Βιοοικονομία και Βιοτεχνολογία

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

H ανάγκη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την έλλειψη ορυκτών καυσίμων μαζί με την ανάγκη για ασφαλή και υγιεινή διατροφική αλυσίδα και τη διαφαινόμενη ανεπάρκεια σε νερό είναι πλέον αναγνωρισμένα παγκοσμίως.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την «Πράσινη Συμφωνία» δείχνει την ιδιαίτερη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές υποστηρίζοντας μια νέα μορφή ανάπτυξης που εκφράζεται από τον όρο Βιοοικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να στηρίζεται σε τεχνολογίες φιλικές στο περιβάλλον όπου η Βιοτεχνολογίας παίζει πρωταρχικό ρόλο (ΕΕ, ΟΟΣΑ).

Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τις έννοιες της «Βιοοικονομίας και Βιοτεχνολογίας» και τις λύσεις που δίνει στους τομείς βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να εισηγηθούν και να δώσουν συμβουλές σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης σε Βιομηχανίες, Επενδυτές, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμους κλπ.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Βιώσιμη Διαχείριση Έργων & Εφαρμογές Πληροφορικής

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον συντονισμό ομάδων που αποσκοπούν στην επίτευξη παραγωγικού αποτελέσματος μέσω έργων (project management) με βιώσιμο τρόπο (green) και με χρήση εργαλείων πληροφορικής (ΙΤ).

Κατάρτιση εργαζομένων στον Κλάδο των Logistics

Η Τέταρτη Βιομηχανική επανάσταση είναι ένα πολύπλευρο επιστημονικό αντικείμενο που έχει στο επίκεντρό του μια σειρά από νέες τεχνολογίες,  που εκ των πραγμάτων αποτελούν μια δύσκολη πρόκληση για τις επιχειρήσεις που θέλουν να τις υιοθετήσουν και να ευδοκιμήσουν σε αυτό […]

Σύγχρονες Τεχνικές Ανάπτυξης Λογισμικού με Χρήση Ευέλικτων Μεθοδολογιών

Το πρόγραμμα «Σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού με χρήση ευέλικτων μεθοδολογιών» έχει στόχο να καλύψει το κενό στις γνώσεις και δεξιότητες που έχει ένας τελειόφοιτος πληροφορικής σε σχέση με το τι θα συναντήσει στο εργασιακό περιβάλλον μιας επιχείρησης ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού. […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram