian phase of the episcopal church of Constantinople and its skeuophylakion.

10.   Αναστάσιος Τάντσης, Μια πολιτική και θρησκευτική ερμηνεία της Αγίας Σοφίας.

11.   Θανάσης Σέμογλου, Παρόντες και απόντες αυτοκράτορες σε ψηφιδωτές συνθέσεις της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη: Η παράσταση της βασιλείου πύλης και η σύνθεση Δέησης στο νότιο υπερώο.

12.   Ναταλία Πούλου, Λάμψη και φως: Η αποκατάσταση των ψηφιδωτών της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης στα νεότερα χρόνια.

13.   Ελένη Χρυσάφη, Τα αυτοκρατορικά εργαστήρια της βυζαντινής Πρωτεύουσας.

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την παροχή του πιστοποιητικού οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις προφορικές ασκήσεις και τα τεστ. Αυτά θα γίνονται περιοδικά καθώς και στο τέλος του προγράμματος.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εβδομήντα (70) Ευρώ/άτομο. Η καταβολή θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό, το ΙΒΑΝ του οποίου θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αποστείλουν εναλλακτικά στο e-mail [email protected] :

1. Αντίγραφο πτυχίου.

2. Βεβαίωση για την φοίτηση σε ΑΕΙ και σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 4ου.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι υφίσταται ικανοποιητική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Παιδική, νεανική ηλικία και πολιτισμός

Περιγραφή Προγράμματος   Η έλλειψη σε πανελλαδικό ακαδημαϊκό επίπεδο προγραμμάτων εκπαίδευσης που καταπιάνονται με την παιδική και τη νεανική  ηλικία και τη διαδραστική τους σχέση με τον πολιτισμό, καθιστά σημαντική την ανάγκη επιμόρφωσης στα συναφή πεδία των κοινωνικών και των […]

Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e-learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Θεματικές Ενότητες 1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-learning. 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλοντα e-learning. 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 4. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 5. Σχεδιασμός και […]

Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα «Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις»,  έχει σκοπό να μυήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες  στις  έννοιες του σύγχρονου Management και των αρχών του PsychoManagement, όπως και στο περιεχόμενο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης για την δημιουργία του […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

“Safety for Journalists” Training School

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the “Safety for Journalists”, a 29-hour course via physical presence. The Director of the Programme is Nikolaos Panagiotou, Associate Professor at School of Journalism […]

Επίκαιρα θέματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής – Γενικό Μέρος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Επίκαιρα θέματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής – Γενικό Μέρος” , διάρκειας 40 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 4/11/2022 […]

Ιατρικές Πράξεις: Νομικά και Ηθικά Ζητήματα – Σύγχρονα θέματα Βιοηθικής VΙΙ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ιατρικές Πράξεις: Νομικά και Ηθικά Ζητήματα – Σύγχρονα θέματα Βιοηθικής VΙΙ», διάρκειας 24 ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω σύγχρονης […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram