Ανάπτυξη και Βελτίωση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους εκπαιδευόμενους όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Στην αγορά εργασίας λαμβάνουν χώρα σταδιακά σημαντικές αλλαγές, όπως η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή και η πρόοδος του διεθνούς εμπορίου. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται άμεσα με τη διαφοροποίηση των τάσεων ως προς τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επιλογή των υποψηφίων εργαζομένων.
Προς την κατεύθυνση αυτή, το πρόγραμμα επιχειρεί τη δημιουργία μίας «ομπρέλας» επαγγελματικών δεξιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τις πλέον περιζήτητες δεξιότητες, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και ταχέως μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι γνωστικές δεξιότητες, οι ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, οι διαπροσωπικές δεξιότητες και η αυτοηγεσία.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν τον τρόπο που επικοινωνούν με τα υπόλοιπα μέλη μίας ομάδας, μεταφέροντας πιο αποτελεσματικά τις ιδέες και τις σκέψεις τους. Παράλληλα, θα αποκτήσουν εξοικείωση με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων που σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις πράσινες τεχνολογίες. Επιπλέον, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τις ικανότητες αλληλεπίδρασης με τρίτους και συμβάλλουν στην προώθηση της διαδικασίας της επικοινωνίας. Σημαντικές είναι επίσης, οι δεξιότητες της αυτοηγεσίας, μέσω των οποίων το άτομο θα μπορεί να ηγηθεί του εαυτού του και κατ’ επέκταση θα μπορεί να ηγηθεί και να παρακινεί τους άλλους.
Η καινοτομία του προγράμματος βασίζεται στον συνδυασμό της θεωρητικής γνώσης με το πρακτικό μέρος της επιμόρφωσης, δημιουργώντας μία διαδραστική εμπειρία εκπαίδευσης. Μικρά κείμενα αναφοράς και παραδείγματα δράσης με πρακτικό σκέλος είναι ο βασικός άξονας της επιμορφωτικής διαδικασίας. Σύντομες μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις σε συγκεκριμένες θεματικές ως κατάθεση εμπειρίας και καλής πρακτικής αποτελούν επίσης, μέρος του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος.

Για να δείτε περισσότερα προγράμματα της κατεύθυνσης «Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων» πατήστε εδώ.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Το πρόγραμμα παρέχει μια διαδραστική εμπειρία εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την ανάγκη χρήσης των νέων ψηφιακών […]

Οργανωσιακή Ευελιξία και Προσαρμογή στον Εργασιακό Χώρο: Εργασιακές Δεξιότητες

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων ως προς τις έννοιες της ψυχολογικής ευελιξίας, της θετικής ψυχολογίας, της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας ως προς τις διαδικασίες μάθησης. Μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής […]

Εσωτερική Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Εργασιακές Δεξιότητες

Το πρόγραμμα Εσωτερική Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Εργασιακές Δεξιότητες (Business Communication) παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και εξοικείωση  με τις επαγγελματικές τεχνικές της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο.    Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Φωτογραφία: Τεχνολογία, Βασικές Τεχνικές και Ψηφιακές Δεξιότητες

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην τεχνολογία, στις βασικές φωτογραφικές τεχνικές λήψης καθώς επίσης στη βασική ορολογία που αφορά την επεξεργασία φωτογραφικής εικόνας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα γίνει παρουσίαση των διαφόρων κατηγοριών ψηφιακών μηχανών και των […]

Παραμύθι και Θεατρική Παράσταση

Σκοπός του προγράμματος είναι να συσχετίσει μεθοδολογικά και να συνδέσει θεματικά το παραμύθι με τη θεατρική παράσταση, δηλαδή πώς το φανταστικό, αφηγηματικό κειμενικό είδος που πρόκειται να μεταγραφεί σε δραματικό κείμενο και προορίζεται να παρασταθεί στο θέατρο θα μετατραπεί τελικά […]

Ειδική Αγωγή: Δυσκολίες Μάθησης - Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Παρέμβαση

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους συστηματικών γνώσεων για την αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών με δυσκολίες μάθησης.  Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι κατηγορίες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των δυσκολιών μάθησης, που είναι αποτέλεσμα σχολικών ελλειμμάτων ή […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram