Κεδιβιμ

ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ - Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση για πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ - Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μονάδες ECVET

ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ - Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενημέρωση για πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μονάδες ECVET

ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΘ - Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ενημέρωση για πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μονάδες ECVET

ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών

Ενημέρωση για πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών. Μονάδες ECVET

ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΜΠ- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ενημέρωση για πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης μέσω των Κεδιβιμ ΕΜΠ. Μονάδες ECVET

ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ - Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ενημέρωση για πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης μέσω των Κεδιβιμ ΑΠΘ. Μονάδες ECVET

ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστήμιου Πειραιώς

Ενημέρωση για πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης μέσω των Κεδιβιμ Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Μονάδες ECVET

ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ - Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ενημέρωση για πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης μέσω των Κεδιβιμ ΕΑΠ. Μονάδες ECVET

ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ενημέρωση για πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης μέσω των Κεδιβιμ ΔΠΘ. Μονάδες ECVET

ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ενημέρωση για πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης μέσω των Κεδιβιμ Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μονάδες ECVET

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram