Αστική Ευθύνη του Δημοσίου από Ζημιογόνο Δράση των Οργάνων του

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Αστική Ευθύνη του Δημοσίου από Ζημιογόνο Δράση των Οργάνων του" είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με την έννοια της αστικής ευθύνης του Δημοσίου, ως προς τις παραβιάσεις ή παραλείψεις των οργάνων της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής λειτουργίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα εξεταστεί ο θεσμός της αστικής ευθύνης του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., αναφορικά με την παραβίαση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως έμμεσος κατασταλτικός μηχανισμός για την τήρηση της αρχής της νομιμότητας. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για την ίδρυση αστικής ευθύνης του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., με ειδική αναφορά στη νομολογιακή και θεωρητική αντίληψη του ρυθμιστικού πεδίου των διατάξεων των άρθρων 104-106 ΕισΝΑΚ.

Μέσα από την ανάλυση περιπτώσεων αστικής ευθύνης του Δημοσίου, όσον αφορά την παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, τις παράνομες πράξεις και τις νόμιμες πράξεις των οργάνων του, θα καταδειχθεί η αστική ευθύνη του κράτους από νόμιμη κρατική δράση των οργάνων του, ενώ, μέσα από την παράθεση αποφάσεων των ευρωπαϊκών και των εθνικών δικαστηρίων με πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις, θα αναδειχθεί το δικαίωμα αποζημιώσεως λόγω της προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας από δηλώσεις δημόσιων αρχών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν την αστική ευθύνη του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις των οργάνων του, να διακρίνουν τις πράξεις που μπορούν να εγείρουν αστικές αξιώσεις λόγω αστικής ευθύνης, αλλά και να αποφεύγουν συμπεριφορές, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, από τις οποίες μπορεί να προκύψει αστική ευθύνη του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε τελειόφοιτους Νομικών Σχολών
  •  Υπαλλήλους με ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και υλοποίηση διοικητικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιακών δράσεων με καθήκοντα, όπως η εφαρμογή νομοθεσίας, η συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις, η αποφυγή δημιουργίας συνθηκών ευθύνης του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ από νόμιμες ή παράνομες πράξεις των οργάνων και παράλειψη καθηκόντων και η ενημέρωση για τις ευθύνες των υπαλλήλων και της διοικήσεως
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Νομικά Αγγλικά

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Νομικά Αγγλικά» σχεδιάστηκε για όσους δραστηριοποιούνται στα νομικά επαγγέλματα (δικηγόρους, δικαστές, συμβολαιογράφους κλπ.), οι οποίοι έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γνώσης αγγλικών Β1 και άνω), αλλά χρειάζονται μεγαλύτερη άνεση και εξοικείωση με συγκεκριμένες εφαρμογές της, προκειμένου […]

Δημόσιες Συμβάσεις - Επίκαιρα και Κρίσιμα Ζητήματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την πρακτική σημασία των δημοσίων συμβάσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την υλοποίηση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και […]

Φαρμακευτικό Δίκαιο και Πρακτικές Εφαρμογές

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθεί ο εκπαιδευόμενος με το βασικό θεσμικό πλαίσιο του φαρμακευτικού δικαίου από την άποψη της λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης φαρμακείου, παράλληλα δε να ενημερωθεί για τις σύγχρονες σημαντικές εξελίξεις στον κλάδο αυτό και να […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Διαταραχές Προσωπικότητας: Cluster C σε Εφήβους και Ενήλικες

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης και κατάρτισης στις διαταραχές προσωπικότητας που βρίσκονται στην κατηγορία Γ και περιλαμβάνουν τις εξής διαταραχές: αποφευκτική, εξαρτητική και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας. Αναφέρονται οι βασικές αρχές αντιμετώπισης των διαταραχών με βάση […]

Banking and International Finance (Διεθνή Χρηματοοικονομικά)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Banking and International Finance - Διεθνή Χρηματοοικονομικά» στοχεύει στο να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την Τραπεζική Λειτουργία και Διοίκηση, να ενημερωθούν για τις Αγορές Χρήματος […]

Life Cycle Assessment (LCA) βάσει ISO 14040/14044

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις αρχές, τα εργαλεία και τις μεθόδους της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στο πλαίσιο του προγράμματος παρουσιάζεται η μεθοδολογία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (κατά […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram