Αστική Ευθύνη του Δημοσίου από Ζημιογόνο Δράση των Οργάνων του

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Αστική Ευθύνη του Δημοσίου από Ζημιογόνο Δράση των Οργάνων του" είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με την έννοια της αστικής ευθύνης του Δημοσίου, ως προς τις παραβιάσεις ή παραλείψεις των οργάνων της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής λειτουργίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα εξεταστεί ο θεσμός της αστικής ευθύνης του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., αναφορικά με την παραβίαση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως έμμεσος κατασταλτικός μηχανισμός για την τήρηση της αρχής της νομιμότητας. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για την ίδρυση αστικής ευθύνης του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., με ειδική αναφορά στη νομολογιακή και θεωρητική αντίληψη του ρυθμιστικού πεδίου των διατάξεων των άρθρων 104-106 ΕισΝΑΚ.

Μέσα από την ανάλυση περιπτώσεων αστικής ευθύνης του Δημοσίου, όσον αφορά την παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, τις παράνομες πράξεις και τις νόμιμες πράξεις των οργάνων του, θα καταδειχθεί η αστική ευθύνη του κράτους από νόμιμη κρατική δράση των οργάνων του, ενώ, μέσα από την παράθεση αποφάσεων των ευρωπαϊκών και των εθνικών δικαστηρίων με πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις, θα αναδειχθεί το δικαίωμα αποζημιώσεως λόγω της προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας από δηλώσεις δημόσιων αρχών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν την αστική ευθύνη του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις των οργάνων του, να διακρίνουν τις πράξεις που μπορούν να εγείρουν αστικές αξιώσεις λόγω αστικής ευθύνης, αλλά και να αποφεύγουν συμπεριφορές, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, από τις οποίες μπορεί να προκύψει αστική ευθύνη του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε τελειόφοιτους Νομικών Σχολών
  •  Υπαλλήλους με ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και υλοποίηση διοικητικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιακών δράσεων με καθήκοντα, όπως η εφαρμογή νομοθεσίας, η συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις, η αποφυγή δημιουργίας συνθηκών ευθύνης του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ από νόμιμες ή παράνομες πράξεις των οργάνων και παράλειψη καθηκόντων και η ενημέρωση για τις ευθύνες των υπαλλήλων και της διοικήσεως
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει τον έκτο κύκλο μαθημάτων για το Πρόγραμμα ''Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών'' με στόχο την εκπαίδευση διαμεσολαβητών, όπως προβλέπεται από το νόμο (Ν. 4640.2019). Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μπορούν στη συνέχεια […]

Σύμβουλος Ιατρικής Δεοντολογίας και Βιοηθικής (Medical Ethicist)

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στα αντικείμενα της Ιατρικής Δεοντολογίας και της Βιοηθικής. Το πρόγραμμα παρουσιάζει τις βασικές κατευθύνσεις της Ιατρικής Δεοντολογίας, ως κλάδου της Βιοηθικής, τόσο στην κλινική όσο και στην […]

Το Δίκαιο της Αστικής και Ποινικής Ευθύνης στην Υγεία

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων πάνω σε ζητήματα ιατρικής δεοντολογίας και ιατρικού λάθους στο πλαίσιο άσκησης ιατρικών πράξεων, καθώς και η κατανόηση του κανονιστικού πλαισίου για τα φάρμακα και τα εμβόλια. Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγή των εκπαιδευομένων […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Δεξιότητες Αυτοηγεσίας

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των συμμετεχόντων/ουσών σε δεξιότητες που αφορούν το πεδίο της αυτοηγεσίας, μέσα από τη θεωρία, την παροχή παραδειγμάτων, μελετών περίπτωσης και καλών πρακτικών. Η αυτοηγεσία αποτελεί ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπει στο άτομο να ηγηθεί […]

Ειδική Αγωγή: Δυσκολίες Μάθησης- Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Παρέμβαση

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους συστηματικών γνώσεων για την αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών με δυσκολίες μάθησης.  Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι κατηγορίες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των δυσκολιών μάθησης, που είναι αποτέλεσμα σχολικών ελλειμμάτων ή […]

Νομικά Αγγλικά

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Νομικά Αγγλικά» σχεδιάστηκε για όσους δραστηριοποιούνται στα νομικά επαγγέλματα (δικηγόρους, δικαστές, συμβολαιογράφους κλπ.), οι οποίοι έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γνώσης αγγλικών Β1 και άνω), αλλά χρειάζονται μεγαλύτερη άνεση και εξοικείωση με συγκεκριμένες εφαρμογές της, προκειμένου […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram