ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ - Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αποστολή του ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ

Στα 100 χρόνια της ζωής του, το ΟΠΑ έχει αποτελέσει βασικό εκπαιδευτικό πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, έχοντας εκπαιδεύσει ένα μεγάλο μέρος του ανώτερου στελεχιακό δυναμικού της οικονομικής και επιχειρησιακής ζωής της χώρας. Ξεκινώντας την δεύτερη 100ετία της ζωής του, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των καιρών, χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, το ΟΠΑ προσφέρει μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ προγράμματα επιμόρφωσης στο ευρύ κοινό, τόσο σύγχρονα (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, μέσω live streaming), όσο και ασύγχρονα (eLearning).
Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ ιδρύθηκε με το Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 1/τΒ/04-01-2018). Αποτελεί μονάδα του ΟΠΑ και είναι διάδοχος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ/ΟΠΑ). Το ΚΕΔΙΒΙΜ λειτουργεί στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3642/τΒ/27-08-2018. Διοικείται από το Συμβούλιο του Κέντρου, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης, έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος και τον Διευθυντή. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί το ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ έρχονται ως προτάσεις στο Συμβούλιο από το ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό προσωπικό του ιδρύματος, αξιολογούνται και προωθούνται για έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο.
Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι και τα κατά παραγγελία ενδοεταιρικά προγράμματα, τα οποία σχεδιάζονται ακριβώς στις ανάγκες της συνεργαζόμενης επιχείρησης. Από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου το 2018 έως και σήμερα έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 50 τέτοια προγράμματα.
Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση και το εύρος των διεθνών συνεργασιών των στελεχών του ΟΠΑ έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα εξωστρέφειας, πρωτοπορίας, και επιμονής στην αριστεία που, στην περίπτωση του ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ, έχει μεταφραστεί σε προγράμματα υψηλής στάθμης, που λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων, και μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην αγορά εργασίας. Σας παροτρύνουμε να εξερευνήσετε τα προγράμματα που προσφέρουμε και να βρείτε αυτό ή αυτά που σας ταιριάζουν για το επόμενο βήμα της επαγγελματικής σας κατάρτισης.

Προγράμματα κατά παραγγελία για το Ανθρώπινο Δυναμικό εταιρειών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ

Η εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικoύ μιας εταιρείας ή οργανισμού είναι κρίσιμης σημασίας για την ευρωστία και την ανάπτυξή του. 
Μια βασική αποστολή του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημιου Αθηνών (ΟΠΑ) είναι η παροχή κατά παραγγελία προγραμμάτων εκπαίδευσης στο Ανθρώπινο Δυναμικό εταιρειών και οργανισμών. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων προσαρμόζεται πλήρως, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψην τις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού, και προέρχεται από τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

 • Επιχειρηματικότητα
 • Μάνατζμεντ & Στρατηγική
 • Μάρκετινγκ & Πωλήσεις
 • Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας
 • Χρηματοοικονομικά & Λογιστική

Συχνά χρησιμοποιούνται ως βάση τα δοκιμασμένα προγράμματα καταλόγου, που διατίθενται τακτικά στο ευρύ κοινό. 
Για περισσότερες πληροφορίες, τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού των ενδιαφερόμενων εταιρειών μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕΔΙΒΙΜ τηλεφωνικά (210 8203912) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο ([email protected]). 

Εντός των ετών 2018-2021 έχουν υλοποιηθεί από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ,  τα ακόλουθα ενδοεταιρικά προγράμματα (η λίστα δεν είναι πλήρης):

 1. Εκπαίδευση Στελεχών του Ιατρικού Κέντρου σε Ψηφιακή Μεταρρύθμιση και Διερεύνηση της Ετοιμότητας στην Αλλαγή, Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ
 2. Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς και Λήψη Διαβίβαση και Εκτέλεση Εντολών σε κινητές Αξίες (Α1) για Στελέχη της Alpha Bank, Άλφα Τράπεζα ΑΕ
 3. Ενδυνάμωση των Δεξιοτήτων των Στελεχών των ΕΛΠΕ, Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ
 4. Διοίκηση Λιανεμπορίου για στελέχη της ΑΒ Βασιλόπουλος, ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ
 5. In house training in Business Analytics With Big Data, Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ
 6. Κατάρτιση Στελεχών της E.Y. στο Φορολογικό Δίκαιο, ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
 7. Train the trainers program in practical data science with Python, National University of Ireland, Galway
 8. Πιστοποίηση Β για στελέχη της Alpha Bank, Άλφα Τράπεζα ΑΕ
 9. Educational Program for MSc students of Korea Maritime University in: 1. Shipping Finance, Management and Investments 2. Business Decisions in Shipping and Data Models, Korea Maritime and Ocean University
 10. Alpha Bank training in Business Analytics With Big Data, Άλφα Τράπεζα ΑΕ
 11. Αποτελεσματικές Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης με Προμηθευτές, Μυτιληναίος ΑΕ
 12. Onlne Marketing: Tools and App, Samsung Electronics Hellas
 13. Εκπαίδευση στις Διαπραγματεύσεις στην Ακαδημία Πίστης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
 14. Διαπραγματευτικές Ικανότητες, Coventry University
 15. Κωτσόβολος – Εκπαίδευση σε Python και Επεξεργασία Δεδομένων, Dixons South East Europe Α.Ε.Β.Ε.
 16. Digital Marketing & Φαρμακευτική Αγορά, MENARINI Hellas
 17. Executive Program in Retailing, Dixons South East Europe Α.Ε.Β.Ε.
 18. Transfer Pricing για Στελέχη της ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 19. Σεμινάριος Επιμόρφωσης – Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς σε Στελέχη της Alpha Bank, Άλφα Τράπεζα ΑΕ
 20. Innovation and Design Thinking in Mobile Applications and Services, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων
 21. Ενδυνάμωση των Δεξιοτήτων των Εργασιακών Συμβούλων Εργοδοτών του ΟΑΕΔ, Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
 22. Certificate in Patient Experience Program, KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη ΑΕ
 23. Ανάπτυξη Κουλτούρας προσανατολισμού στον Πελάτη, BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
 24. Groupama Life Strategy, Groupama Φοίνιξ ΑΕΑΕ
 25. Samsung Innovation Campus – Upskilling Digitally, Samsung Electronics Hellas
 26. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Βασικές Αρχές του eCommerce: ePharmacy Sector, Advance Pharmacies ΑΕ
 27. Retail 4.0 - A glimpse in the future: Digital Transformation and Omnichannel Retailing για μέλη του ECR Ελληνική Επιτροπή, ECR
 28. Διαχείριση της Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience) σε Πολύ-καναλικό Περιβάλλον και Αξιοποίηση Δεδομένων, Boehringer Ingelheim
 29. Αποτελεσματική Χρήση Μέσων και Εργαλείων Ψηφιακού Μάρκετινγκ, LEO Pharmaceutical Hellas
 30. Digital Marketing Trends, Strategy and Tools, Vodafone ΑΕ
 31. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε διοίκηση επιχειρήσεων, Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών
 32. Φορολογία εισοδήματος και Transfer Pricing για στελέχη της Grant Thornton, Grant Thornton AE
 33. Στρατηγικές Διαπραγματεύσεων και Διαχείρισης Σχέσεων στο ΙΚΕΑ, ΙΚΕΑ
 34. Elearning Σεμινάριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις Εισηγμένες Εταιρείες, Άλφα Τράπεζα ΑΕ
 35. Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς – Σεμινάριο Επιμόρφωσης Α1-Δ σε στελέχη της Alpha Bank, Άλφα Τράπεζα ΑΕ

Τι είναι οι μονάδες ECVET στο ΚΕΔΙΒΙΜ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών;

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training), το οποίο ακολουθεί τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009, για τη θέσπιση του Eυρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύστημα αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.


Η εφαρμογή του ECVET στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνει: α) την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET, β) τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απονέμονται βαθμοί ECVET και όσοι περατώνουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το  Πρόγραμμα, μαζί με το εκάστοτε Πιστοποιητικό, θα λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass, το οποίο συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου Πιστοποιητικού και μπορεί να αξιοποιηθεί για εύρεση εργασίας ή/και τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε αυτό περιγράφονται αναλυτικά ο τίτλος του Προγράμματος στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, καθώς επίσης, το σύνολο των Βαθμών ECVET, οι Θεματικές Ενότητες, η Διάρκεια του Προγράμματος, οι Προϋποθέσεις Εισαγωγής και η Διαδικασία Αξιολόγησης.

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram