Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης για επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης για επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας», διάρκειας 32 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από απόσταση, σε ημέρες και ώρες που θα καθοριστούν εκ των προτέρων, και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εκπαίδευσης μέσω συστημάτων τηλεκπαίδευσης, και πιο συγκεκριμένα με χρήση της πλατφόρμας Zoom  και Moodle.  Το πρόγραμμα παρέχει 5 ECTS.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση στους εκπαιδευόμενους, εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγής από τον άνθρακα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. Αυτό θα γίνει κυρίως με την κατάρτιση τους σε μια νέα μεθοδολογία ενεργειακού ελέγχου, του Ελέγχου Ενεργειακής Μετάβασης, η οποία πέραν των τυπικών στοιχείων ενός ενεργειακού ελέγχου περιλαμβάνει το σύστημα πολλαπλών οφελειών και τα σχέδια δράσης για την απαλλαγή από τον άνθρακα. Οι έλεγχοι αυτοί προτείνονται για πρώτη φορά στα πλαίσια του έργου EnTRAINER και το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έρχεται να καλύψει την ανάγκη εξοικείωσης με το περιεχόμενο τους, έτσι ώστε οι προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας να γίνουν πιο δελεαστικές για επενδύσεις ενώ ταυτόχρονα θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την απαλλαγή από τον άνθρακα στις επιχειρήσεις και την επίτευξη των εθνικών και Ευρωπαϊκών σχετικών στόχων. Το πρόγραμμα θα προσφέρει μια ανάλυση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης, των ψηφιακών εργαλείων και των χρηματοδοτικών μέσων που είναι σήμερα διαθέσιμα για την ακριβή ποσοτικοποίηση και την επιλογή των πιο υποσχόμενων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γρηγόρης Παπαγιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του ΑΠΘ και του ΠΔΜ, διδάκτορες του ΑΠΘ και μηχανικοί-εξειδικευμένοι ενεργειακοί ελεγκτές Γ’ κατηγορίας.

Έναρξη προγράμματος: 17Απριλίου 2024

Λήξη προγράμματος: 15 Ιουνίου 2024

Διάρκεια: (διδακτικές ώρες) 32

Η διδασκαλία θα γίνεται απογεύματα Τετάρτης και πρωϊνά Σαββάτου μέχρι τις 25 Μαΐου 2024 και στη συνέχεια θα εκπονηθεί ειδική εργασία η οποία και θα παρουσιαστεί και θα αξιολογηθεί στις 15 Ιουνίου 2024.

Κόστος: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό έργο  ‘EnTRAINER – Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης για επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας’ και προσφέρεται δωρεάν στους συμμετέχοντες.

Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης 5 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (επιπέδου 6 του ΕΠΕΠ)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από  26/3/2024 έως 13/4/2024.

Διδακτικό προσωπικό

1Γρηγόρης ΠαπαγιάννηςΚαθηγητής Τμήμα ΗΜΜΥ, ΑΠΘ
2Γεώργιος ΧριστοφορίδηςΚαθηγητής Τμήμα ΗΜΜΥ, Παν. Δ. Μακεδονίας
3Χαράλαμπος ΔημουλιάςΚαθηγητής Τμήμα ΗΜΜΥ, ΑΠΘ
4Παντελής ΜπίσκαςΚαθηγητής Τμήμα ΗΜΜΥ, ΑΠΘ
5Άγγελος ΜπουχουράςΑν. Καθηγητής Τμήμα ΗΜΜΥ, Παν. Δ. Μακεδονίας
6Δημήτριος ΤαμπάκηςΔιδάκτορας Ηλ/γος Μηχανικός
7Νικόλαος ΛέτταςΔιπλ. Ηλ/γος Μηχανικός και Μηχανικός
8Νικόλαος ΠασιαλήςΔιπλ. Ηλ/γος Μηχανικός και Μηχανικός
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διοίκηση και στην Εκπαίδευση: Εργαλεία και Τεχνικές με τη χρήση του ChatGPT και του Gemini

Περιγραφή Προγράμματος Το διεθνώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί την προσαρμογή των εργαζομένων στην υιοθέτηση και εφαρμογή εργαλείων και πλατφορμών που κάνουν χρήση της ΤΝ, η οποία τους επιτρέπει αφενός να απαλλάσσονται από χρονοβόρες υποχρεώσεις και αφετέρου να αναπτύσσουν τις δημιουργικές […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Δημόσιο και ιδιωτικό χρέος: νομικές και ιδεολογικές εξελίξεις κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Δημόσιο και ιδιωτικό χρέος: νομικές και ιδεολογικές εξελίξεις κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο”, διάρκειας 22 διδακτικών ωρών, το οποίο […]

Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ», διάρκειας 70 διδακτικών ωρών, το οποίο θα […]

Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής”, διάρκειας 42 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  και θα υλοποιηθεί […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram