Βασική Χειρουργική των Οδοντικών Εμφυτευμάτων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Βασική Χειρουργική των Οδοντικών Εμφυτευμάτων», διάρκειας 114 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Οδοντιατρικό Τμήμα ΑΠΘ και θα υλοποιηθεί με φυσική παρουσία.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Νικόλαος Νταμπαράκης, Αν.Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ. O κ. Νταμπαράκης, έχει ικανό αριθμό δημοσιεύσεων στα αντικείμενα της χειρουργικής των εμφυτευμάτων και της οστικής αναγέννησης, πλήθος ανακοινώσεων και ομιλιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια στον τομέα των οδοντικών εμφυτευμάτων. Η κλινική ενασχόληση του τα τελευταία χρόνια είναι αποκλειστικά στην αντιμετώπιση ασθενών με εμφυτεύματα.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές και Διδάκτορες των Τμημάτων Οδοντιατρικής ΑΠΘ και ΕΚΠΑ, ιδιώτες οδοντίατροι με πολυετή εμπειρία, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό. Ανάμεσά τους είναι ομιλητές με διεθνή προβολή όπως η κ. Νακοπούλου Κλεοπάτρα, ειδική στα αιμοπεταλιακά συμπυκνώματα και τους αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες, ο κ. Βαλαβάνης Κωνσταντίνος με διεθνή εμβέλεια στα θέματα που αφορούν την διαχείριση των μαλακών ιστών γύρω από τα εμφυτεύματα, ο προσθετολόγος καθηγητής του Tuffts USA Μιχαλάκης Κωνσταντίνος και πολλοί άλλοι.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή εκπαίδευσης των επαγγελματιών Οδοντιάτρων στις τεχνικές χειρουργικής τοποθέτησης των οδοντικών εμφυτευμάτων. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή σε βάθος θεωρητικών γνώσεων στο σύγχρονο αυτό γνωστικό αντικείμενο, αλλά και η πρακτική άσκηση που θα καταστήσει τους εκπαιδευομένους ικανούς να εφαρμόσουν τις ανωτέρω τεχνικές και δεξιότητες στην επαγγελματική τους πράξη

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η χειρουργική των οδοντικών εμφυτευμάτων διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο μόνο ως βασική θεωρητική γνώση και το παρόν πρόγραμμα προσφέρει τόσο εμβάθυνση των θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτική προκλινική και κλινική άσκηση στο αντικείμενο για τους οδοντιάτρους που επιθυμούν να εξασκήσουν το αντικείμενο στο οδοντιατρείο τους. Το ανωτέρω πρόγραμμα θα κατατεθεί επίσης προς έγκριση στο Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ώστε οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν αντίστοιχα μόρια συνεχιζόμενης οδοντιατρικής εκπαίδευσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν  τις βασικές έννοιες και την σχετική ορολογία που αφορούν το αντικείμενο των οδοντικών εμφυτευμάτων, να γνωρίζουν τις τεχνικές τοποθέτησης εμφυτευμάτων, να καταρτίζουν το σχέδιο θεραπείας, να ερμηνεύουν τις ακτινογραφίες, να γνωρίζουν τις δυνατότητες διατήρησης και αύξησης του διαθέσιμου οστού, τις πιθανές επιπλοκές και την αντιμετώπισή τους, ώστε να λειτουργούν με γνώση και αποτελεσματικότητα στο οδοντιατρείο τους.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου Οδοντιατρικής και άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος που επιθυμούν να ενσωματώνουν το αντικείμενο των οδοντικών εμφυτευμάτων στην επαγγελματική τους πράξη.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι είναι κάτοχοι Πτυχίου Οδοντιατρικής και έχουν άδεια άσκησης Οδοντιατρικού Επαγγέλματος. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με θεωρητικά μαθήματα (διαλέξεις), πρακτικά εργαστηριακά σεμινάρια και με την παρακολούθηση αλλά και την εκτέλεση από τους συμμετέχοντες χειρουργικών επεμβάσεων σε ασθενείς που θα φέρουν οι ίδιοι, υπό την αυστηρή επίβλεψη των εκπαιδευτών του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1.      Οδοντιατρική Εμφυτευματολογία με μια ματιά, Jacques Malet, Francis Mora, Philippe Bouchard, Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα 2017

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

1η Θεματική Ενότητα: Εισαγωγή – Βιολογία – Φωτογραφία (12 ώρες)

Εισαγωγή – Πληροφορίες για το πρόγραμμα (Ν.Νταμπαράκης, 1 ώρα)
Ιστορία & Βιολογία εμφυτευμάτων (Λιλλής Θεόδωρος,  3 ώρες)
Ενδοστοματική Φωτογραφία (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση) (Λατίνος Φώτης, 8 ώρες)

2η Θεματική Ενότητα: Ιστορικό (9 ώρες)

Έλεγχος γνώσεων (Ν.Νταμπαράκης, 1 ώρα)
Ιστορικό – Επιλογή ασθενών – Συστηματικά νοσήματα (Πουλόπουλος Αθανάσιος, 3 ώρες)
Περιεγχειρητική  φαρμακευτική αγωγή (Λιλλής Θεόδωρος, 1 ώρα)
Τοπική αναισθησία στη χειρουργική στόματος (Νταμπαράκης Νικόλαος, 1 ώρα)
Ανατομικές προϋποθέσεις & θέσεις τοποθέτησης εμφυτευμάτων (Λιλλής Θεόδωρος, 1 ώρα)
Οργάνωση οδοντιατρείου & εξοπλισμός για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων (Φωτόπουλος Ιωάννης, 1 ώρα)
Βασικές χειρουργικές τεχνικές (τομές, κρημνοί, συρραφές) (πρακτική εκπαίδευση(Βαϊτσίδης Ζήσης. 1 ώρα)
Πρωτόκολλο τοποθέτησης εμφυτεύματος (Νταμπαράκης Νικόλαος, 1 ώρα)

3η Θεματική Ενότητα: Ακτινολογίας – Σχέδιο θεραπείας (7 ώρες)

Έλεγχος γνώσεων (Νταμπαράκης Νικόλαος, 1 ώρα)
Προεγχειρητικός  ακτινολογικός έλεγχος (Κονδυλίδου Αθηνά, 1 ώρα)
Απεικονιστικές τεχνικές στην εμφυτευματολογία (Δελαντώνη Αντιγόνη, 1 ώρα)
Ερμηνεία και διάγνωση αξονικής τομογραφίας (Κονδυλίδου Αθηνά, 2 ώρες)
Εφαρμογές αξονικής τομογραφίας στην καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων (πρακτική εκπαίδευση) (Δελαντώνη Αντιγόνη, 2 ώρες)

4η Θεματική Ενότητα: Προσθετική επί εμφυτευμάτων (9 ώρες)

Έλεγχος γνώσεων (Νταμπαράκης Νικόλαος, 1 ώρα)
Η νωδότητα και τα προβλήματα που προκαλεί στην αποκατάσταση (Λιλλής Θεόδωρος, 1 ώρα)
Προσθετική αποκατάσταση επί εμφυτευμάτων, (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση) (Μιχαλάκης Κωνσταντίνος, 7 ώρες)

5η Θεματική Ενότητα: Χειρουργικές επιπλοκές – Περιεμφυτευματικοί ιστοί – Laser (7 ώρες)

Έλεγχος γνώσεων (Νταμπαράκης Νικόλαος, 1 ώρα)
Άμεσες χειρουργικές επιπλοκές κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (Κούγιας Κωνσταντίνος, 1 ώρα)
Όψιμες χειρουργικές επιπλοκές κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (Κούγιας Κωνσταντίνος, 1 ώρα)
Αιτιοπαθογένεια περιεμφυτευματίτιδας (Βούρος Ιωάννης, 1 ώρα)
Πρωτόκολλα θεραπείας περιεμφυτευματίτιδας (Βούρος Ιωάννης, 1 ώρα)
Το laser στη χειρουργική στόματος & την εμφυτευματολογία (Στράκας Δημήτριος, 2 ώρες)

6η Θεματική Ενότητα: Αισθητική – Διατήρηση αποτελέσματος – Αναγεννητικές τεχνικές (9 ώρες)

Έλεγχος γνώσεων (Νταμπαράκης Νικόλαος, 1 ώρα)
Επούλωση μετεξακτικού φατνίου & απορρόφηση ακρολοφίας (Κούγιας Κωνσταντίνος, 1 ώρα)
Τεχνικές διατήρησης του όγκου του μετεξακτικού φατνίου (Φωτόπουλος Ιωάννης, 1 ώρα)
Προφίλ ανάδυσης & διατήρηση αισθητικού αποτελέσματος (Βαλαβάνης Κωνσταντίνος, 1 ώρα)
Ουλοβλεννογόνια προβλήματα & αναγεννητικές τεχνικές (Βαλαβάνης Κωνσταντίνος, 1 ώρα)
Εφαρμογές αναγεννητικών τεχνικών (Βαλαβάνης Κωνσταντίνος, 2 ώρες)
Διαχείριση μαλακών ιστών (Βαλαβάνης Κωνσταντίνος, 2 ώρες)

7η Ενότητα : Το ιγμόρειο και η διαχείρισή του στην Εμφυτευματολογία (7 ώρες)

Έλεγχος γνώσεων (Νταμπαράκης Νικόλαος, 1 ώρα)
Ανατομία & Φυσιολογία ιγμορείου άντρου (Λιλλής Θεόδωρος, 1 ώρα)
Παθολογία  ιγμορείου άντρου (Λιλλής Θεόδωρος, 1 ώρα)
Τεχνική ανοικτής ανύψωσης ιγμορείου (Λιλλής Θεόδωρος, 2 ώρες)
Τεχνικές κλειστής ανύψωσης ιγμορείου (Νταμπαράκης Νικόλαος, 2 ώρες)

8η Ενότητα: Αιμοπεταλιακά συμπυκνώματα (10 ώρες)

Έλεγχος γνώσεων (Νταμπαράκης Νικόλαος, 1 ώρα)
Τα αιμοπεταλιακά συμπυκνώματα στην οδοντιατρική (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση) (Νακοπούλου Κλεπάτρα – Βεσαλά Άννα-Μαρία, 9 ώρες)

9η Ενότητα: Άμεση μετεξακτική τοποθέτηση – Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων – Νομολογία (7 ώρες)

Έλεγχος γνώσεων (Νταμπαράκης Νικόλαος, 1 ώρα)
Έγγραφη συγκατάθεση, ηθικά, δεοντολογικά, νομικά προβλήματα (Νταμπαράκης Νικόλαος, 1 ώρα)
Αστική ευθύνη (Ζουπούδη Λεμονιά, 1 ώρα)
Επούλωση μετεξακτικού φατνίου & άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων (Λιλλής Θεόδωρος, 1 ώρα)
Χειρουργικές κατευθύνσεις στην άμεση μετεξακτική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (Λιλλής Θεόδωρος, 1 ώρα)
Υπολογιστικά καθοδηγούμενη άμεση μετεξακτική τοποθέτηση εμφυτευμάτων, (Νταμπαράκης Νικόλαος, Φωτόπουλος Ιωάννης, 2ώρες)

10η Ενότητα: Παρακολούθηση επεμβάσεων (4 ώρες)

Παρακολούθηση και συμμετοχή ως βοηθός σε επεμβάσεις χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων στη μεταπτυχιακή κλινική, (Νταμπαράκης Νικόλαος – Λιλλής Θεόδωρος, 4 ώρες)

11η Ενότητα: Εξέταση ασθενών – Σχέδιο Θεραπείας (4 ώρες)

Αρχική κλινική εξέταση των δύο ασθενών που θα φέρει ο  εκπαιδευόμενος, συμπλήρωση απαραίτητων εντύπων, προεγχειρητικός ακτινολογικός έλεγχος με CBCT, συζήτηση και κατάρτιση σχεδίου θεραπείας, (Λιλλής Θεόδωρος – Φωτόπουλος Ιωάννης, 4 ώρες)

12η Ενότητα: Χειρουργικές επεμβάσεις τοποθέτησης εμφυτευμάτων (4 ώρες)

Πραγματοποίηση των δύο χειρουργικών επεμβάσεων για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στους δύο ασθενείς (Νταμπαράκης Νικόλαος – Λιλλής Θεόδωρος, 4 ώρες)

13η Ενότητα: Χειρουργική αποκάλυψη των εμφυτευμάτων (2 ώρες)

Χειρουργική αποκάλυψη των εμφυτευμάτων που τοποθετήθηκαν στους δύο ασθενείς (Λιλλής Θεόδωρος – Φωτόπουλος Ιωάννης, 2 ώρες)

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (πρακτικό τεστ για κάθε ενότητα με την μορφή απαντήσεων σε πολλαπλής επιλογής ερωτήσεων στα θέματα της προηγούμενης ενότητας)

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι τα μέσα του προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος του προγράμματος είναι 7.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 3 δόσεις:

3.000 ευρώ με την υποβολή της αίτησης

2.000 ευρώ μέχρι 31/3/2023 και

2.000 ευρώ μέχρι 30/6/2023.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Πτυχίο Οδοντιατρικής

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

4. Βιογραφικό

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Διαμεσολάβηση για τον Δικηγόρο της Πράξης

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το […]

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Mετεκπαίδευση στη διαμεσολάβηση

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα καλύπτει ειδικότερες πτυχές της διαμεσολάβησης λαμβάνοντας υπόψιν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4640/2019 για την μετεκπαίδευση των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών. Υπό το πρίσμα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν ήδη αποδεδειγμένα βασικές γνώσεις στη διαμεσολάβηση, μπορούν να εμβαθύνουν […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους 3ος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους», διάρκειας 6 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί σε πέντε αυτοδύναμους κύκλους σπουδών κατά το […]

Medical Law and Bioethics “Patient autonomy: legal, medical and ethical considerations

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the 7th International Summer School: Medical Law and Bioethics “Patient autonomy: legal, medical and ethical considerations”, a 40-hour course, which will take place in […]

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (11ος κύκλος)

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (11ος κύκλος)”, διάρκειας […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram