Ανάλυση Συμπεριφοράς

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Ανάλυση Συμπεριφοράς σε 5 κατευθύνσεις.

Τα μαθήματα "Ανάλυσης Συμπεριφοράς" υλοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

 

Πιστοποίηση και Μοριοδότηση σε πέντε κατευθύνσεις: 

 • Ειδική Αγωγή
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Ψυχική Υγεία
 • Υγεία
 • Διοίκηση

 

Μοριοδότηση με:

2 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές)

0.5 μονάδα για θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους επαγγελματίες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, εφόσον θα τους παράσχει ένα επιστημονικό εργαλείο έτσι ώστε να διαμορφώνουν κατά βέλτιστο τρόπο τη συμπεριφορά των ιδίων και το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.

 

Ο κάθε επιμορφούμενος με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος:

 • θα μπορεί να ερμηνεύει αιτίες ‘‘ψυχολογικών ’’ φαινόμενων: τρόπος σκέψης, αντίληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, συναισθήματα, ανάπτυξη κινήτρων, δημιουργικότητα κ.λπ., μέσω
  i) μεθοδικής παρατήρησης,
  ii) εφαρμογής αρχών καθορισμού συμπεριφοράς,
  iii) πειραματικής ρύθμισης του περιβάλλοντος.
 • θα είναι σε θέση να λύνει ποικίλα προβλήματα στην επαγγελματική αλλά και προσωπική του ζωή, με τη διαφορική ενίσχυση και αναδιαμόρφωση (shaping) ωφέλιμων συμπεριφορών.

Η εφαρμογή οποιασδήποτε θετικής επιστήμης προϋποθέτει τη γνώση αυτής. Η θεματολογία του προγράμματος (curriculum) περιλαμβάνει:

 • τον εννοιολογικό προσανατολισμό
 • τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και αρχές της συμπεριφοριστικής προσέγγισης, καταλήγοντας
 • σε εκπαίδευση των εφαρμογών της επιστήμης στο εκάστοτε πλαίσιο δραστηριότητας.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι, αφενός για τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, η βελτίωση της ικανότητάς του να ερμηνεύει επιστημονικά τους λόγους για τους οποίους ο εκάστοτε άνθρωπος, σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει και, αφετέρου, όποτε οι συνθήκες το απαιτούν, να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει γεγονότα προκειμένου να αλλάξει την πορεία αυτών των ψυχολογικών φαινομένων. Αντί να αποδίδει τη συμπεριφορά σε υποθετικές, μυστηριώδεις δραστηριότητες του νου, να ερμηνεύει το κάθε ψυχολογικό φαινόμενο ως απόρροια μακροπρόθεσμης αλληλεπίδρασης του οργανισμού με τα φυσικά γεγονότα της ζωής του (επιβράβευση και επικρίσεις, αποδοχή και απόρριψη, επιτυχία και αποτυχία).
Για τους ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, ειδικούς υγείας και άλλους επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση συνθηκών με στόχο την ανάπτυξη ή τη βελτίωση της συμπεριφοράς των άλλων το πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στην ερμηνεία της προέλευσης της συμπεριφοράς με άμεσες και αποτελεσματικές εφαρμογές στο χώρο δραστηριοποίησής τους.

Θεματικές Ενότητες

Θεματική ενότητα 1η : Η πειραματική ανάλυση και η επιστημονική ερμηνεία ψυχολογικών φαινομένων                                                                 

Θεματική ενότητα 2η: Προκαλούμενη συμπεριφορά                                                                                                                          

Θεματική ενότητα 3η:  Συντελεστική συμπεριφορά                                                                                                                              

Θεματική ενότητα 4η: Τα «κίνητρα»: ο καθορισμός της ενισχυτικής δύναμης                

Θεματική ενότητα 5η: Προγράμματα ενίσχυσης: η μακροπρόθεσμη σχέση δράσεων – συνεπειών      

Θεματική ενότητα 6η:  Αρνητική ενίσχυση και τιμωρία  

Θεματική ενότητα 7η:  Πολύπλοκες συντελεστικές διακρίσεις                    

Θεματική ενότητα 8η: Πρακτική άσκηση με ειδίκευση «Διοίκηση» ή «Διαπολιτισμική εκπαίδευση» ή «Ειδική Αγωγή» ή «Yγεία» ή «Ψυχική Υγεία»

Σε ποιούς απευθύνεται
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ / ΤΕΙ / Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής και Ιδιωτικών Κολλεγίων από όλα τα γνωστικά πεδία.
 • Επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δεν προαπαιτεί καμία γνώση Ψυχολογίας.

 

Οφέλη για κάθε επιστημονική – επαγγελματική ομάδα

 

Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων - Ειδικής και Γενικής Αγωγής

Βελτιώνουν την κατανόησή τους για τη φύση και την προέλευση όλων των φαινομένων της μάθησης, των μαθησιακών δυσκολιών και της προβληματικής συμπεριφοράς στον εκπαιδευτικό χώρο, ενώ αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Η γνώση αυτή θα ενισχύσει την ικανότητά τους να ρυθμίζουν δημιουργικά, αρμονικά και γόνιμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα χωρίς την εφαρμογή τιμωρίας και απειλών τιμωρίας. Κατανοούν καλύτερα το ρόλο του οικογενειακού περιβάλλοντος στη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο, και αξιοποιούν τη συνεργασία τους με τους γονείς των μαθητών τους. Αποκτούν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις για την μετουσίωση της εκτεταμένης και συνεχώς αναπτυσσόμενης ερευνητικής βιβλιογραφίας στην επιστήμη της συμπεριφοράς σε αναδιαμόρφωση ωφέλιμης συμπεριφοράς. Η ένταξή τους στην Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς εγγυάται μια μακρόχρονη αλληλεπίδραση και συνεργασία με επαγγελματίες και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και την παροχή καθοδήγησης για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους και την εν δυνάμει επαγγελματική τους πιστοποίηση ως αναλυτές της συμπεριφοράς.

Ψυχολόγοι – Ψυχίατροι – Εργοθεραπευτές – Λογοθεραπευτές - Κοινωνικοί Λειτουργοί - Εργαζόμενοι στο χώρο της ψυχικής υγείας

Βελτιώνουν την κατανόησή τους για τη φύση και την προέλευση όλων των φαινομένων της ψυχοπαθολογίας, καθώς και την αποτελεσματικότητά τους στο σχεδιασμό και την παροχή θεραπευτικών παρεμβάσεων. Αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να αξιοποιήσουν την εκτεταμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη ερευνητική βιβλιογραφία στην επιστήμη της συμπεριφοράς. Η ένταξή τους στην Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς εγγυάται μια μακρόχρονη αλληλεπίδραση και συνεργασία με επαγγελματίες και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της ψυχικής υγείας, καθώς και την παροχή καθοδήγησης για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους και την εν δυνάμει επαγγελματική τους πιστοποίηση ως αναλυτές της συμπεριφοράς.

Γιατροί – Φυσιοθεραπευτές – Νοσηλευτές - Εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας

Αφενός, βελτιώνουν την κατανόησή τους για τη φύση και την προέλευση συμπεριφορών που σχετίζονται άμεσα με την υγεία, όπως για παράδειγμα το κάπνισμα, η υπερβολική ή ανεπαρκής κατανάλωση τροφής, , η κατανάλωση ψυχοδραστικών ουσιών, η μη ενασχόληση με σωματική άσκηση, και η σεξουαλική δυσλειτουργία, ενώ αφετέρου αυξάνουν την αποτελεσματικότητά των παρεμβάσεών τους, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη συμπεριφορά του ασθενούς και του περιβάλλοντός του. Αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για να αξιοποιήσουν στο έπακρον την εκτεταμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη ερευνητική βιβλιογραφία στην επιστήμη της συμπεριφοράς. Η ένταξή τους στην Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς εγγυάται μια μακρόχρονη αλληλεπίδραση και συνεργασία με επαγγελματίες και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της υγείας, καθώς και την παροχή καθοδήγησης για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους και την εν δυνάμει επαγγελματική τους πιστοποίηση ως αναλυτές της συμπεριφοράς.

Στελέχη Επιχειρήσεων / Σύμβουλοι Επιχειρήσεων / Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ)

Βελτιώνουν την κατανόησή τους για τη φύση και την προέλευση όλων των φαινομένων συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας και την αγορά συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, της καταναλωτικής συμπεριφοράς, του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, της ηγεσίας κ. ά., ενώ αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους στην οργάνωση εργασιακών πλαισίων που εξασφαλίζουν υψηλή παραγωγικότητα χωρίς την εφαρμογή της τιμωρίας, που αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων φαινομένων όπως κλοπή, συχνές απουσίες, επιθετικότητα, σεξουαλική παρενόχληση, εξουθένωση και περιορισμένη δημιουργικότητα ή ανάληψη πρωτοβουλιών. Αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για την αξιοποίηση της εκτεταμένης και συνεχώς αναπτυσσόμενης ερευνητικής βιβλιογραφίας στην επιστήμη της συμπεριφοράς. Η ένταξή τους στην Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς εγγυάται μακρόχρονη καθοδήγηση για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την παροχή καθοδήγησης για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους και την εν δυνάμει επαγγελματική τους πιστοποίηση ως αναλυτές της συμπεριφοράς .
Κοινωνικοί Λειτουργοί – Κοινωνικοί επιστήμονες – Εργαζόμενοι στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής, και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Βελτιώνουν την κατανόησή τους για τη φύση και την προέλευση όλων των φαινομένων συμπεριφοράς στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, και αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους στη ρύθμιση κοινωνικών πλαισίων που μπορούν να διασφαλίσουν το δικαίωμα στην ποιότητα ζωής, μέσω της αύξησης αποδοχής των βασικών δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης, της τήρησης νόμων και κανόνων, της σωφρονιστικής μεταρρύθμισης και της «πράσινης» συμπεριφοράς. Η γνώση που θα αποκτήσουν θα τους είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν φαινόμενα όπως προσαρμογή προσφύγων-μεταναστών, ξενοφοβία και ρατσισμός, διαφθορά, παραβίαση νόμιμων δικαιωμάτων, και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για την αξιοποίηση της εκτεταμένης και συνεχώς αναπτυσσόμενης ερευνητικής βιβλιογραφίας στην επιστήμη της συμπεριφοράς, με στόχο τη διαμόρφωση των αξιών που χαρακτηρίζουν έναν σύγχρονο σκεπτόμενο άνθρωπο. Η ένταξή τους στην Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς εγγυάται μακρόχρονη αλληλεπίδραση με αναλυτές της συμπεριφοράς, και την παροχή καθοδήγησης για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους και την εν δυνάμει επαγγελματική τους πιστοποίηση ως αναλυτές της συμπεριφοράς.

 

Καλλιτέχνες – Αθλητές – Προπονητές - Εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας

Βελτιώνουν την κατανόησή τους για τη φύση και την προέλευση της δημιουργικής πράξης, της λεγόμενης έμπνευσης και ανάγκης αναγνώρισης από το ευρύ κοινό, προκειμένου να αυξήσουν την ευρηματικότητα τους μέσω ενίσχυσης της μεταβλητότητας της δημιουργικής συμπεριφοράς αλλά και της μακροχρόνιας καταβολής προσπαθειών, μέσω στοχευμένης ενθάρρυνσης των συνεργατών τους, και παρουσίασης επιτευγμάτων σε ένα πλαίσιο κατάλληλα διαμορφωμένο προς αποδοχή πρωτότυπων δράσεων. Αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για την μετουσίωση της εκτεταμένης και συνεχώς αναπτυσσόμενης ερευνητικής βιβλιογραφίας στην επιστήμη της συμπεριφοράς, σε διαμόρφωση κινήτρων και αξιών. Η ένταξή τους στην Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς εγγυάται μακρόχρονη αλληλεπίδραση με αναλυτές της συμπεριφοράς, και την παροχή καθοδήγησης για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους και την εν δυνάμει επαγγελματική τους πιστοποίηση ως αναλυτές της συμπεριφοράς.

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 600 ώρες (συνολικά 90 ώρες διά ζώσης εκπαίδευση ή σύγχρονη τηλεκπαίδευση και 510 ώρες θεωρία, πρακτική άσκηση και εργασία) και ολοκληρώνεται σε επτά μήνες.

 

Τα μαθήματα του εκπαιδευτικού κύκλου θα διεξαχθούν τα κάτωθι Σάββατα και ώρες 13.00 έως 19.00:

  

24/02/2024, 02/03/2024, 09/03/2024,, 23/03/2024, 30/03/2024, 06/04/2024, 13/04/2024,, 20/04/24, 27/04/24, 11/05/24, 18/05/24, 25/05/24, 01/06/24, 08/06/24, 15/06/24

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Ρόμπερτ Τσάρλς Μέλλον

Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου – Συγγραφέας – Θεμελιωτής της διάδοσης της Ανάλυσης Συμπεριφοράς στην Ελλάδα.

Ο Ρόμπερτ Μέλλον γεννήθηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης και ζει στην Ελλάδα από το 1995. Είναι καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας με πειραματικές προσεγγίσεις συμπεριφοράς στο Πάντειο Πανεπιστήμιο όπου διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας και ίδρυσε το Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς. Σπούδασε Ψυχολογία στο University of North Carolina στο Charlotte (B.A.) και στο Greensboro (M.A. και Ph.D) και ολοκλήρωσε την πρακτική άσκησή του στο New York University-Bellevue Hospital Clinical Psychology Internship Program. Τιμήθηκε με δύο δίχρονα postdoctoral fellowships στην πειραματική ψυχολογία, στο State University of New York στο Binghamton και στο Columbia University.
Έχει διδάξει την ψυχολογία της συμπεριφοράς σε δέκα χώρες. Είναι συγγραφέας πολυάριθμων άρθρων και βασικών εγχειριδίων. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της European Association for Behaviour Analysis και είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης της Συμπεριφοράς.

https://www.psychology.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=200

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Κλάδη - Κοκκίνου Μαρία

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια - Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς

Σαλμά Αναστασία

Υπ. Διδάκτωρ - Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς

Διάκος Στέφανος

Υπ. Διδάκτωρ - Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς

Δεσύπρη Αθηνά

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου

Αλούπη Αγγελική

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου

Κόστος Προγράμματος

Το Κόστος Παρακολούθησης ανέρχεται στα 600  και ρυθμίζεται σε 6 δόσεις.

 • 30% έκπτωση για: άνεργους, ΑμεΑ, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (διορισμένους ή μη διορισμένους) τρίτεκνους, πολύτεκνους.
 • 50% έκπτωση για: απόφοιτους του Παντείου Πανεπιστημίου.
 • 30% έκπτωση για τουλάχιστον πέντε εγγραφές.
 • 50% έκπτωση σε εργαζόμενους/ες του Παντείου Πανεπιστημίου και έως 2 θέσεις ανά 40 άτομα, με την προϋπόθεση ότι η σύμβαση εργασίας τους είναι σε ισχύ.

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής σας ανήκετε σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
Επιστροφή διδάκτρων
 ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. Μετά την εγγραφή σας, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται. Τα δίδακτρα δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενο κύκλο του σεμιναρίου, εφόσον συσταθεί τμήμα.

 

Δυνατότητα υποβολής αιτήματος υποτροφίας με πλήρη απαλλαγή του κόστους συμμετοχής: Παρέχεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων υποτροφίας βάσει της Κοινωνικής Πολιτικής Εκπτώσεων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, σε ανέργους που διαθέτουν δελτίο ανεργίας συνεχούς διαστήματος 18 μηνών και άνω, κατόπιν κλήρωσης.

 

Υποβολή αίτησης & δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής και αποστείλατε τα κάτωθι δικαιολογητικά (σε αρχείο PDF) στην ηλεκτρονική δ/νση αλληλογραφίας  behavior.kedivim@panteion.gr 
 1. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής (θα σας αποσταλούν οδηγίες στο e-mail σας και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού μετά την υποβολή αίτησης εγγραφής και αποστολής των συνημμένων δικαιολογητικών).
 4. Αντίστοιχο δικαιολογητικό για κάθε κατηγορία ειδικής έκπτωσης.
Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας ή/και σε προσωπικό χώρο του εκπαιδευόμενου.

Η εποπτεία της πρακτικής άσκησης (5 συνεδρίες μιας ώρας περίπου) πραγματοποιείται είτε διά ζώσης (στο Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς του Παντείου) είτε μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν συμφωνίας μεταξύ επόπτη και εκπαιδευομένου.

Γλώσσα Διδασκαλίας και Αξιολόγησης: Ελληνικά

Το Πρόγραμμα απαρτίζεται από:

 • Θεωρητική Κατάρτιση (διαλέξεις δια ζώσης)
 • Μελέτη Περιπτώσεων (Case Studies)
 • Βιωματικές Πρακτικές Εφαρμογές ανάλογα με το επαγγελματικό πλαίσιο δράσης του επιμορφούμενου (Επίβλεψη – Ανατροφοδότηση)
 • Εκτεταμένη Ατομική Ανάλυση

 

Τρόπος αξιολόγησης:

Επειδή η κάθε ενότητα του προγράμματος βασίζεται στις προηγούμενες, για την εξασφάλιση της προόδου του κάθε σπουδαστή απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 14 κουίζ κατά την πορεία των μαθημάτων. Τα κουίζ θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και απαιτούν 80% επιτυχία (θα πρέπει να ολοκληρώνονται με συγκεκριμένη σειρά αλλά ο κάθε σπουδαστής μπορεί να δοκιμάζεται στο κάθε κουίζ όσες φορές χρειάζεται με διαφορετικές ερωτήσεις μέχρι να επιτύχει).

Τελική εργασία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι σπουδαστές θα εργάζονται για την τελική εργασία τους η οποία θα είναι μια παρέμβαση για τη ρύθμιση της δικής τους συμπεριφοράς.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μετεκπαίδευσης οι επιμορφούμενοι/ες εκτός από το πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης, έχουν τη δυνατότητα εγγραφής ως τακτικά μέλη στην Ελληνική Κοινότητα Ανάλυσης Συμπεριφοράς, η οποία είναι παράρτημα του European Association for Behaviour Analysis

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

https://behavior.psy.panteion.gr  Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς.

https://www.behaviorism.panteion.gr Ελληνική Κοινότητα Ανάλυσης Συμπεριφοράς.

Σελίδα facebook Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς.

https://www.facebook.com/groups/217347537745/

Κανάλι youtube Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυση Συμπεριφοράς.

https://www.youtube.com/channel/UCUPii7aS3HQD7lyS6ncHUvQ?fbclid=IwAR33SbRFyjF7qhzxWZhz19B16Q7YcqIyqYx6HW9WTDv2rkLxBdIovM55mSQ

 

Στους εκπαιδευόμενους και στις εκπαιδευόμενες των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε αυτά, προσφέρεται πρόσβαση στις παρεχόμενες από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ετήσια Επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται σεμινάρια […]

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που […]

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Γυναίκες, Φύλο, Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση ενήλικων εκπαιδευόμενων (γυναικών και ανδρών) προκειμένου να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αναφέρονται στις έμφυλες διαστάσεις της πολιτικής, τις ιδιότητας του πολίτη και των πολιτικών δικαιωμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες. Στο πρόγραμμα […]

Ετήσια επιμόρφωση στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού […]

Νέες Τεχνικές και Μέθοδοι e-learning στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Θεματικές Ενότητες Σπόνδυλος 1 - Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση: Νομοθετικό πλαίσιο τρόποι υποστήριξης γονέων Διδακτική Ενότητα 1: Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση: Νομοθετικό πλαίσιο Διδακτική Ενότητα 2: Υποστήριξη γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Τηλεδιάσκεψη: Ανακεφαλαίωση/διευκρινίσεις Σπόνδυλος 2 -  Αξιολόγηση και […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram