Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R, διάρκειας 75 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας elearning του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Το πρόγραμμα παρέχει 4,5 ECTS.

Η R είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα στον οποίο όλοι έχουν πρόσβαση, μπορούν να κάνουν διορθώσεις και να τις δημοσιεύουν. Επιτρέπει στον κάθε χρήστη να αλληλοεπιδρά με άλλες γλώσσες, με αρχεία δεδομένων και άλλα στατιστικά πακέτα. Γι’ αυτό η ανάλυση δεδομένων με την R θεωρείται βασικό προσόν για την έρευνα και την αναζήτηση θέσης εργασίας. Το πρόγραμμα προσφέρει στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες την ικανότητα να καταλάβουν πως λειτουργεί η βασική δομή της R και να γράφουν κώδικα ώστε να εισάγουν δεδομένα από άλλα στατιστικά πακέτα, αρχεία και άλλα προγράμματα. Θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τεχνικές διαχείρισης δεδομένων, καθώς και να χρησιμοποιούν ευέλικτους και δημιουργικούς τρόπους σχεδίασης γραφημάτων. Θα ασχοληθούν με τη διερευνητική ανάλυση δεδομένων και θα μάθουν να υπολογίζουν στατιστικά μέτρα. Τέλος, θα εξοικειωθούν με τις έννοιες και τις τεχνικές της συσχέτισης και της παλινδρόμησης, θα εφαρμόσουν στατιστικές μεθόδους σε δείγματα και θα ασχοληθούν με βασικές γνώσεις machine learning.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙΠΑΕ, Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 10 ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Έναρξη προγράμματος: 01/04/2024

Λήξη προγράμματος: 31/08/2024

Διάρκεια: 75 (διδακτικές ώρες)

Κόστος: 350€

Παρέχεται εκπτωτική πολιτική: ΝΑΙ

Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης/ ECTS: NAI/ 4,5

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 24/01 έως 15/05

Διδακτικό προσωπικό

Χαράλαμπος Μπράτσας: https://www.iee.ihu.gr/staff/bratsas-charalampos/

Ιωάννης Αντωνίου: https://qa.auth.gr/el/cv/iantonio

Μυρτώ Παπαγεωργίου: https://www.linkedin.com/in/myrto-papageorgiou-8a7447a0/

Αλέξανδρος Αγγελίδης: https://www.linkedin.com/in/alexandros-angelidis-2b9a5224b/

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διοίκηση και στην Εκπαίδευση: Εργαλεία και Τεχνικές με τη χρήση του ChatGPT και του Gemini

Περιγραφή Προγράμματος Το διεθνώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί την προσαρμογή των εργαζομένων στην υιοθέτηση και εφαρμογή εργαλείων και πλατφορμών που κάνουν χρήση της ΤΝ, η οποία τους επιτρέπει αφενός να απαλλάσσονται από χρονοβόρες υποχρεώσεις και αφετέρου να αναπτύσσουν τις δημιουργικές […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους“, διάρκειας 6 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί σε πέντε αυτοδύναμους κύκλους σπουδών κατά το […]

Τεκμηριωμένη Παιδιατρική Διατροφή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τεκμηριωμένη Παιδιατρική Διατροφή», διάρκειας 208 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning και zoom meetings και θα […]

Βασική Χειρουργική των Οδοντικών Εμφυτευμάτων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Βασική Χειρουργική των Οδοντικών Εμφυτευμάτων», διάρκειας 114 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Οδοντιατρικό Τμήμα ΑΠΘ και θα υλοποιηθεί με […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram