Ανάπτυξη και Βελτίωση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους εκπαιδευόμενους όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Στην αγορά εργασίας λαμβάνουν χώρα σταδιακά σημαντικές αλλαγές, όπως η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή και η πρόοδος του διεθνούς εμπορίου. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται άμεσα με τη διαφοροποίηση των τάσεων ως προς τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επιλογή των υποψηφίων εργαζομένων.
Προς την κατεύθυνση αυτή, το πρόγραμμα επιχειρεί τη δημιουργία μίας «ομπρέλας» επαγγελματικών δεξιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τις πλέον περιζήτητες δεξιότητες, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και ταχέως μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι γνωστικές δεξιότητες, οι ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, οι διαπροσωπικές δεξιότητες και η αυτοηγεσία.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν τον τρόπο που επικοινωνούν με τα υπόλοιπα μέλη μίας ομάδας, μεταφέροντας πιο αποτελεσματικά τις ιδέες και τις σκέψεις τους. Παράλληλα, θα αποκτήσουν εξοικείωση με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων που σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις πράσινες τεχνολογίες. Επιπλέον, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τις ικανότητες αλληλεπίδρασης με τρίτους και συμβάλλουν στην προώθηση της διαδικασίας της επικοινωνίας. Σημαντικές είναι επίσης, οι δεξιότητες της αυτοηγεσίας, μέσω των οποίων το άτομο θα μπορεί να ηγηθεί του εαυτού του και κατ’ επέκταση θα μπορεί να ηγηθεί και να παρακινεί τους άλλους.
Η καινοτομία του προγράμματος βασίζεται στον συνδυασμό της θεωρητικής γνώσης με το πρακτικό μέρος της επιμόρφωσης, δημιουργώντας μία διαδραστική εμπειρία εκπαίδευσης. Μικρά κείμενα αναφοράς και παραδείγματα δράσης με πρακτικό σκέλος είναι ο βασικός άξονας της επιμορφωτικής διαδικασίας. Σύντομες μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις σε συγκεκριμένες θεματικές ως κατάθεση εμπειρίας και καλής πρακτικής αποτελούν επίσης, μέρος του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος.

Για να δείτε περισσότερα προγράμματα της κατεύθυνσης «Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων» πατήστε εδώ.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Εσωτερική Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Εργασιακές Δεξιότητες

Το πρόγραμμα Εσωτερική Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Εργασιακές Δεξιότητες (Business Communication) παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και εξοικείωση  με τις επαγγελματικές τεχνικές της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο.    Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να […]

Οργανωσιακή Ευελιξία και Προσαρμογή στον Εργασιακό Χώρο: Εργασιακές Δεξιότητες

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων ως προς τις έννοιες της ψυχολογικής ευελιξίας, της θετικής ψυχολογίας, της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας ως προς τις διαδικασίες μάθησης. Μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής […]

Γνωστικές Επαγγελματικές Δεξιότητες

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, δίνοντας έμφαση στις γνωστικές δεξιότητες. Σε μια εποχή όπου το εργασιακό περιβάλλον συνεχώς μετεξελίσσεται, το πρόγραμμα εφοδιάζει το σύγχρονο εργαζόμενο με τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τον καταστήσουν ανταγωνιστικό […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Δημιουργία Δυναμικών Web Sites με το Joomla

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δημιουργία Δυναμικών Web Sites με το Joomla!» έχει ως σκοπό την εκμάθηση τόσο των βασικών όσο και προχωρημένων δυνατοτήτων του Joomla! μέσα από 13 εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζονται για τη δημιουργία ολοκληρωμένων και λειτουργικών […]

Διαπολιτισμική Μάθηση και Δεξιότητες

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, αφού αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά της νέας κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας και αποσαφηνιστούν οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής μάθησης, παρουσιάζονται οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες να αναπτυχθούν από τους μαθητές ώστε να αποτελέσουν τους αυριανούς πολίτες […]

Ντοκιμαντέρ: Θεωρία και Πράξη

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ντοκιμαντέρ: Θεωρία και Πράξη» έχει διττό στόχο: θεωρητικό και πρακτικό. Μέσα από μια ιστορική ανασκόπηση το πρόγραμμα εστιάζει στις διάφορες τάσεις και τα κινήματα που καθόρισαν το σύγχρονο ντοκιμαντέρ. Το ευρύ φάσμα κινηματογραφικών παραδειγμάτων που προσφέρεται αποσκοπεί […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2022 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram