Ανάπτυξη και Βελτίωση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους εκπαιδευόμενους όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Στην αγορά εργασίας λαμβάνουν χώρα σταδιακά σημαντικές αλλαγές, όπως η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή και η πρόοδος του διεθνούς εμπορίου. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται άμεσα με τη διαφοροποίηση των τάσεων ως προς τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επιλογή των υποψηφίων εργαζομένων.
Προς την κατεύθυνση αυτή, το πρόγραμμα επιχειρεί τη δημιουργία μίας «ομπρέλας» επαγγελματικών δεξιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τις πλέον περιζήτητες δεξιότητες, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και ταχέως μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι γνωστικές δεξιότητες, οι ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, οι διαπροσωπικές δεξιότητες και η αυτοηγεσία.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν τον τρόπο που επικοινωνούν με τα υπόλοιπα μέλη μίας ομάδας, μεταφέροντας πιο αποτελεσματικά τις ιδέες και τις σκέψεις τους. Παράλληλα, θα αποκτήσουν εξοικείωση με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων που σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις πράσινες τεχνολογίες. Επιπλέον, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τις ικανότητες αλληλεπίδρασης με τρίτους και συμβάλλουν στην προώθηση της διαδικασίας της επικοινωνίας. Σημαντικές είναι επίσης, οι δεξιότητες της αυτοηγεσίας, μέσω των οποίων το άτομο θα μπορεί να ηγηθεί του εαυτού του και κατ’ επέκταση θα μπορεί να ηγηθεί και να παρακινεί τους άλλους.
Η καινοτομία του προγράμματος βασίζεται στον συνδυασμό της θεωρητικής γνώσης με το πρακτικό μέρος της επιμόρφωσης, δημιουργώντας μία διαδραστική εμπειρία εκπαίδευσης. Μικρά κείμενα αναφοράς και παραδείγματα δράσης με πρακτικό σκέλος είναι ο βασικός άξονας της επιμορφωτικής διαδικασίας. Σύντομες μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις σε συγκεκριμένες θεματικές ως κατάθεση εμπειρίας και καλής πρακτικής αποτελούν επίσης, μέρος του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος.

Για να δείτε περισσότερα προγράμματα της κατεύθυνσης «Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων» πατήστε εδώ.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Το πρόγραμμα παρέχει μια διαδραστική εμπειρία εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την ανάγκη χρήσης των νέων ψηφιακών […]

Γνωστικές Επαγγελματικές Δεξιότητες

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, δίνοντας έμφαση στις γνωστικές δεξιότητες. Σε μια εποχή όπου το εργασιακό περιβάλλον συνεχώς μετεξελίσσεται, το πρόγραμμα εφοδιάζει το σύγχρονο εργαζόμενο με τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τον καταστήσουν ανταγωνιστικό […]

Δεξιότητες Αυτοηγεσίας

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των συμμετεχόντων/ουσών σε δεξιότητες που αφορούν το πεδίο της αυτοηγεσίας, μέσα από τη θεωρία, την παροχή παραδειγμάτων, μελετών περίπτωσης και καλών πρακτικών. Η αυτοηγεσία αποτελεί ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπει στο άτομο να ηγηθεί […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Στο εργαστήρι του Μιχάλη Μοδινού. Το έργο του και η κριτική

Ο Μιχάλης Μοδινός στράφηκε στη λογοτεχνία μετά από μια μακρά θητεία στη δοκιμιογραφία με επιστημονικά και άλλα κείμενα περιβαλλοντολογικού και οικολογικού ενδιαφέροντος. Η μαχητική του συμβολή στο οικολογικό κίνημα, καθώς και η εμπειρία του από τα χρόνια που εργάστηκε στις […]

Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling

Σκοπός του προγράμματος ‘’Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling’’ είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν το Criminal Profiling. Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγή των εκπαιδευόμενων σε έναν διεπιστημονικό τομέα που άπτεται της Εγκληματολογίας και της Δικαστικής […]

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γσπ-Gis) στην Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Εφαρμογών και Μέθοδοι Υλοποίησης

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γσπ - GIS) ως εργαλείου διαχείρισης και ανάλυσης γεωγραφικών πληροφοριών αλλά και ως σύγχρονου εκπαιδευτικού εργαλείου.  Παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Dexiotites.gr

Copyright © 2021 - 2022 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram