Ανθεκτικότητα, Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το πρόγραμμα επιχειρεί να αναδείξει τη συμβολή των μεταφερόμενων δεξιοτήτων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Πρόκειται για δεξιότητες οι οποίες μπορούν να μεταφέρονται από το ένα επάγγελμα στο άλλο ή από έναν οργανισμό, κλάδο, θέση στην ιεραρχία ή εργασιακό χώρο στον άλλο. Οι μεταφερόμενες δεξιότητες καλύπτουν μια ευρύτερη γκάμα δεξιοτήτων, όπου περιλαμβάνουν και τις οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) και είναι χρήσιμες σε διάφορες πτυχές της εργασίας και της ζωής.

Ο σκοπός του προγράμματος "Ανθεκτικότητα, Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία" θα επιτευχθεί μέσα από τη θεωρητική παρουσίαση της κάθε δεξιότητας και τα εστιασμένα παραδείγματα που δίνουν μία πιο σαφή εικόνα του πώς επηρεάζουν οι δεξιότητες την εργασιακή καθημερινότητα.
Οι εκπαιδευόμενοι με την παρακολούθηση του προγράμματος θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες δεξιότητες και θα είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν και να τις αξιοποιούν στην εργασία και στη ζωή τους. Η αγορά εργασίας απαιτεί από τους εργαζόμενους να επιδεικνύουν ατομική ψυχική ανθεκτικότητα και να συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα του οργανισμού στον οποίο εργάζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μάθουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν την ψυχική ανθεκτικότητα στον χώρο εργασίας και τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ του ανθεκτικού ατόμου. Το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευόμενους/ες να αναπτύξουν νοητικά και πρακτικά την ανθεκτικότητά τους εφοδιάζοντάς τους με τα κατάλληλα εργαλεία που θα την ενισχύσουν. Επίσης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με τις έννοιες της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας στον χώρο της εργασίας και εκτός.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το πρόγραμμα παρουσιάζει βασικές διαστάσεις της ατομικής προσαρμοστικότητας και ευελιξίας, μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του προσαρμοστικού και ευέλικτου ατόμου. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μάθουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά αλλαγές στην καριέρα, στο εργασιακό περιβάλλον ή στην προσωπική ζωή. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη σημασία της εργασιακής ευελιξίας για τον οργανισμό και να συμβάλλουν σε αυτή, έχοντας αναπτύξει ατομική ευελιξία και προσαρμοστικότητά με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων και τεχνικών. Τέλος, στο πρόγραμμα διερευνάται η συνδυαστική προσέγγιση των τριών δεξιοτήτων -ανθεκτικότητας, προσαρμοστικότητας, ευελιξίας- ώστε οι εκπαιδευόμενοι/ες να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ τους και τις πρακτικές ανάπτυξης και εφαρμογής τους.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Το πρόγραμμα παρέχει μια διαδραστική εμπειρία εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την ανάγκη χρήσης των νέων ψηφιακών […]

Οργανωσιακή Ευελιξία και Προσαρμογή στον Εργασιακό Χώρο: Εργασιακές Δεξιότητες

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων ως προς τις έννοιες της ψυχολογικής ευελιξίας, της θετικής ψυχολογίας, της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας ως προς τις διαδικασίες μάθησης. Μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής […]

Εσωτερική Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Εργασιακές Δεξιότητες

Το πρόγραμμα Εσωτερική Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Εργασιακές Δεξιότητες (Business Communication) παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και εξοικείωση  με τις επαγγελματικές τεχνικές της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο.    Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται ο στρατηγικός ρόλος και η σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αξιολόγηση και βελτιστοποίηση […]

Εκπαίδευση σε Θέματα Εργασιακής Ευελιξίας και Επισφαλούς Απασχόλησης

Σκοπός του προγράμματος είναι η βαθύτερη κατανόηση του πλαισίου και των παραγόντων που προσδιορίζουν τη μεταβολή της παραδοσιακής τυπολογίας της εργασίας και της ανάδειξης της εργασιακής ευελιξίας ως αναγκαιότητας, καθώς και του περιεχομένου της. Η προσαρμοστικότητα των οργανισμών στην οργάνωση […]

Δημιουργική Γραφή: Ολοκλήρωση Δημιουργικού Έργου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή: Ολοκλήρωση Δημιουργικού Έργου» απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ένα γραπτό έργο υπό εξέλιξη και προσπαθούν να το ολοκληρώσουν επιτυχώς. Είτε αυτό το έργο είναι συλλογή ποιημάτων είτε συλλογή διηγημάτων, είτε νουβέλα, μυθιστόρημα, σενάριο ή θεατρικό […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram